Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Allan Holmgrens små klip om narrativ ledelse

bannervideo1

 

Vi har i DISPUK lavet en serie på 18 små videoer om ledelse med et narrativt perspektiv. Hver video varer mellem 2 og 4 minutter – næsten som en gammeldags singleplade. Vi har med jævne og almindelige ord villet fortælle om nogle af de aspekter og tanker, der er centrale i ledelse med et narrativt perspektiv.

Begrebet narrativ betyder fortælling, og indeholder tanken om et problem, som hovedpersonen (altså lederen) klarer gennem sin snilde, som man siger. Et eksempel herpå er den græske sagnhelt Odysseus, der på rejsen fra Troja, efter krigen dér, hjem til sin ø Ithaca, kom ud for mange storme og prøvelser og i det hele taget blev slået ud af kurs. Han overlevede i kraft af sin snilde og kreativitet.

Det sker også for de fleste ledere, at de bliver slået ud af kurs og ramt af uforudsigelige storme og begivenheder. Hvad gør man så? Narrativ ledelse har en række pointer og principper, som ledere i et vanskeligt farvand præget af både smarte buzzwords og et neoliberalt måle-, styrings-  og registreringsregime måske kan lade sig inspirere af.

Læs også om vores lederuddannelse her

 

Videoknappen

Titlerne på de 18 videoer er:

 • Først menneske – så leder.
 • Man bliver lille af ikke at blive hørt.
 • Diskussion er forbudt i den velfungerende organisation.
 • Den store meningsfulde fortælling.
 • Al magt til mellemlederne.
 • Værdibaseret ledelse er noget vrøvl.
 • Lejrbålsledelse: Lederen skal skabe samling og fællesskaber.
 • Den gode leder kender sin teori og sine metoder.
 • Ledelse er en pædagogisk disciplin: De syv grundprincipper.
 • Ledere skal stille spørgsmål.
 • Stress handler om oplevelsen af ensomhed.
 • Den vanskeligste position man kan have er muligvis at være chef.
 • Som leder skal man bevare sin følsomhed.
 • Hemmeligheden bag et godt team.
 • En velfungerende organisation kræver en modig leder.
 • Gør medarbejderne interesserede i deres egne fortællinger.
 • Lederen skal opgradere sine medarbejderes erfaringer.
 • Store og fine ord skaber afstand og adskillelse.

 

"Du er velkommen til at skrive til mig, hvis du har ladet dig inspirere, har kritik eller spørgsmål, du kunne tænke dig at få uddybet."

 Rigtig god fornøjelse.

 

Med venlig hilsenAllan Holmgren
DISPUK
Allan Holmgren
Direktør, mag.art., adjungeret professor, CBS

holmgren@dispuk.dk