Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Om DISPUK

Om DISPUK

DISPUK blev grundlagt af Allan Holmgren den 1. januar 1990.

DISPUKs udgangspunkt kan formuleres som den franske psykolog og filosof Michel Foucault gør: "Der eksisterer kun gensidige relationer og de bestandige kløfter mellem intentioner i relation til hinanden." 

Dette perspektiv betyder, at DISPUK både interesserer sig for de mangfoldige (og som oftest komplicerede) relationer, man indgår i til andre personer, og for de forskelligt rettede intentioner, håb og værdier, man har i forhold til sit eget liv både i relation til én selv og i relation til andre. Tankegangen indebærer en idé om, at livet aldrig er enkelt, og at der aldrig er enkle, simple eller totaliserende svar eller løsninger på noget problem. Der vil altid være kløfter mellem intentioner, der vil altid være større eller mindre forskelle - men det er altid muligt at gøre noget.

Det narrative perspektiv

DISPUK har bl.a. et narrativt perspektiv, hvor menneskers fortællinger om deres liv, intentioner, værdier og relationer står i centrum. En af idéerne i det narrative perspektiv er, at vi skaber os selv og andre gennem de historier, vi fortæller. Nogle identitetsskabende historier kan være begrænsende og nogle historier kan være mere frigørende og tilbyde flere muligheder og mere livlighed - en større og bedre fornemmelse af sig selv. DISPUK tilbyder mulighed for, at der (f.eks. gennem terapi eller gennem efteruddannelser) kan etableres andre og mere frigørende fortællinger, steder og linjer i livet, hvor det kan være lettere at få luft.  

Det narrative perspektiv indebærer at se livet som multihistorielt. Selvom livet er fyldt med problemer, er der i forbindelse med et hvilket som helst problem altid mulighed for at udfolde dette problem, at undersøge dets effekter samt at forholde sig til disse effekter, så man kan finde frem til de intentioner, værdier, relationer og muligheder, der er vigtige, for at man kan leve livet, som man nu engang ønsker det.

Læs mere om det narrative perspektiv her.

Coordinated Management of Meaning-perspektivet

Den amerikanske professor i kommunikation, Barnett Pearce, har formuleret en teori om talehandlinger, episoder, relationer og selv, som kan være særdeles nyttig og brugbar i dagligdags kommunikation forstået som udveksling og skabelse af talehandlinger og etablering af identitet. Den er baseret på bl.a. Ludvig Wittgensteins sprogforståelse og på amerikansk pragmatisme.

Det er post-strukturalismens grundtanke, at der ikke er faste og generelle strukturer og sandheder, der skal undersøges og afdækkes, men at verden og vores konkrete liv hele tiden bliver skabt og er på vej.

Den franske idéhistoriker Michel Foucaults version af dette har bl.a. vist sig i hans arbejder om magt og disciplineringsmekanismer. Han har bl.a. gjort opmærksom på den selvdisciplinering, der sker i moderne samfund, hvor usynlige normer og forventninger inviterer os til at disciplinere og indrette vores liv på særlige og ofte på undertrykkende og begrænsende måder, som skaber mentale, psykiske og sociale problemer (f.eks. at vi inviteres til at måle og sammenligne os selv med andre, der kan give utilstrækkelighedsfølelser og stress).

En anden indfaldsvinkel

En anden post-strukturalistisk indfaldsvinkel indebærer, at vi må se kritisk på de ord og begreber, vi anvender, fordi de kan begrænse os og lukke os inde. Vi må opdage og navngive de problemer, vi ser omkring os, og få øje på smuthullerne og udvejene, så vi kan "flyve til steder og landskaber," hvor vi ønsker at være. Livets kraft, kampe, vitalitet og mangfoldighed understreges i dette perspektiv.

Ønsker du mere?

Så kan du se, hvad DISPUK tilbyder inden for: