Tag en intensiv narrativ efteruddannelse over 4 uger på Kreta i løbet af halvandet år, og fordyb dig i teoretisk og metodeforklarende litteratur samtidig med, at du gennemgår en stor personlig afklaring.

Uddannelsens udgangspunkt er: Først menneske – da leder. Jo bedre man kender sin egen historie og sine egne værdier, jo bedre bliver man til at bevare overblikket. Derfor går den personlige udvikling hånd i hånd med den professionelle udvikling. Din praksis som professionel bliver ganske enkelt bedre gennem denne efteruddannelse. Du bliver bedre til at stå fast som menneske, til at lytte til andre uden at blive såret eller ophidset, og du vil lære, hvordan du undgår at tage kritik personligt, så du bevarer roen og et nøgternt blik. Du bliver styrket til at gå imod vedtagne normer og autoriteter og får forståelse af, at ledelse handler om at gøre noget sammen med og ikke ved eller for sine medarbejdere. Narrativ ledelse og konsulentarbejde har fokus på relationer og intentioner og på den magt, udøvelse af ledelse og konsulentarbejde altid indebærer. Og på styrkelse af fagligheden.

Formål

Formålet med uddannelsen er at give deltagerne:

  • En forståelse af, at lederens og konsulentens primære fokus skal være på relationen til medarbejderne – og det sekundære fokus skal være på opgaverne.
  • En grundig introduktion til og træning i narrative ”samtalekort” samt organiseringsmetoder og -processer, der gør hverdagens samtaler, relationer, møder og problemer enklere og lettere at håndtere.
  • Gennemgang af narrativ psykologi og poststrukturalistisk filosofi med fokus på synlig og usynlig magt.
  • Metoder og idéer til, hvad man kan gøre i den kompleksitet og i de magtspil, der foregår.
  • En bedre forståelse af deltageren selv som menneske og som leder – samt hvorfor man ofte løber ind i de samme problemer igen og igen: Uønskede gentagelsesmønstre vil blive opløst.
  • En styrket bevidsthed om egne værdier, færdigheder, stærke såvel som sårbare sider og deres historie, så man kan gøre sig fri af dem.
  • En række metoder til konflikthåndtering.
  • En forståelse af forskellen på styring, administration og ledelse.
  • En forståelse af at ledelse indebærer at lede efter det, der endnu ikke er fundet – ellers var der ingen grund til at lede.
  • En forståelse af den katastrofe, det er, hvis den økonomiske tænkning invaderer alle sfærer, så man glemmer fagligheden.

Et effektivt værn mod New Public Management og den herskende neoliberalisme, der har hersket siden 1980’erne, men som nu – heldigvis – er på tilbagetog

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til direktører, ledere og chefer på alle niveauer i offentlige og private virksomheder og for interne og eksterne konsulenter i Skandinavien, som er interesseret i at tilegne sig umiddelbart anvendelige praktiske narrative metoder.

Undervisningsform

Underviseren præsenterer teoretiske pointer og uddyber og eksemplificerer den teoretiske litteratur ved at demonstrerer de narrative metoder i praksis.

Deltagerne skal udføre mindre opgaver både inden og mellem de enkelte undervisningsuger. Man skal blandt andet interviewe kollegaer og medarbejdere samt skrive en række breve og essays. Deltagerne skal i mindre studiegrupper træne narrative samtalemetoder og forskellige former for team-arbejde med udgangspunkt i egne problemstillinger.

Forløb

Efteruddannelsen fordeler sig på 4 intensive uger på Kreta i løbet af halvandet år. Hver uge indeholder 10 gange  3 timers undervisning klokken 9-12 & 16-19 i 5 dage startende søndag. Onsdag er fridag.

Første uge er en grundig introduktion til grundbegreberne og de metoder, den narrative og poststrukturalistiske tilgang til ledelse og konsulentarbejde er baseret på. Der er især fokus på begreberne fortælling, bevidning, eksternalisering, genforfattende samtaler samt synlig versus usynlig moderne magt og på den praksis, der er forbundet med disse begreber.

Anden uge er en slags boot camp, en træningslejr, hvor metoderne trænes og terpes i praksis. Udover bevidning og eksternalisering fokuseres der på stilladsering, der handler om opbygning af begreber, der kan løfte og styrke bevidstheden og forståelsen.

Tredje uge har fokus på selvet –det vil sige på deltagernes personlige livshistorier og værdier og på, hvad det vil sige at være menneske, på genforenende samtaler og på arbejdet med følelsen af utilstrækkelighed, skam og fiasko. Alle deltagere skal på denne uge fortælle historien om deres liv, så de kommer tættere på deres kerneværdier. Hver person har to gange tre timer til dette. Man får nye ”alternative identitetspapirer” til sine livsrejser. Deltagerne går personligt væsentligt stærkere ud af denne uge.

Fjerde uge har fokus på magtspil og på organisatorisk og kulturel kompleksitet. Hver deltager præsenterer i løbet af denne uge eksempler på sin narrative praksis inspireret af dette ”dannelsesforløb”. Hver deltager har en halv time til at præsentere noget af det, deltageren har praktiseret på sin egen arbejdsplads, inspireret af uddannelsesforløbet. Denne præsentation bevidnes skriftligt af de øvrige deltagere.

Studiegrupper

Mellem hver uge på Kreta skal deltagerne mødes i mindre træningsgrupper 2 hele dage for at drøfte den læste litteratur, træne samtalefærdigheder, give sparring til hinanden ved hjælp af de lærte metoder samt foretage mindre undersøgelser og eksperimenter på egne arbejdspladser med anvendelse af de lærte metoder.

Litteratur

Information om, hvilken litteratur der skal læses på uddannelsen fremsendes til de tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb. 

Der skal afsættes minimum fire timer om ugen til læsning af teori.

Eksamensform

På den sidste af efteruddannelsens uger vil der være afsluttende præsentationer, hvor hver enkelte deltager får lejlighed til at fortælle om noget af det, man har praktiseret i sit arbejde med inspiration fra undervisningen på denne efteruddannelse. Hver præsentations bevidnes af de øvrige deltagere. Hvis man efter uddannelsen skriver en 10-15 siders artikel, der beskriver hvad man har gjort som leder, inspireret af lederuddannelsen, vil man kunne få udstedt et diplom. Der vil blive orienteret om muligheden for at skrive opgave under uddannelsesforløbet.

Adgangskriterier

Der ingen specifikke adgangskriterier til denne efteruddannelse, men den henvender sig både til ledere med personaleansvar på alle niveauer i offentlig og privat virksomhed og til personer, der overvejer at blive leder, samt konsulenter, der arbejder med organisatorisk kompleksitet.

Kursusbevis

Der er krav om deltagelse alle 4 uger for at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse. 

Ofte stillede spørgsmål

Afmelding af efteruddannelser og kurser sker i henhold til følgende betingelser:

For efteruddannelser:
Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%

Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:
Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist.

Hotel Aquila Rithymna Beach, Rethymnon, Kreta. Læs mere om hotellet ved at klikke her

Man arrangerer selv sin rejse og sit ophold. Vi anbefaler følgende prisvenlige hoteller i nærheden af kursushotellet, men det er naturligvis også muligt at booke sig ind på kursushotellet som er 5-stjernet:

Hotel Orion (ligger lige overfor kursushotellet) 
Hotel Mathias (ligger i gåafstand fra kursushotellet)
Lejlighedskomplekset Yannis (nabo til kursushotellet)

20+6 dage (4 uger)

8. maj 2022 Kreta

22.750 kr. inkl. moms

Prisen er pr. uge. Dækker alene kursusafgiften. Man skal selv arrangere rejse og ophold.

Underviser

Datoer

Nedenfor kan du se relevante datoer og andre detaljer for kurset.

8. maj 2022 Kreta Tilmeld

DETALJER

Kreta - Kursusnr. 21-782

21-782

8. maj 2022

7. jan 2022

20+6 dage (4 uger)

22.750 kr.

Allan Holmgren

Min. 0 - maks. 100 deltagere

8. maj 2022 - 13. maj 2022

25. sep 2022 - 30. sep 2022

7. maj 2023 - 12. maj 2023

24. sep 2023 - 29. sep 2023

Der undervises 10 gange 3 timer (kl. 9-12 & 16-19 i 5 dage) startende søndag. Onsdag er fridag.

Prisen er pr. uge. Dækker alene kursusafgiften. Man skal selv arrangere rejse og ophold.

Rethymno, Kreta

Kl. 9-16. Datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang.

Tilmeld

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt

Joan Bruun Andersen

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161

Send mail

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.