Denne intensive 1-årige efteruddannelse giver en grundig indføring i den narrative praksis og i dens metodiske, teoretiske og etiske perspektiver i behandling af mennesker og deres familier ramt af misbrug.

Hvad er der sket? Hvad er vigtigt? Hvilke mulige veje er der at gå? Og sammen med hvem?
Et skadeligt forbrug er altid forbundet med grunde, intentioner og håb, som mennesker har brug for at tale om. De narrative metoder kan styrke misbrugsterapeuter til at hjælpe mennesker med at frigøre sig fra misbrugets dominerende og negative indflydelse på deres liv. Dette kan skabe et grundlag for varige forandringer.

Formål

Denne efteruddannelse har fokus på at uddanne misbrugsterapeuter, der kan hjælpe den enkelte og familien til at tale om de erfaringer og muligvis traumer, som ofte er en del af et misbrug, og som kan stå i vejen for at bevæge sig i den retning, misbrugeren ønsker.

Målgruppe

Efteruddannelsen henvender sig til personer, som arbejder med misbrugsproblematikker i relation til børn, unge, voksne eller familier, og som ønsker at kunne bruge narrative forståelser og metoder i samtaler og aktiviteter i forbindelse med misbrugsproblematikker. Deltagerne kan arbejde i rådgivningscentre, institutioner, socialpsykiatrien, skoler, familieafdelinger, behandlingshjem eller i andre sammenhænge, hvor man arbejder med misbrugsproblematikker.

Uddannelsen kan give merit for grunduddannelsen i DISPUKs 3-årige terapeutuddannelse og 5-årige psykoterapeutuddannelse. Dette kræver deltagelse i 4-dags kursus i narrative samtaler (eller tilsvarende) og aflevering og godkendelse af en 10 siders grunduddannelsesopgave.

Undervisningsform

Undervisningen fokuserer på træning af de såkaldte narrative “samtalekort” og på forskellige teorier om selvet, hjernen, stoffer, motivation, forandring og traumer. Der vil være et væsentligt fokus på deltagernes egne erfaringer fra praksis. Ud over undervisningsmodulerne mødes deltagerne på fem obligatoriske studiegruppedage.

Mellem hvert modul skal der afleveres en brevskrivningsopgave, som man får individuel respons på fra underviserne. Disse enkeltelementer udgør grundlaget for de praktiske behandlingsmuligheder som narrativ praksis kan tilbyde voksne, unge, familier og grupper, der er under indflydelse af misbrug.

Forløb

Uddannelsen løber over seks moduler á to dage: i alt 12 dage:

 1. modul: Fortællinger og Bevidning
  Introduktion til den narrative metafor, og hvordan identitet skabes gennem fortællinger. Modulet vil især fokusere på bevidning som en særlig narrativ responsform samt præsentere forskellige perspektiver på begrebet misbrug.
 2. modul: Friste til forandring
  Etableringen af et samarbejde, der skaber flere forskellige fortællinger og skaber motivation og muligheder for nye handlinger og forandring.
 3. modul: Fra problemer til værdier
  Modulet introducerer eksternalisering: Samtaler, der adskiller problem og person. Modulet viser, hvordan man kan tale om problemer, så de baner vej for nye muligheder og en fornemmelse af, hvad der er vigtigt i livet. Dermed skabes et nyt ståsted som fundament for varige forandringer.
 4. modul: Inddragelse af betydningsfulde andre
  Etablering af samhørighed med andre er afgørende i forandringsprocessen mod et liv uden skadeligt forbrug og i livet i almindelighed.
 5. modul: Traumer, angst, skyld og skam
  Traumer, angst, skam, skyld og sorg kan være en del af et skadeligt forbrug. Modulet viser, hvordan man kan hjælpe misbrugerne og deres pårørende med at få øje på intentioner, responser og livskraft, som traumer og svære følelser har skubbet i skyggen.
 6. modul: Inddragelse af familie og netværk som vigtige støtter
  Genetablering af opbakkende familier og netværk er motiverende og vigtige hjørnesten i arbejdet med at skabe et liv uden skadeligt forbrug.

Studiegrupper

Deltagerne mødes i faste studiegrupper uden underviser en hel dag imellem hvert undervisningsmodul. I alt 5 dage. Studiegrupperne aftaler selv mødested og tid. Studiegrupperne etableres på det første undervisningsmodul og er obligatoriske

Litteratur

Litteratur oplyses efter sidste tilmeldingsfrist.

Eksamensform

Deltagerne skal i løbet af året lave fem skriftlige refleksioner eller breve, som omhandler brugen af de narrative metoder og er en øvelse af disse metoder i praksis.

Adgangskriterier

Foruden et arbejde med misbrugsproblematikker i relation til børn, unge, voksne eller familier, er der ingen adgangskriterier til efteruddannelsen.

Kursusbevis

For at kunne erhverve sig et bevis på at have gennemført uddannelsen, skal deltageren opfylde følgende krav:

 • Have deltaget i undervisningen minimum 10 ud af de 12 undervisningsdage.
 • Have deltaget i øvelser, teamarbejde og drøftelser på holdet.
 • Have modtaget supervision på egen praksis på holdet.
 • Have deltaget i fire ud af fem studiegruppedage.
 • Have afleveret fire ud af fem skriftlige refleksioner eller breve á ca. en A4-side.

Ofte stillede spørgsmål

Afmelding af efteruddannelser og kurser sker i henhold til følgende betingelser:

For efteruddannelser:
Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%

Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:
Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist (medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen).

Ja, er man privatbetalende kan man betale i rater. Man får en faktura på det fulde beløb, som man selv deler op i det antal rater, man ønsker. Det skal være det samme beløb, der indbetales hver gang. Det er et krav, at første rate er betalt inden kursusstart, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Ja, er man privatbetalende får man 20% rabat på vores længerevarende efteruddannelser – medmindre man får tidskud fra sin arbejdsplads, kompetencefonden eller lignende på kr. 10.000 eller mere. Rabatten gives kun ved fremsendelse af faktura til kursistens privatadresse og man må ikke have et aktivt CVR-nummer registreret.

Parkering i Snekkersten

Der er parkeringsmuligheder på begge adresser og på vejen.

Da Snekkersten Stationsvej er en smal vej, hvor der indimellem kører store lastbiler, må vi henstille til, at man kun parkerer på den side, der vender mod nord. Ellers er der parkeringspladser på Snekkersten Station 3 min. fra DISPUK. Parkering på Parallelvej frabedes, da der ellers ikke er plads til vejens beboere.

Download pdf med kort og symboler – klik her

Parkering i Århus 

Ved Restaurant NorR (Marselisborg havn) er der parkering lige uden for halvøen, hvor Restaurant NorR ligger. Hvis der er mangel på ledige pladser der, er der altid pladser på den store grusplads før svinget.

Der kan parkeres på havnens pladser. Blot skal man huske at registrere sin nummerplade på en Ipad i baren hos  Restaurant NorR, senest 2 timer efter man har parkeret. Parkering gælder frem til kl. 23.59 samme dag

Nej, men vi har her fremhævet nogle af de steder, vi særligt kan anbefale i nærheden af vores undervisningssted i hhv. Snekkersten og Århus.

Snekkersten

Aarhus
 

Ja, på alle vores kurser og uddannelser er der inkluderet morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet er grøn med fokus på årstidens grøntsager. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores køkken, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på dispuk@dispuk.dk

Har du fødevareallergener, så kontakt kontoret for at gøre os opmærksom på det. Aftal også gerne nærmere med køkkenpersonalet, når du møder ind på undervisningsstedet.

12+5 dage

7. mar 2022 Snekkersten

28.275 kr. inkl. moms

Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere kr. 22.620.

Underviser

Datoer

Nedenfor kan du se relevante datoer og andre detaljer for kurset.

7. mar 2022 Snekkersten Tilmeld

DETALJER

Snekkersten - Kursusnr. 22-140 - Fortsat mulighed for tilmelding, ledige pladser

22-140

7. mar 2022

15. jan 2022

12+5 dage

28.275 kr. inkl. moms

Lone Kaae Morell

Anine Boisen

Min. 12 - maks. 24 deltagere

7. mar 2022 - 8. mar 2022

28. apr 2022 - 29. apr 2022

13. jun 2022 - 14. jun 2022

29. aug 2022 - 30. aug 2022

10. okt 2022 - 11. okt 2022

21. nov 2022 - 22. nov 2022

1. dag kl. 9.30-16.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.

Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere kr. 22.620.

DISPUK 2, Strandvejen 202a, 3070 Snekkersten

4. apr 2022

10. maj 2022

16. aug 2022

15. sep 2022

3. nov 2022

Kl. 9-16. Datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang.

Tilmeld

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt

Mette Agerbo

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161

Send mail

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.