Bliv uddannet narrativ samtaleterapeut på denne anden del af DISPUKs uddannelse til narrativ psykoterapeut. Uddannelsens 2. og 3. år er en sammenhængende enhed af 2 års varighed.

På anden del af uddannelsen fortsætter den teoretiske og praktiske undervisning fra 1. året. Der er fokus på:

 • opbygning og styrkelse af deltagernes viden og færdigheder relateret til både menneskeligt og professionelt berigende og udfordrende samtaler og til komplekse relationer i behandlingsarbejde
 • rådgivning, supervision og undervisning i forhold til børn, unge, voksne og familier.

Formål

Anden del af uddannelsen i narrativ samtale er et intensivt uddannelsesforløb, der henvender sig til personer, som ønsker at fordybe sig i teori og praksis på baggrund af allerede opnåede færdigheder på uddannelsens 1. år.

Målgruppe

Lærere, socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, SOSU-assistenter, sundhedsplejersker og andre faggrupper med en mellemlang grunduddannelse indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område, som bruger samtalen i pædagogiske og behandlingsmæssige tiltag og problemstillinger.

Undervisningsform

Undervisningen foregår med et detaljeret fokus relateret til deltagernes konkrete praksis. Det betyder, at det er et krav, at deltagerne har mulighed for at praktisere samtaler på egen arbejdsplads for at kunne deltage i undervisningen.
I undervisningen arbejdes der med live-samtaler, dels med deltagere fra holdet og dels med personer, der gæster holdet.

Forløb

Efteruddannelsen er af to års varighed med start hvert år i foråret. Undervisningen foregår i moduler af to dages varighed, kl. 9-16. I alt 18 dage pr. år, svarende til 144 lektioner pr. år.

Efter at have gennemført 2.-3. året er det muligt at fortsætte til 4.-5. året og blive uddannet narrativ psykoterapeut.

Psykoterapeut-uddannelsens tredeling ser således ud:

 • DISPUKs narrative grunduddannelse
  – Her vil på beviset stå: Narrativ samtalepraktiker
  DISPUKs Efteruddannelse i Narrativ Samtalepraksis
 • 2.-3. år
  Her vil på beviset stå: Narrativ samtaleterapeut
  DISPUKs Efteruddannelse i Narrativ Samtalepraksis
 • 4.-5. år:
  Her vil på diplomet stå: Narrativ psykoterapeut

Uddannelsen er godkendt som efteruddannelse i psykoterapi under Dansk Psykoterapeutforening, og der skal ske skriftlig tilmelding til hver del af uddannelsen.

Studiegrupper

Ud over undervisningen på holdet mødes deltagerne i faste studiegrupper uden underviser en dag imellem hvert undervisningsmodul. I alt 8 dage. Studiegrupperne aftaler selv mødested og tid. Studiegrupperne etableres på det første undervisningsmodul.

Litteratur

Det narrativ perspektiv er et metaperspektiv, der kan forene forskellige metoder gennem fortællinger fra praksis. Ledelse handler om at skabe processer, hvor medarbejderne kan få lejlighed til at fortælle historier om drivkraften i det pædagogiske arbejde og om det som er vigtigt for dem i arbejdet – det giver dem energi og arbejdsglæde. Narrativ pædagogisk ledelse handler om, at både lederne og medarbejderne sammen skal skabe et fælles grundlag for og retning i det pædagogiske eller behandlingsmæssige arbejde. Der skal fortælles historier om det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde, dets grundlag og formål, som både ledelse og medarbejdere kan se sig selv i. Disse fortællinger skal omsættes til retningsgivende handlinger i hverdagen overalt i organisationen.

Det narrativ perspektiv er et metaperspektiv, der kan forene forskellige metoder gennem fortællinger fra praksis. Ledelse handler om at skabe processer, hvor medarbejderne kan få lejlighed til at fortælle historier om drivkraften i det pædagogiske arbejde og om det som er vigtigt for dem i arbejdet – det giver dem energi og arbejdsglæde. Narrativ pædagogisk ledelse handler om, at både lederne og medarbejderne sammen skal skabe et fælles grundlag for og retning i det pædagogiske eller behandlingsmæssige arbejde. Der skal fortælles historier om det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde, dets grundlag og formål, som både ledelse og medarbejdere kan se sig selv i. Disse fortællinger skal omsættes til retningsgivende handlinger i hverdagen overalt i organisationen.

Eksamensform

2. året afsluttes med mundtlig eksamen.

3. året afsluttes med en skriftlig opgave på max. 10 A4-sider, som bedømmes af ekstern censor. Der gives skriftlig og mundtlig tilbagemelding fra censor. Det er et krav, at opgaven godkendes for erhvervelse af uddannelsesbevis. Hvis der ikke afleveres en opgave, udstedes deltagerbevis.

Deltagerne vil i løbet af hvert år ligeledes skulle udforme 3-5 skriftlige refleksioner og breve på 1-2 sider.

Adgangskriterier

Tilmelding til 2.-3. året er forbeholdt igangværende kursister fra DISPUK indtil den 8. august. Herefter tilbydes evt. resterende pladser (eller plads på ventelisten) til øvrige ansøgere.

2.-3. året regnes som en efteruddannelse eller som ajourføring af erhvervet grunduddannelse, og alle deltagere skal være i besiddelse af følgende kvalifikationer for at kunne starte på 2.-3. året:

 • Være i besiddelse af en mellemlang grunduddannelse som f.eks. lærer, pædagog, plejer, sygeplejerske, socialrådgiver, socialformidler, SOSU-assistent, sundhedsplejerske eller have anden tilsvarende faglige baggrund.
 • Have gennemført 1. året i narrativ samtalepraksis på DISPUK eller have gennemført et forløb, der ækvivalerer med 1. året og kravene til bestået eksamen. Dispensation vil altid ske efter individuel bedømmelse i samarbejde med den uddannelsesansvarlige.
 • Være i en arbejdsmæssig relevant praksis.
 • Være i stand til at kunne læse teoretiske tekster på dansk, svensk, norsk og engelsk.

Kursusbevis

For at kunne erhverve sig et bevis på at have gennemført 2. del af denne tværfaglige efteruddannelse i narrativ samtalepraksis samt modtage et kursusbevis som narrativ samtaleterapeut, skal deltageren opfylde følgende krav:

 • Have deltaget i undervisningen minimum 15 ud af 18 undervisningsdage pr. år.
 • Have deltaget i øvelser, teamarbejde og drøftelser på holdet.
 • Have modtaget supervision på holdet af egen praksis.
 • Have afleveret mindst 3 skriftlige refleksioner eller breve pr. år, skrevet med udgangspunkt i den læste litteratur eller undervisningen, relateret til deltagernes praksis.
 • Have afleveret og fået godkendt skriftlig 3. års opgave.

Ofte stillede spørgsmål

Afmelding af uddannelser og kurser sker i henhold til følgende betingelser:

For uddannelser:
Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%

Ved flerårige uddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:
Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist (medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen).

Ja, er man privatbetalende kan man betale i rater. Man får en faktura på det fulde beløb, som man selv deler op i det antal rater, man ønsker. Det skal være det samme beløb, der indbetales hver gang. Det er et krav, at første rate er betalt inden kursusstart, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Ja, er man privatbetalende får man 20% rabat på vores længerevarende efteruddannelser – medmindre man får tidskud fra sin arbejdsplads, kompetencefonden eller lignende på kr. 10.000 eller mere. Rabatten gives kun ved fremsendelse af faktura til kursistens privatadresse og man må ikke have et aktivt CVR-nummer registreret.

Parkering i Snekkersten

Der er parkeringsmuligheder på begge adresser og på vejen.

Da Snekkersten Stationsvej er en smal vej, hvor der indimellem kører store lastbiler, må vi henstille til, at man kun parkerer på den side, der vender mod nord. Ellers er der parkeringspladser på Snekkersten Station 3 min. fra DISPUK. Parkering på Parallelvej frabedes, da der ellers ikke er plads til vejens beboere.

Download pdf med kort og symboler – klik her

Parkering i Århus 

Ved Restaurant NorR (Marselisborg havn) er der parkering lige uden for halvøen, hvor Restaurant NorR ligger. Hvis der er mangel på ledige pladser der, er der altid pladser på den store grusplads før svinget.

Der kan parkeres på havnens pladser. Blot skal man huske at registrere sin nummerplade på en Ipad i baren hos  Restaurant NorR, senest 2 timer efter man har parkeret. Parkering gælder frem til kl. 23.59 samme dag

Nej, men vi har her fremhævet nogle af de steder, vi særligt kan anbefale i nærheden af vores undervisningssted i hhv. Snekkersten og Århus.

Snekkersten

Aarhus
 

Ja, på alle vores kurser og uddannelser er der inkluderet morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet er grøn med fokus på årstidens grøntsager. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores køkken, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på dispuk@dispuk.dk

Har du fødevareallergener, så kontakt kontoret for at gøre os opmærksom på det. Aftal også gerne nærmere med køkkenpersonalet, når du møder ind på undervisningsstedet.

18+8 dage pr. år

15. mar 2022 Snekkersten

17. mar 2022 Aarhus

38.900 kr. inkl. moms pr. år

Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere kr. 31.120 pr. år. Man hæfter økonomisk kun for et uddannelsesår ad gangen.

Datoer

15. mar 2022 Snekkersten Tilmeld

DETALJER

Snekkersten - Kursusnr. 22-200 - Fortsat mulighed for tilmelding, ledige pladser

22-200

15. mar 2022

15. jan 2022

18+8 dage pr. år

38.900 kr. inkl. moms pr. år

Anne Romer

Martin Nevers

Min. 12 - maks. 24 deltagere

15. mar 2022 - 16. mar 2022

26. apr 2022 - 27. apr 2022

17. maj 2022 - 18. maj 2022

23. jun 2022 - 24. jun 2022

17. aug 2022 - 18. aug 2022

14. sep 2022 - 15. sep 2022

12. okt 2022 - 13. okt 2022

16. nov 2022 - 17. nov 2022

14. dec 2022 - 15. dec 2022

Kl. 9-16. Datoer for 3. året oplyses sommer 2022.

Pris er pr. år. Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere kr. 31.120 pr. år.
2. året har forfald 1/3-22 og 3. året forfald 5/1-2023. Man hæfter økonomisk kun for et uddannelsesår ad gangen

DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten.

4. apr 2022

5. maj 2022

10. jun 2022

10. aug 2022

6. sep 2022

4. okt 2022

9. nov 2022

5. dec 2022

Kl. 9-16. Datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang.

Tilmeld

17. mar 2022 Aarhus Tilmeld

DETALJER

Aarhus - Kursusnr. 22-230 - Fortsat mulighed for tilmelding, ledige pladser

22-230

17. mar 2022

15. jan 2022

18+8 dage pr. år

38.900 kr. inkl. moms pr. år

Lone Kaae Morell

Lasse Hauge

Min. 12 - maks. 24 deltagere

17. mar 2022 - 18. mar 2022

21. apr 2022 - 22. apr 2022

16. maj 2022 - 17. maj 2022

20. jun 2022 - 21. jun 2022

15. aug 2022 - 16. aug 2022

8. sep 2022 - 9. sep 2022

12. okt 2022 - 13. okt 2022

14. nov 2022 - 15. nov 2022

15. dec 2022 - 16. dec 2022

Kl. 9-16. Datoer for 3. året oplyses sommer 2022.

Pris er pr. år. Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere kr. 31.120 pr. år.
2. året har forfald 1/3-22 og 3. året forfald 5/1-2023. Man hæfter økonomisk kun for et uddannelsesår ad gangen

Restaurant NorR, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

12. apr 2022

4. maj 2022

13. jun 2022

11. aug 2022

26. aug 2022

4. okt 2022

8. nov 2022

8. dec 2022

Kl. 9-16. Datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang.

Tilmeld

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt

Mette Agerbo

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161

Kontakt

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.