Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Lone Kaae Morell

  • Født i 1966
  • Ansat i DISPUK 2010
  • Uddannet Socialpædagog fra Peter Sabroe i Århus
  • Arbejdet i private projekter og offentlige institutioner med unge, siden 1987
  • Efteruddannet på DISPUK´s tværfaglige uddannnelse
  • Underviser på den tværfaglige uddannelse
  • Laver eksterne undervisningsdage, oplæg, supervision, samtaler
  • Medforfatter i bogen: Fra terapi til pædagogik med kapitelet "På job med Michala - narrative ideer i socialpædagogisk praksis" - Klik her
  • Underviser på den Tværfaglige uddannelse, Støttekontakt/pæd. Rådgivning, Misbrugsuddannelsen og Supervisioruddannelsen.
  • Medforfatter i bogen:Narrativ Supervision og vejledning. "Supervision af pædagogisk arbejde - få sprog for det, du gør" - Klik her

 

DISPUK har fået radiodokumentaristen og reklamefilmsinstruktøren Nina Holmgren til at lave en række "podcasts", lyttepauser, hvori alle DISPUKs medarbejdere taler om forskellige narrative temaer.

Vi kalder dem lyttepauser, fordi de er en mulighed for at tage en pause, stoppe op og lytte lidt. Hver lyttepause varer mellem 3 og 5 minutter. Her er Lones:

« Tilbage