Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Anne Romer

 • Født 1955
 • Ansat i DISPUK 2002
 • Cand.psych. fra Københavns Universitet
 • Autoriseret psykolog (Psykolognævnet) samt godkendt specialist og supervisor i psykoterapi (Dansk Psykologforening) samt godkendt specialist i børnepsykologi (børnepsykologisk fagnævn)
 • Har en International Narrativ Uddannelse fra Dulwich Centre, Adelaide, Australien
 • Har gennemgået 10 dages træning i samtalepraksis hos Art Fisher i Alternatives i Bridgewater, Novo Scotia, Canada.
 • Har bl.a. arbejdet som souschef på PPR i Frederikssund Kommune
 • Underviser på efteruddannelsen for psykologer og læger, den tværfaglige efteruddannelse, coaching- og vejlederuddannelsen samt på supervisoruddannelsen.
 • Har autorisationsgrupper i supervision for nyuddannede psykologer og terapi i grupper
 • Arbejder især med supervision/coaching, konsultationer, psykoterapi og børneterapi
 • Har sammen med Anne Saxtorph udgivet kapitel 3: "Narrativ Gruppeterapi" i bogen "Syv fortællinger om narrativ praksis" (red. Anne Sofie Møller Sparre & Katrine Dall Jørgensen)

DISPUK har fået radiodokumentaristen og reklamefilmsinstruktøren Nina Holmgren til at lave en række "podcasts", lyttepauser, hvori alle DISPUKs medarbejdere taler om forskellige narrative temaer.

Vi kalder dem lyttepauser, fordi de er en mulighed for at tage en pause, stoppe op og lytte lidt. Hver lyttepause varer mellem 3 og 5 minutter. Her er Annes:

 

« Tilbage