Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Allan Holmgren

 • Født 1953 
 • Direktør i DISPUK som han har grundlagt i 1990
 • Magister i psykologi fra Københavns Universitet, 1981
 • Ekstern lektor på Institut for Organisation og Arbejdssociologi, CBS
 • Adjungeret professor i coaching som ledelsesredskab, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS
 • Underviser på Idrættens Lederakademi og på konsulentuddannelser i Dansk Idrætsforbund
 • Autoriseret psykolog (Psykolognævnet) samt godkendt specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi og i psykoterapi (Dansk Psykologforening)
 • Underviser primært på DISPUKs lederuddannelser og på coachinguddannelsen
 • Er gæstelærer på flere andre uddannelsesforløb
 • Beskæftiger sig som konsulent primært med coaching, konfliktløsning, processtyring, undervisning, konsultation, supervision, personaleudvikling og i det hele taget med organisatoriske problemstillinger
 • Har mange terapeutiske forløb særligt med personer med alvorlige psykiske lidelser
 • Coaching og supervision for enkeltpersoner og grupper
 • Medlem af bestyrelsen for European Family Therapy Association
 • Formand for Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelsesinstitutter i Danmark (SPUD)
 • Har skrevet bogen Par i terapi, Munksgaard 2002
 • Har skrevet talrige artikler og kapitler om terapi, ledelse, konsulentarbejde, coaching, filosofi og organisatoriske problemstillinger

 

DISPUK har fået radiodokumentaristen og reklamefilmsinstruktøren Nina Holmgren til at lave en række "podcasts", lyttepauser, hvori alle DISPUKs medarbejdere taler om forskellige narrative temaer.
Vi kalder dem lyttepauser, fordi de er en mulighed for at tage en pause, stoppe op og lytte lidt. Hver lyttepause varer mellem 3 og 5 minutter. Her er Allans:

 

 

« Tilbage