Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Supervisoruddannelse

Hvad er en supervisoruddannelse?

Supervisorer hjælper andre, når de står over for problemstillinger eller gerne vil have faglig udvikling. En supervisor er en person med mere erfaring og viden indenfor feltet, end den som superviseres. Det er dog ikke nok at have viden og erfaring for at være supervisor, og det er her, supervisoruddannelsen kommer ind i billedet. Supervisoruddannelsen er både for personer, hvis arbejde allerede indebærer at vejlede og rådgive andre, og for personer som ønsker at kvalificere sig til at arbejde som supervisor i fremtiden.

DISPUK arrangerer også efteruddannelser ude på arbejdspladserne.

Ønsker du at vide mere?

Kontakt os på dispuk@dispuk.dk eller telefon 49 22 51 61 for at få skræddersyet et tilbud, der passer perfekt til jeres arbejdsplads behov.

Narrative supervisoruddannelser
Kursusstart: 1. apr 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-700
Kursusstart: 11. apr 2019
Sted: Århus
Kursusnr.: 19-701
Andet aktuelt
Narrative samtaler - LIVE
Kursusstart: 28. jan 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-846
Kursusstart: 6. feb 2019
Sted: Århus
Kursusnr.: 19-857

På supervisoruddannelsen lærer deltagerne at supervise personer enkeltvis såvel som i grupper. Deltagerne vil kunne styre en supervisionsproces, samt løse komplekse problemstillinger, efter at have taget den 1-årige supervisoruddannelse. DISPUKs supervisoruddannelse klæder deltagerne på til at starte deres egen supervisorpraksis, da der både vil blive undervist teoretisk og praktisk. Efteruddannelsen er af højt niveau, hvor deltagerne vil få god indsigt og forståelse for den narrative supervision. Derudover er det vigtigt, at deltagerne på supervisoruddannelsen, får et bredt spektre at arbejde ud fra, og dermed er kvalificerede til at løse alle typer supervisoropgaver. Supervisoruddannelsen handler i høj grad om at kunne se forskellige perspektiver og at vide hvordan, der bedst kan vejledes og rådgives ud fra disse.

Supervisoruddannelsens indhold

DISPUKs supervisoruddannelse skiller sig ud fra det generelle udbud af supervisoruddannelser. Denne uddannelse er baseret på det narrative perspektiv, hvilket deltagerne på supervisoruddannelsen får gennemgående træning i. Deltagerne bliver lært op i den narrative filosofi, teori, etik og metode, hvor fortællingen spiller den centrale rolle. For at være i stand til at supervisere andre, er man nødt til at forstå deres fortælling. En supervisor ser fortællingen udefra, og er derfor i stand til at tilføje nye perspektiver og muligheder til problemstillingen.

Supervisoruddannelsen fokuserer på narrative metoder såsom bevidning, positionering, eksternalisering og genforfatning. Med disse metoder bliver deltagerne på supervisoruddannelsen i stand til at skabe nye perspektiver og dermed kunne give bedre vejledning. Der kan være stor forskel på supervisoropgaver, og det er derfor af stor betydning, at kunne supervisere alle typer mennesker med alle typer problemstillinger. På supervisoruddannelsen, bliver deltagerne i stand til at kunne supervisere i forhold til specifikke faktorer som f.eks. arbejdspladsen, forhistorien, kulturen og sproget. Den narrative supervisoruddannelse har til formål at lære deltagerne at hjælpe andre med at bringe meningsfuldheden tilbage i arbejdet. Det er en enormt vigtig funktion at have, og det er derfor værdifuldt for arbejdspladser at have en person med supervisoruddannelsen tilknyttet.

Folk Får Undervisning I Supervision

Intensiv supervisoruddannelse

DISPUKs supervisoruddannelse er en intensiv og populær efteruddannelse, som er færdiggjort indenfor et år. Supervisoruddannelsen består af tolv undervisningsdage og fem træningsdage. På undervisningsdagene er der en god fordeling af teoretisk og praktisk arbejde. Selve supervisoruddannelsen, samt undervisningsdagene, er spredt hen over ca. et år, for at deltagerne mellem hver undervisningsgang kan træne deres nye kompetencer i praksis. På denne måde er resultaterne meget synlige, og det er muligt at bringe ens specifikke problemstillinger på bordet i undervisningen. Undervisningen på supervisoruddannelsen består både af demonstration og træning af forskellige metoder og principper i narrativ supervision.

Supervisoruddannelsens fem træningsdage går ud på at deltagerne mødes i små grupper uden underviser. Her praktiserer gruppen supervision med hinanden, da det er yderst værdifuldt at sparre med og lære af andre kursister. Deltagerne skal i løbet af supervisoruddannelsen skrive fem små reflektionspapirer, som kobler litteraturen på uddannelsen sammen med egne erfaringer om supervision.

Pige Skriver Op Omhandlende Supervision 1

Teori og litteratur på supervisoruddannelsen

På supervisoruddannelsen får deltagerne grundig og fyldestgørende kendskab til narrativ metode og teori. Der er derfor heller ikke krav om, at deltagerne kender til de narrative begreber før påbegyndelse af supervisoruddannelsen. Teorien handler i høj grad om fortællinger, og om hvordan fortællingerne ligger til grund for vores identitet og selvopfattelse. Det er supervisorens job at skabe overblik for den, som bliver superviseret, hvilket åbner op for flere muligheder og løsninger hos personen. På supervisoruddannelsen får deltagerne kendskab til, hvordan hver mand er agent i sit eget liv, og at der er flere veje at gå, end det umiddelbart ser ud til.

Supervisoruddannelsen indeholder en del litteratur, som forventes læst til hver gang. Litteraturen er grundstenen i undervisningen, hvor man også i træningsgrupperne, vil drøfte den læste litteratur med hinanden. En stor del af supervisoruddannelsen er baseret på filosoffen Michael Foucault. Hans filosofi indebærer bl.a. hvordan vi ofte sidder fast i normer omkring, hvad der er rigtigt, og hvad man bør gøre. Filosofien er yderst brugbar på supervisoruddannelsen for at forstå problematikkerne omkring dominerende diskurser og moderne magt. En anden betydningsfuld person for den narrative supervisoruddannelse er psykologen Lev Vygotsky. Gennem hans litteratur skabes der forståelse for, at mennesker ved mere, end de tror, at de ved. Dette er et vigtigt aspekt på uddannelsen, da supervisorens opgave er at hjælpe personer med at finde viden frem, de ikke vidste, at de besad.