Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Narrative perspektiver og metoder i Pædagogisk rådgivning og samtaler med unge og udsatte borgere

Narrative perspektiver og metoder i Pædagogisk rådgivning og samtaler med unge og udsatte borgere

Dette forløb er en glimrende introduktion til Narrativ Samtalepraksis med unge og udsatte borgere. Deltagerne opnår grundlæggende færdigheder i den narrative samtale i relation til bostøttearbejdet, familiebehandling og vejledningssamtaler på uddannelsesinstitutioner og jobcentre, frivillige organisationer osv. Kurset giver en grundig træning af de narrative ”kort” og en forståelse for de komplicerede problemstillinger unge og udsatte borgere kan sidde med.

Forløbet består af 2 dele, del 1 kan tages som et selvtstændigt kursus.