Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Konsulentuddannelse

DISPUKs konsulentuddannelse retter sig bredt mod alle, der som en del af deres dagligdag skal arbejde konsultativt. Kursisterne spænder bredt fra interne og eksterne konsulenter, til offentligt og privat ansatte samt selvstændige. Nogle kursister arbejder konsultativt med afsæt i en solid faglig viden om det felt de arbejder i, mens andre fortrinsvis arbejder som proceskonsulenter. DISPUK arrangerer også efteruddannelser ude på arbejdspladserne.

Se vores introvideo om konsulentarbejde og konsulentuddannelse i et narrativt perspektiv her.

Ønsker du at vide mere?

DISPUK arrangerer også konsulentuddannelse på arbejdspladsen. Kontakt os for et tilbud på telefon 49 22 51 61 eller dispuk@dispuk.dk.

 

Narrative konsulent- & organisationsuddannelser
Kursusstart: 25. mar 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-710
Kursusstart: 1. apr 2020
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 20-710
Kursusstart: 20. jan 2020
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 20-720
Intro til uddannelsen
Kursusstart: 1. mar 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-750
Andet aktuelt
Kursusstart: 13. mar 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-822
Kursusstart: 20. aug 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-902
Kursusstart: 20. sep 2019
Sted: Århus
Kursusnr.: 19-903
Kursusstart: 5. okt 2019
Sted: Kreta
Kursusnr.: 19-805

Narrativ konsulentuddannelse

Det eneste krav der er til deltagerne på konsulentuddannelsen er, at man arbejder i et job, hvor man har konsultative funktioner. Der er intet krav om kendskab til det narrative perspektiv, da vi i starten af konsulentuddannelsen sammen vil gennemgå poststrukturalistisk og narrativ teori. Det skal dog siges, at vi på konsulentuddannelsen konstant fokuserer på, hvordan teorien omsættes til konkret praksis. Man skal derfor ikke frygte at sidde med en masse teorier uden at vide hvordan, man eksekverer dem.

 

Få fortællingerne frem

hvad-er-en-lederuddanelse-hos-dispuk

Den narrative konsulentuddannelse handler om at få alle de fortællinger frem, som er på arbejdspladsen. Der er altid historier at fortælle, da intet kommer af sig selv og ud af ingenting. Det kan f.eks. være, hvis der har været fyringer, er kommet en ny leder, eller der er sket fusioner af afdelinger. Noget af det vigtigste deltagerne lærer på konsulentuddannelsen, er derfor at lytte, som er det, vi kalder forbevidning.

 

Få fortalt historien

Når der sker noget dramatisk i en virksomhed, er det vigtigt, at alle får fortalt deres historie, da der ellers vil opstå mangel på sammenhæng blandt medarbejderne. Det handler ikke om at løse problemer, eller om at vurdere hvorvidt en fortælling er sand eller falsk, men derimod om at bevidne og at lytte med respekt. Konsulentuddannelsen handler i høj grad om, at deltagerne kan skabe nye perspektiver på arbejdspladsen og få åbnet op for snakken om, hvad der er vigtigt. Hvis noget er problematisk, er det fordi, at det er vigtigt. At snakke om problemerne er derfor nøglen til at komme frem til, hvad der er vigtigt i virksomheden, og dermed noget af det vigtigste, som deltagerne lærer på konsulentuddannelsen.

 

Individuel konsulentuddannelse 

På DISPUKs konsulentuddannelse arbejder vi bl.a. med deltagernes egne cases og udfordringer fra egne arbejdspladser. På denne måde kan deltagerne forholde sig til deres egne erfaringer og udfordringer og bruge dem i relation til konsulentuddannelsen. Vi gennemgår ikke kun teori, men bruger de lærte færdigheder i praksis. Dette sker ved, at der kommer gæster udefra, hvilket både hjælper gæsterne og træner deltagerne på konsulentuddannelsen. Underviserne på konsulentuddannelsen har selv arbejdet med narrativ konsultation og har mange års erfaring med sig. De ved derfor, hvad der er vigtigst, og hvordan man yder den bedste konsultation.

Der er maksimum 24 deltagere på hvert hold, hvilket gør, at de to lærere har tid til hver enkelt kursist på konsulentuddannelsen. Der arbejdes på konsulentuddannelsen ud fra et udgangspunkt i deltagerens egen praksis. Deltagerne på konsulentuddannelsen skal derfor enten arbejde som konsulent i deres dagligdag, eller have et job hvor der indgår konsultative opgaver.

 

Lektion I Konsultation 1

Konsulentuddannelsens opbygning og indhold

Den narrative konsulentuddannelse er delt op i to dele som hver tager ét år. Der er 14 undervisningsdage hvert år og syv træningsdage hvor deltagerne mødes i læsegrupper. Det vil sige at der i alt er 168 timers undervisning på konsulentuddannelsen. Der er litteratur som skal læses til hver undervisningsgang, samt mindre hjemmeopgaver som skal løses. Når deltagerne mødes i læsegrupper, er det uden konsulentuddannelsens undervisere. Her er der mulighed for at drøfte teorier og narrativ litteratur, samt at øve konsultativ praksis med hinanden. Studiegrupperne er en vigtig del af konsulentuddannelsen, og det er derfor ligeså vigtigt, at kursisterne engagerer sig i disse, som at de deltager i undervisningen.

 

Den første del

På konsulentuddannelsens første del får deltagerne et solidt grundlag i narrativ konsultation. Det handler i høj grad om at blive god til at lytte og til at stille uddybende spørgsmål. For at deltagerne bliver rutinerede, inviteres der gæster hen på konsulentuddannelsen, som skal coaches af kursisterne. Ved slutningen af konsulentuddannelsens første del, har deltagerne fået adskillige narrative metoder, teorier og erfaringer med sig, som kan bruges i praksis på arbejdspladsen.

 

Den anden del

På konsulentuddannelsens anden del, rykker deltagerne videre til at arbejde med grupper og organisationer. Her bliver konsulentuddannelsen mere kompleks end det ses på første del af uddannelsen. Deltagerne vil komme til at arbejde med længerevarende processer og konflikthåndtering. Hvor der på første del er meget undervisning og teori, vil anden del i stor grad være konsultationer i praksis, hvor deltagerne selv står for konsultationerne, og underviserne står på sidelinjen som sparringspartnere.

 

Styrk og udvid dine kompetencer med en narrativ uddannelse som konsulent

Den narrative konsulentuddannelse fra DISPUK handler om at få alle de fortællinger frem, som er på arbejdspladsen. Noget af det vigtigste deltagerne lærer på vores populære konsulentuddannelse, er således at lytte og at praktisere nysgerrighed.

 

Konsulentuddannelser for alle typer konsulenter

Konsulentuddannelserne fra DISPUK er en del af vores samlede sortiment af efteruddannelser, og henvender sig specifikt til alle, der skal arbejde konsultativt i hverdagen. Her er plads til alle typer af kursister, og vi har både private og offentligt ansatte på vores mange konsulentkurser. Uanset hvilken type konsulentarbejde du bestrider, kan en konsulentuddannelse fra DISPUK, bidrage til en øget forståelse for konsulentfaget, styrke dine faglige kompetencer og udvide din horisont. Således hører konsulentuddannelserne til en af vores mest populære uddannelser.

  • Henvender sig bredt til dem, der arbejder konsultativt
  • Tager udgangspunkt i praktiske eksempler fra arbejdspladsen
  • Lærer dig avancerede narrative konsulent-metoder