Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Familieterapi-uddannelse

Vil du skærpe dine kompetencer inden for familieterapi?

DISPUK tilbyder en 1-årig uddannelse i narrativ familieterapi, som henvender sig til personer, der arbejder i børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger; familiecentre, institutioner eller i andre relevante sammenhænge. Uddannelsen i Familieterapi bygger på den narrative praksis og foregår på et teoretisk højt niveau. Gennem hele forløbet vil teorien blive relateret deltagernes praksis og egne erfaring gennem eksempler og øvelser. Målet med uddannelsen er at tilegne sig, udvikle og videreudvikle færdigheder, som skal bruges i det daglige arbejde med familieterapi.

Hvem kan tage uddannelsen i familieterapi?

Da familieterapi-uddannelsen er en efteruddannelse, kræves det, at du i forvejen har en faglig relevant uddannelse. Det kan være en uddannelse som pædagog, socialrådgiver, psykolog, læge, lærer eller anden mellemlang grunduddannelse inden for det sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige område.

Uddannelsens opbygning

Vores familieterapi-uddannelse er bygget op af 12 undervisningsdage, som er koncentreret i fire moduler af tre dage. Uddannelsen indeholder yderligere tre enkelte trænings- og supervisionsdage. Uddannelsen vil blandt andet behandle følgende emner som; Flerfamilieterapi, narrativ traumeterapi, familieterapeutiske interventioner samt fænomenologisk traumeterapi. 

Vil du vide mere?

Læs meget mere om familieterapi-uddannelsen i kursusbeskrivelserne herunder. DISPUK arrangerer også familieterapi-uddannelsen ude på arbejdspladsen. Kontakt os på dispuk@dispuk.dk eller telefon 49 22 51 61 for nærmere information og tilbud.

 

Intensiv familieterapiuddannelse
Kursusstart: 7. sep 2021
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 21-184
Kursusstart: 14. mar 2022
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 22-180
Kursusstart: 4. maj 2022
Sted: Århus
Kursusnr.: 22-181
Narrative samtaler - LIVE
Kursusstart: 6. sep 2021
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 21-848
Kursusstart: 13. sep 2021
Sted: Århus
Kursusnr.: 21-859
Andet aktuelt
Kursusstart: 4. okt 2021
Sted: Helsingør
Kursusnr.: 21-654
Kursusstart: 1. nov 2021
Sted: Fyn
Kursusnr.: 21-653
Kursusstart: 7. feb 2022
Sted: Århus
Kursusnr.: 22-655

Styrk dine kompetencer inden for familieterapi

Familieterapi handler om, at du som familieterapeut hjælper familier med at blive bedre til at fungere som familier. Det kan f.eks. være i forbindelse med familietraumer eller konflikter, som kan være svære for familierne selv at tale om, håndtere eller bearbejde. En narrativ familieterapeut kan bidrage til en konstruktiv dialog internt i en familie, der gennemgår en svær periode.

1-årig familieterapi-uddannelse

Hos DISPUK tilbyder vi en ny 1-årig uddannelse i narrativ familieterapi, som henvender sig til personer, der arbejder på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, familiecentre, institutioner, skoler eller i andre relevante sammenhænge, hvor der kan være behov for en familieterapeut. Uddannelsen er bygget på den narrative praksis og foregår på et højt teoretisk niveau. Formålet med denne efteruddannelse er at berige, udvikle og videreudvikle de færdigheder, som deltagerne skal bruge i deres daglige arbejde med familier.

Er det noget for dig?

Familieterapi-uddannelsen er som bekendt en efteruddannelse, og dermed kræves det, at man som deltager i forvejen har en faglig relevant grunduddannelse at bygge videre på. Det kan f.eks. være som pædagog, socialrådgiver, psykolog, læge, lærer eller anden lang eller mellemlang grunduddannelse inden for det sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige område.

  • Kræver en i forvejen relevant grunduddannelse
  • Foregår på et teoretisk højt niveau
  • Kræver personligt engagement og involvering af deltagerens egne familieerfaringer

 

Kontakt os på dispuk@dispuk.dk eller telefon 49 22 51 61 for nærmere information og tilbud.