Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Familieterapi-uddannelse

Vil du skærpe dine kompetencer inden for familieterapi?

DISPUK tilbyder en ny 1-årig uddannelse i narrativ familieterapi, som henvender sig til personer, der arbejder i børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger; familiecentre, institutioner eller i andre relevante sammenhænge.

Uddannelsen i Familieterapi bygger på den narrative praksis og foregår på et teoretisk højt niveau. Gennem hele forløbet vil teorien blive relateret deltagernes praksis og egne erfaring gennem eksempler og øvelser. Målet med uddannelsen er at tilegne sig, udvikle og videreudvikle færdigheder, som skal bruges i det daglige arbejde med familieterapi.

Hvem kan tage uddannelsen i familieterapi?

Da familieterapi-uddannelsen er en efteruddannelse, kræves det, at du i forvejen har en faglig relevant uddannelse. Det kan være en uddannelse som pædagog, socialrådgiver, psykolog, læge, lærer eller anden mellemlang grunduddannelse inden for det sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige område.

Uddannelsens opbygning

Vores familieterapi-uddannelse er bygget op af 12 undervisningsdage, som er koncentreret i fire moduler af tre dage. Uddannelsen indeholder yderligere tre enkelte trænings- og supervisionsdage. Uddannelsen vil blandt andet behandle følgende emner som; Flerfamilieterapi, narrativ traumeterapi, familieterapeutiske interventioner samt fænomenologisk traumeterapi. 

DISPUK starter i 2018 en overbygning til den 1-årige uddannelse. Det er en forudsætning at man har taget den 1-årige uddannelse for at starte på overbygningen. 

Vil du vide mere?

Læs meget mere om familieterapi-uddannelsen i kursusbeskrivelserne herunder. DISPUK arrangerer også familieterapi-uddannelsen ude på arbejdspladsen. Kontakt os på dispuk@dispuk.dk eller telefon 49 22 51 61 for nærmere information og tilbud.

 

Intensiv familieterapiuddannelse
Kursusstart: 14. mar 2018
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 180-18
Kursusstart: 16. apr 2018
Sted: Århus
Kursusnr.: 183-18
Kursusstart: 11. jun 2018
Sted: Århus
Kursusnr.: 181-18
Narrative samtaler - LIVE
Kursusstart: 16. aug 2018
Sted: Århus
Kursusnr.: 859-18
Kursusstart: 27. aug 2018
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 18-848