Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Coach- & Vejlederuddannelse

- uddannelse for coaches og vejledere

Kvalificeret coaching og vejledning kan gøre en kæmpe forskel. DISPUK's intensive coachuddannelse og vejlederuddannelse styrker gennem moduler deltagernes coaching- og vejledningsfærdigheder, så de bliver i stand til at påtage sig komplicerede coaching- og vejledningsopgaver i et bredt felt – det være sig kvalificeret studievejledning, ledelsescoaching, kollegial vejledning, ungdomsvejledning, individuel coaching og andre former for rådgivning, coaching og vejledning.

Færdigheder fra coachuddannelsen

På coach- og vejlederuddannelsens moduler praktiseres der en kritisk og reflekterende tilgang til livet og til læring. Deltagerne bliver i stand til at udforske de meningsskabende historier, vi som mennesker kan fortælle om os selv. Derfor kan deltagerne, efter endt kursus, konstruktivt skabe nye veje og muligheder for den coachede. De færdigheder som man opnår på uddannelsen, kan både bruges i coach- eller vejlederpraksis, såvel som til at blive en bedre leder eller konsulent. 

Fokus på værdier frem for lette løsninger

Uddannelsen hos DISPUK fokuserer ikke på enkle løsninger og værktøjer. I stedet fokuserer coachuddannelsen på samskabelse og samproduktion af nye frigørende fortællinger, som kan hjælpe den coachede videre med sit liv: ”Det vigtigste af alt, er at komme i dyb kontakt med sine personlige værdier og at kunne handle i integritet med dem,” som filosoffen Ole Fogh Kirkeby siger.

Hvem henvender coachuddannelsen sig til?

Vores coachuddannelse og vejlederuddannelse henvender sig til personer, som allerede praktiserer eller ønsker at praktisere coaching og vejledning. Kompetencerne fra coachuddannelsen kan også bruges til at blive en bedre leder eller konsulent. Uddannelsen adskiller sig fra andre coachuddannelser, ved at bygge på det narrative perspektiv.

Narrative coach- og vejlederuddannelser
Kursusstart: 10. sep 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-788
Kursusstart: 30. sep 2019
Sted: Aarhus
Kursusnr.: 19-785
Andet relevant
Kursusstart: 13. mar 2019
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 19-822