Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Coachuddannelse & Vejlederuddannelse

Uddannelse for coaches og vejledere

DISPUK's intensive coach- og vejlederuddannelse styrker deltagernes coaching- og vejledningsfærdigheder. Herved bliver deltagerne i stand til at påtage sig komplicerede coaching- og vejledningsopgaver i et bredt felt. Dette kan eksempelvis være studievejledning, ledelsescoaching, kollegial vejledning, ungdomsvejledning, individuel coaching - og andre former for rådgivning, coaching og vejledning.

Ønsker du at vide mere om vores coach- og vejlederuddannelse?

Kontakt os på dispuk@dispuk.dk eller telefon 49 22 51 61 for at få skræddersyet et tilbud, der passer perfekt til jeres arbejdsplads behov.

 

Narrative coach- og vejlederuddannelser
Kursusstart: 6. sep 2021
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 21-788
Kursusstart: 9. sep 2021
Sted: Aarhus
Kursusnr.: 21-785
Andet aktuelt
Kursusstart: 6. sep 2021
Sted: Snekkersten
Kursusnr.: 21-848
Kursusstart: 13. sep 2021
Sted: Århus
Kursusnr.: 21-859
Kursusstart: 1. nov 2021
Sted: Fyn
Kursusnr.: 21-653
Kursusstart: 4. okt 2021
Sted: Helsingør
Kursusnr.: 21-654
Kursusstart: 7. feb 2022
Sted: Århus
Kursusnr.: 22-655

Om Coachuddannelsen

På coach- og vejlederuddannelsens moduler praktiseres der en reflekterende tilgang til livet og til læring. Deltagerne lærer praktiske metoder, så de bliver i stand til at udforske de meningsskabende historier, vi som mennesker kan fortælle om os selv.


Deltagerne kan, efter endt kursus, konstruktivt skabe nye veje og muligheder for den coachede og vejledte. De færdigheder, som man opnår på uddannelsen, kan anvendes direkte i deltagernes coach- eller vejlederpraksis - samt til at blive en bedre leder eller konsulent. 

 

Fokus på værdier frem for lette løsninger

Coach- og Vejlederuddannelsen hos DISPUK fokuserer ikke på enkle løsninger og værktøjer. I stedet fokuserer coachuddannelsen på samskabelse og samproduktion af nye frigørende fortællinger, som kan hjælpe den coachede videre med sit liv: 

”Det vigtigste af alt er at komme i dyb kontakt med sine personlige værdier og at kunne handle i integritet med dem” - som filosoffen Ole Fogh Kirkeby siger. 

Vores coachuddannelse- og vejlederuddannelse er funderet i den narrative praksis og har dermed fokus på en eksternalisering af problemer og deres effekter for derigennem at finde frem til personens intentioner, værdier og relationer i modsætning til "lette løsninger".

Formålet med denne efteruddannelse er at styrke dine metoder, evner og færdigheder - og at gøre dig til en endnu dygtigere vejleder og coach.

 

Coachuddannelsen- og vejlederuddannelsen kort fortalt:

  • Er funderet i den narrative praksis
  • Fokuserer på intentioner, værdier og relationer frem for lette løsninger
  • Styrker dine coaching- og vejlederfærdigheder
  • Kan både tages på Sjælland og i Jylland

Hvem henvender coachuddannelsen sig til?

Vores coachuddannelse og vejlederuddannelse henvender sig til personer, som allerede praktiserer eller ønsker at praktisere coaching og vejledning. Færdighederne fra coachuddannelsen kan også bruges til at blive en bedre leder eller konsulent. Og man bliver også et bedre menneske, når man handler i overensstemmelse med sine egne værdier.

Uddannelsen adskiller sig fra andre coachuddannelser ved at bygge på det narrative perspektiv.

Vil du vide mere om vores coachuddannelse?

Kontakt os på dispuk@dispuk.dk eller telefon 4922 5161