Bliv uddannet narrativ samtaleterapeut på denne anden del af DISPUKs uddannelse til narrativ psykoterapeut. Uddannelsens 2. og 3. år er en sammenhængende enhed af 2 års varighed.

På anden del af uddannelsen fortsætter den teoretiske og praktiske undervisning fra 1. året. Der er fokus på:

 • opbygning og styrkelse af deltagernes viden og færdigheder relateret til både menneskeligt og professionelt berigende og udfordrende samtaler og til komplekse relationer i behandlingsarbejde
 • rådgivning, supervision og undervisning i forhold til børn, unge, voksne og familier.

Formål

Anden del af uddannelsen i narrativ samtale er et intensivt uddannelsesforløb, der henvender sig til personer, som ønsker at fordybe sig i teori og praksis på baggrund af allerede opnåede færdigheder på uddannelsens 1. år.

Målgruppe

Lærere, socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, SOSU-assistenter, sundhedsplejersker og andre faggrupper med en mellemlang grunduddannelse indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område, som bruger samtalen i pædagogiske og behandlingsmæssige tiltag og problemstillinger.

Undervisningsform

Undervisningen foregår med et detaljeret fokus relateret til deltagernes konkrete praksis. Det betyder, at det er et krav, at deltagerne har mulighed for at praktisere samtaler på egen arbejdsplads for at kunne deltage i undervisningen.
I undervisningen arbejdes der med live-samtaler, dels med deltagere fra holdet og dels med personer, der gæster holdet.

Forløb

Efteruddannelsen er af to års varighed med start hvert år i foråret. Undervisningen foregår i moduler af to dages varighed, kl. 9-16. I alt 18 dage pr. år, svarende til 144 lektioner pr. år.

Efter at have gennemført 2.-3. året er det muligt at fortsætte til 4.-5. året og blive uddannet narrativ psykoterapeut.

Psykoterapeut-uddannelsens tredeling ser således ud:

 • DISPUKs narrative grunduddannelse
  – Her vil på beviset stå: Narrativ samtalepraktiker
  DISPUKs Efteruddannelse i Narrativ Samtalepraksis
 • 2.-3. år
  Her vil på beviset stå: Narrativ samtaleterapeut
  DISPUKs Efteruddannelse i Narrativ Samtalepraksis
 • 4.-5. år:
  Her vil på diplomet stå: Narrativ psykoterapeut

Uddannelsen er godkendt som efteruddannelse i psykoterapi under Dansk Psykoterapeutforening, og der skal ske skriftlig tilmelding til hver del af uddannelsen.

Læs mere her

Studiegrupper

Ud over undervisningen på holdet mødes deltagerne i faste studiegrupper uden underviser en dag imellem hvert undervisningsmodul. I alt 8 dage. Studiegrupperne aftaler selv mødested og tid. Studiegrupperne etableres på det første undervisningsmodul.

Litteratur

Deltagerne forventes at læse litteratur til hvert undervisningsmodul. Litteraturen er primært på dansk. Litteraturen er af varierende sværhedsgrad. Det forventes, at deltagerne selv anskaffer de bøger, der indgår i programmet.

Eksamensform

2. året afsluttes med mundtlig eksamen.

3. året afsluttes med en skriftlig opgave på max. 10 A4-sider, som bedømmes af ekstern censor. Der gives skriftlig og mundtlig tilbagemelding fra censor. Det er et krav, at opgaven godkendes for erhvervelse af uddannelsesbevis. Hvis der ikke afleveres en opgave, udstedes deltagerbevis.

Deltagerne vil i løbet af hvert år ligeledes skulle udforme 3-5 skriftlige refleksioner og breve på 1-2 sider.

Adgangskriterier

Tilmelding til 2.-3. året er forbeholdt igangværende kursister fra DISPUK indtil den 8. august. Herefter tilbydes evt. resterende pladser (eller plads på ventelisten) til øvrige ansøgere.

2.-3. året regnes som en efteruddannelse eller som ajourføring af erhvervet grunduddannelse, og alle deltagere skal være i besiddelse af følgende kvalifikationer for at kunne starte på 2.-3. året:

 • Være i besiddelse af en mellemlang grunduddannelse som f.eks. lærer, pædagog, plejer, sygeplejerske, socialrådgiver, socialformidler, SOSU-assistent, sundhedsplejerske eller have anden tilsvarende faglige baggrund.
 • Have gennemført 1. året i narrativ samtalepraksis på DISPUK eller have gennemført et forløb, der ækvivalerer med 1. året og kravene til bestået eksamen. Dispensation vil altid ske efter individuel bedømmelse i samarbejde med den uddannelsesansvarlige.
 • Være i en arbejdsmæssig relevant praksis.
 • Være i stand til at kunne læse teoretiske tekster på dansk, svensk, norsk og engelsk.

Kursusbevis

For at kunne erhverve sig et bevis på at have gennemført 2. del af denne tværfaglige efteruddannelse i narrativ samtalepraksis samt modtage et kursusbevis som narrativ samtaleterapeut, skal deltageren opfylde følgende krav:

 • Have deltaget i undervisningen minimum 15 ud af 18 undervisningsdage pr. år.
 • Have deltaget i øvelser, teamarbejde og drøftelser på holdet.
 • Have modtaget supervision på holdet af egen praksis.
 • Have afleveret mindst 3 skriftlige refleksioner eller breve pr. år, skrevet med udgangspunkt i den læste litteratur eller undervisningen, relateret til deltagernes praksis.
 • Have afleveret og fået godkendt skriftlig 3. års opgave.

Ofte stillede spørgsmål

Afmelding af uddannelser og kurser sker i henhold til følgende betingelser:

For uddannelser:
Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%

Ved flerårige uddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:
Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.

Nej. Man skal ikke betale ved tilmelding. Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist (medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen).

Ja, er man privatbetalende kan man betale i rater. Man får en faktura på det fulde beløb, som man selv deler op i det antal rater, man ønsker. Det skal være det samme beløb, der indbetales hver gang. Det er et krav, at første rate er betalt inden kursusstart, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Ja, er man privatbetalende får man 20% rabat på vores længerevarende efteruddannelser – medmindre man får tidskud fra sin arbejdsplads, kompetencefonden eller lignende på kr. 10.000 eller mere. Rabatten gives kun ved fremsendelse af faktura til kursistens privatadresse og man må ikke have et aktivt CVR-nummer registreret.

Parkering i Snekkersten

Der er parkeringsmuligheder på begge adresser og på vejen.

Da Snekkersten Stationsvej er en smal vej, hvor der indimellem kører store lastbiler, må vi henstille til, at man kun parkerer på den side, der vender mod nord. Ellers er der parkeringspladser på Snekkersten Station 3 min. fra DISPUK. Parkering på Parallelvej frabedes, da der ellers ikke er plads til vejens beboere.

Download pdf med kort og symboler – klik her

Parkering i Århus 

Ved Restaurant NorR (Marselisborg havn) er der parkering lige uden for halvøen, hvor Restaurant NorR ligger. Hvis der er mangel på ledige pladser der, er der altid pladser på den store grusplads før svinget.

Der kan parkeres på havnens pladser. Blot skal man huske at registrere sin nummerplade på en Ipad i baren hos  Restaurant NorR, senest 2 timer efter man har parkeret. Parkering gælder frem til kl. 23.59 samme dag

Nej, men vi har her fremhævet nogle af de steder, vi særligt kan anbefale i nærheden af vores undervisningssted i hhv. Snekkersten og Århus.

Snekkersten

Aarhus
 

Ja, på alle vores kurser og uddannelser er der inkluderet morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet er grøn med fokus på årstidens grøntsager. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores køkken, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på dispuk@dispuk.dk

Har du fødevareallergener, så kontakt kontoret for at gøre os opmærksom på det. Aftal også gerne nærmere med køkkenpersonalet, når du møder ind på undervisningsstedet.

18+8 dage pr. år

39.775 kr. inkl. moms pr. år

13. mar 2023 Aarhus

16. mar 2023 Snekkersten

Overtegnet

Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere kr. 31.820 pr. år. Man hæfter økonomisk kun for et uddannelsesår ad gangen.

Datoer

13. mar 2023 Aarhus Tilmeld

DETALJER

Aarhus - Kursusnr. 23-230

23-230

13. mar 2023

15. jan 2023

18+8 dage pr. år

39.775 kr. inkl. moms pr. år

Lasse Hauge

Lone Kaae Morell

Min. 12 - maks. 24 deltagere

13. mar 2023 - 14. mar 2023

17. apr 2023 - 18. apr 2023

15. maj 2023 - 16. maj 2023

8. jun 2023 - 9. jun 2023

21. aug 2023 - 22. aug 2023

21. sep 2023 - 22. sep 2023

24. okt 2023 - 25. okt 2023

13. nov 2023 - 14. nov 2023

14. dec 2023 - 15. dec 2023

Kl. 9-16.
Datoer for 3. året oplyses sommer 2023.

Pris er pr. år. Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere kr. 31.820 pr. år.
2. året har forfald 1/3-23 og 3. året forfald 5/1-2024.

Restaurant NorR, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C

28. mar 2023

26. apr 2023

14. jun 2023

15. aug 2023

4. sep 2023

28. sep 2023

6. nov 2023

28. nov 2023

Kl. 9-16. Datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang.

Tilmeld

16. mar 2023 Snekkersten Venteliste

DETALJER

Snekkersten - Kursusnr. 23-200

23-200

16. mar 2023

15. jan 2023

18+8 dage pr. år

39.775 kr. inkl. moms pr. år

Lasse Offenberg

Lone Kaae Morell

Min. 12 - maks. 24 deltagere

16. mar 2023 - 17. mar 2023

12. apr 2023 - 13. apr 2023

16. maj 2023 - 17. maj 2023

6. jun 2023 - 7. jun 2023

29. aug 2023 - 30. aug 2023

19. sep 2023 - 20. sep 2023

12. okt 2023 - 13. okt 2023

7. nov 2023 - 8. nov 2023

30. nov 2023 - 1. dec 2023

Kl. 9-16.
Datoer for 3. året oplyses sommer 2023.

Pris er pr. år. Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere kr. 31.820 pr. år.
2. året har forfald 1/3-23 og 3. året forfald 5/1-2024.

DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten.

27. mar 2023

2. maj 2023

24. maj 2023

16. aug 2023

4. sep 2023

3. okt 2023

26. okt 2023

22. nov 2023

Kl. 9-16. Datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang.

Venteliste

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt

Mette Agerbo

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161

Kontakt

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.