Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Betingelser

Praktisk info om undervisningen

Undervisningen foregår i henhold til kursusbeskrivelsen. Der forbeholdes ret til ændringer i kursusprogrammet og sammensætningen af undervisere.

DISPUK’s kurser, workshops og efteruddannelser foregår som eksternat og kursisten sørger derfor altid selv for evt. overnatning (medmindre andet fremgår af beskrivelsen).

Bøger som anvendes i undervisningen, skal kursisten selv anskaffe. De fleste kan dog købes på DISPUK's Forlag - Klik her

Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist.

 

Betingelser ved afmelding

Afmelding sker i henhold til følgende betingelser:

For efteruddannelser:

  • Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
  • Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
  • Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%
  • Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen.
    Et eventuelt afbud til fortsættelse på en efteruddannelse, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.

For workshops og kortere kurser:

  • Ved afmelding inden tilmeldingsfrist opkræves 0%
  • Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

NB. Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.