Artikel

Traner

Det tænkende jeg og det villende jeg

Det tænkende jeg og det villende jeg

Det tænkende jeg og det villende jeg

16.04.2021
Traner
Share

Det er inspirerende at skelne mellem ”det tænkende jeg” og ”det villende jeg”, som filosoffen Hannah Arendt gør. Dette nyhedsbrev starter med et udpluk af en samtale, der har fundet mellem en underviser på en større uddannelsesinstitution og en af DISPUKs terapeuter. Samtalen er gengivet i forkortet form og kan illustrere, hvor vigtigt det er at få fat i ”det tænkende jeg”. Efter vignetten kommer nogle uddybende betragtninger om de to jeg-former, Hannah Arendt taler om.

“Alvoren og ansvarligheden gør mig nok for selvhøjtidelig og selvfed”
En underviser på en større uddannelsesinstitution bad om en coachingsamtale i forhold til et problem, der gik ham voldsomt på.

Vi kalder underviseren for B. Han sad sammen med en terapeut, vi kalder A:

B: ”Min arbejdsplads er en diskussionsklub. Der er magtkampe. Det gør mig enormt usikker og forvirret. Det er ikke sjovt. Jeg overvejer dagligt at finde noget andet. Jeg synes, jeg har en masse fagligt at komme med. Jeg har så mange erfaringer at bidrage med. Jeg opfatter mig selv som noget af et fagligt fyrtårn. Jeg prøver på at forstå magtkampene, men de giver ikke mening for mig. Jeg kan ikke få klare svar. Tingene bliver ikke sagt klart. Det hele er meget utydeligt for mig. Når jeg plumper i og taler om faglighed, bliver der klaget over mig.”

A: ”Hvordan ligner situationen på din arbejdsplads forholdene i den familie eller det sted, du voksede op?”

B: ”Ha. Det er da noget af det samme kaos. Jeg kunne heller ikke finde ud af, hvad der foregik i min familie. Alt var utydeligt. Det var kun min moster, der tog sig af mig. Hun reddede mig. Hun kunne se den lille, kærlige, meget bløde, men utrygge dreng indeni. Hos hende var der tryghed, madpakker, fred og ro. Hjemme var jeg vist en meget alvorlig dreng, der tog meget ansvar for mine yngre søskende.”

A: ”Den ansvarlighed og den alvorlighed, du taler om, er det noget, du har med dig i dag, og som eventuelt tynger? Hvad er din position i AOA – ansvarlighedens og alvorens klub? Er du medlem af bestyrelsen, eventuelt formand?”

B: ”Jeg er præsident for den klub. Men det er sgu også belastende, at alvoren tynger. Hm, jeg må hellere få styr på mig selv og mine egne traumer frem for at forsøge at forstå og lave om på arbejdspladsen. Alvoren og ansvarligheden gør mig nok for selvhøjtidelig og selvfed, så jeg kommer til at optræde som en anden prædikant. Og det gider ingen jo høre på. Jeg synes bare, at jeg har så meget byde på. Jeg vil så gerne gøre noget.”

Om Hannah Arendts pointer
Filosoffen Hannah Arendt skelner mellem ”det tænkende jeg” og ”det villende eller handlende jeg” i sin monumentale bog Åndens liv.

”Det tænkende jeg” stopper tiden og kiler sig ind mellem fortid og fremtid, så nutiden stopper og der bliver plads til, at tankerne kan komme ud af hverdagens fængsel og blive luftet.
”Det villende jeg” vil handling. Det er forfaldent til løsninger. Det lytter ikke. Det er selvoptaget og selvretfærdigt. Det har som regel travlt på andres vegne, og synes at de andre bare skal gøre noget. ”Det villende jeg” bliver sur på de andre, det har et ”jeg kan” i sig eller måske snarere end desperation over, at ”jeg vil, men kan ikke.”

“Det villende jeg” giver de andre skylden. Det ser ikke på sig selv.

Når “det villende jeg” løber ind i problemer og sidder fast, bliver det ved med at ville uden at se, at det graver sig længere og længere ned i kviksandet og desperationen. At det ser sin egen fastlåshed som de andres skyld. “Det villende jeg” er i en vis forstand holdt op med at tænke. Ja, “det villende jeg” er faktisk “det tænkende jegs” negation.

“Det tænkende jeg” ønsker en ny begyndelse, en ‘fødthed’, som Hannah Arendt kaldet det. Hvis vi hopper ud af de velkendte tankefolder, kan vores liv få et nyt perspektiv, en ny start. Det er ikke viljen, der skaber det nye perspektiv; det er tanken.

Værdier kan fungere som lappegrej
Den afdøde svenske statsminister Olof Palme skrev en bog, der hed Politik er at ville. Vi vil med Arendt sige: Nej, handling forstået som klog politisk handlen er først og fremmest at tænke. Det er spørgsmålenes styrke, der som en donkraft kan løfte den punkterede vilje, når der pustes tænkning ind i slangen på hjulet, så man kan bevæge sig og køre videre.

Det, der skabte bevægelse i den tidligere gengivne samtale, var, da B fik fat i sine værdier ud fra A’s spørgsmål: ”Har du en fornemmelse af, hvad der er vigtigt for dig i alt det her?” ”Fællesskab, loyalitet og min mosters ånd,” svarede B og lyste op med et smil. Værdier kan fungere som lappegrej, der stopper hullet i viljen. Relevante spørgsmål skaber kreative processer, der som en lygte viser vej til værdierne, til det, der betyder noget. Så er man ikke længere blokeret og blændet af at stirre ind i problemet eller på det, der kan skabe blokeringer og frustrationer.

Hannah Arendt skriver, at ånden ikke selv kan klare at befrugte sig selv: ”Ingen af de ting, som forstyrrer åndens aktivitet, udspringer fra ånden selv, for de to-i-en [som er bevidstheden i forholdet mellem jeg og mig-selv] er venner og partnere, og bevarelsen af denne ”harmoni” er det tænkende jegs vigtigste opgave” (Arendt, Åndens liv, 2019 s. 297).

Tænkningens vej
Vejen ud af viljens problemer og frustrationer er således tænkningens vej. Men tænkningen kan være farlig. Den kan skabe en foreløbig rystelse, en disharmoni, ”kløfter mellem intentioner i relation til hinanden,” som Michel Foucault skriver. Tænkningens jeg kan skabe klarhed for viljens jeg. Men det kan være en deprimerende klarhed.

Hvad kan man så bruge Hannah Arendts skelnen mellem “det tænkende jeg” og “det villende jeg” til? Først og fremmest er det nødvendigt at stoppe op og få hjælp af andre til at tænke sig om og ikke bare sammenbidt fortsætte i den plovfure, ens tænkning har boret sig ned i. Det kan være skamfuldt at bede om hjælp; at indrømme, at man har taget fejl, at man er kørt fast eller, at man føler sig ensom. Men er det ikke det vi alle har brug for en gang imellem? Et trygt fællesskab, hvori man kan tale om sine problemer. For det er kun gennem samtalen om problemer, at man får fat i sine værdier, og der er kun problemer, fordi der er noget, som er vigtigt.

Du vil måske også synes godt om…

Bærbar med online personer sløret

Alle alene i verden?

Alle alene i verden?

Alle alene i verden?

17.02.2021
Bærbar med online personer sløret
Share

Teksten blev første gang bragt i DISPUKs nyhedsbrev, februar 2021.

Muligheden for at kunne arbejde hjemme og være på online kan for nogle mennesker skabe mere nærvær med dem, vi faktisk må se. Det gælder især dem, der i forvejen trives godt. Men den i forvejen store ensomhed, der er det største problem i vores tid, som Elie Wiesel skriver, er blevet mere synlig, dominerende og påtrængende under pandemien. Alle er blevet alene i verden.

Præstationsballonen

Det i forvejen store kulturelle pres med mantraer som at være sig selv, være den bedste udgave af sig selv og, at det bedste ikke er godt nok, bliver stærkere og stærkere. Vi performer, som om alt er godt og, at ingen lider overlast. Men alle er ensomme – hver for sig. Ikke kun Palle er alene i Verden. Selvom om vi må være fem personer sammen, står skuffelserne i kø: Alle skuffer over tid, som The Minds of 99 synger, når de prøver at hive luften ud af præstationsballonen.

Nudging, hedder det. Det venlige puf i den rigtige retning. Man får så mange puf, som teolog og højskolelærer Christian Hjortkjær siger i sin bog Utilstrækkelig. Men disse puf skaber afmagt, dårlig samvittighed og skam. Jo mere forældre, familie og venner spørger til, hvordan det går med uddannelsen, kæresten, børnene osv., jo mere puster de til den dårlige samvittighed. Den, der spørger, har magten. Ethvert spørgsmål kræver et svar. Man skal stå til ansvar. Og så er man skyldig. Prøv at svare ærligt, at det går ad helvede til med at leve op til idealet. Prøv med mere nærvær til dig selv og dine værdier.

Kulde er fravær af varme

Nærvær handler om at få mulighed for at være tæt på sine egne værdier sammen med en anden, der er tæt på sine egne værdier. Væk fra den dominerende præstationsmoral. Den store frygt er frygten for at miste kærligheden fra andre, bekræftelsen fra andre. Selvet bliver skabt ad omvejen om den anden, som den franske filosof Paul Ricoeur skrev.

Frygten for eksklusion fra sin familie, som forfatteren Katrine Marie Guldager skriver om i sin nye roman Det meste og noget helt andet, er nok den værste. Nogle hader deres familie og kan ikke undvære den. Had er ikke det modsatte af kærlighed. Det modsatte af kærlighed er ligegyldighed. Vi har alle brug for det varme nærvær med masser af kærlighed. Det er livsnødvendigt. Husk, at kulde er fravær af varme.

Nærvær over skærmen

I DISPUK lykkes det os rent faktisk at skabe nærvær på skærmen. Onlinenærvær kunne man kalde det. Man tror det næppe, men intensiteten kan være stor over skærmen. Selv med fysisk afstand kan den mentale afstand være lille. Når de spørgsmål, der stilles, og når det, der siges, tager udgangspunkt i noget vigtigt og meningsfuldt, bliver den fysiske afstand ophævet. Man er måske mere nøgen på skærmen. Mere nærværende. Forstillelsen bliver afsløret. Det fortæller vores konsulenter Marin Nevers og Lasse Offenberg om i denne video om DISPUK på Zoom.

Du vil måske også synes godt om…

Narrativ praksis, Narrative samtaler, Psykoterapeut, Terapi

DISPUKs narrative grunduddannelse

Læs mere

Narrativ praksis, Narrative samtaler, Psykoterapeut, Terapi

DISPUKs narrative grunduddannelse

Læs mere
Hanna arendt

Natalitet og pluralitet – om Hannah Arendts begreber for en ny begyndelse

Natalitet og pluralitet – om Hannah Arendts begreber for en ny begyndelse

Natalitet og pluralitet – om Hannah Arendts begreber for en ny begyndelse

21.01.2021
Hanna arendt
Share

Denne tekst blev første gang bragt som en del af DISPUKs nyhedsbrev, januar 2021.

Filosoffen Hannah Arendt har to centrale begreber for en ny begyndelse. Natalitet og pluralitet: Den nye handling fødes – dette er nataliteten. Nye handlinger kan kun finde sted sammen med andre i et fællesskab med diversitet – det er pluraliteten. Hvis der ikke er et ligeværdigt fællesskab, er der tale om et herredømme, der til sidst kan ende i vold, som vi netop har set forsøgt i USA. 

Enhver handling indebærer muligheden for en ny begyndelse – som når et barn bliver født. Deraf udtrykket natalitet. Narrativ praksis sætter fokus på usædvanlige handlinger, der ikke følger problemernes handlingsspor og problemhistoriens logik, men er undtagelser i den dominerende problemhistorie. Narrativ praksis åbner dermed for nye handlinger, nye begyndelser, hvori både den enkelte og fællesskabet kan fremstå for sig selv.

”Handlinger er personafslørende og personåbenbarende,” skriver Arendt. 

Personen træder i karakter, når vedkommende træder frem for andre

I denne Coronatid er det muligt at foretage mange nye handlinger, der kan være nye begyndelser: Besøge sin nabo, kontakte en gammel ven, kontakte nogen længere ude i sin familie, bruge mere tid med sin elskede og med sine børn, læse flere bøger, spille musik, lave keramik, bage brød. Flere steder opstår ny og spændende undervisning, når lærerne dropper det sædvanlige pensum. Der opstår nye samtaler i de små familier, når der slukkes for TV og skærme. Man spiller spil, tager håndarbejdet frem og skaber nærkontakt. Samtidig er skærmene i øjeblikket også med til at muliggøre samtaler med dem, vi ikke kan se fysisk. 

Alle undersøgelser viser, at mennesker ikke bliver lykkeligere eller gladere af at eje flere ting eller få flere penge. Det er som at tisse i bukserne. Mennesker bliver gladere af intens og nærværende kontakt med andre mennesker – og af muligheden for at bidrage.

”Kriteriet for at kunne vurdere en persons bedømmelse af en situation er således personens uhildethed på den ene side og vedkommendes forbundethed med andre på den anden side. Dømmekraft viser sig på denne måde i en reflekterende form, som det at kunne begribe sig selv som en del af verden, og i en spontant handlingsorienteret form, hvor man er parat til at træde ind for den anden og vise omsorg. Personen træder i karakter, når vedkommende træder frem for andre […] Synliggørelsen leverer samtidig stof til den enkeltes eftertanke,” skriver Arendt.   

Der er kun begyndelser

Det er tid til at vise markant mere omsorg for andre. Og for sig selv. Nye begyndelser er mulige. Der er for så vidt aldrig afslutninger, som den amerikanske organisationsteoretiker Suresh Srivastva sagde på et DISPUK-arrangement i 1994. Der er kun begyndelser. Vi har et nyt år foran os med nye muligheder.

Læs mere om Hannah Arendt i den fremragende bog af Anne Marie Pahuus: Hannah Arendt – Eksistensen. Forlaget Anis, 2019.

Du vil måske også synes godt om…

Narrativ praksis, Narrative samtaler, Psykoterapeut, Terapi

DISPUKs narrative grunduddannelse

Læs mere

Narrativ praksis, Narrative samtaler, Psykoterapeut, Terapi

DISPUKs narrative grunduddannelse

Læs mere
Smily balloner

Er medicinen svaret på psykiske lidelser eller ødelægger den mennesker?

Er medicinen svaret på psykiske lidelser eller ødelægger den mennesker?

Er medicinen svaret på psykiske lidelser eller ødelægger den mennesker?

10.01.2021
Share

Denne tekst blev første gang bragt som DISPUKs nyhedsbrev, februar 2021.

Fredag den 5. marts 2021 afholdt vi det årlige psykiatriseminar online med overskriften “Er medicinen svaret på psykiske lidelser eller ødelægger den mennesker?”. Cirka 60 deltog fra hele landet og hørte oplæg fra Allan Holmgren, Anahi Testa Petersen, Anders Sørensen, Anette Holmgren og Peter Gøtzsche.

Allan Holmgren indledte seminaret med den pointe, at ét af psykiatriens store problemer er, at den ikke har en psykologi, ikke har en teori om, hvad det vil sige at være menneske. Den fokuserer på symptomer, stiller en diagnose og ordinerer medicin. Siden 1983, da DSM III udkom, har man i psykiatrien ikke skullet lytte til patientens historie. Når vi nu ved, at man bliver psykotisk af at blive gjort tavs og ikke har mulighed for at fortælle sin historie og derigennem komme i kontakt med sine værdier, bidrager den dominerende medicinsk-biologisk orienterede psykiatri desværre til at forværre menneskers lidelser. Mennesker uden en fortælling om deres liv og om, hvad der er sket i deres liv, er mennesker uden en sammenhængende identitet. Sproget former erfaringen, og hvis det biologisk-medicinske sprog er det eneste tilgængelige sprog til menneskers selvforståelse, bliver ens selvfortælling medicinsk, tynd, fattig, uden ånd, undertrykkende og dræbende – helt uden håb.

Anahi Testa Petersen viste sin film om sit forsøg på at få slettet den diagnose, skizotypi, hun fik, da hun for nogle år siden blev indlagt på grund af total udmattelse efter en hård skilsmisse. Filmen viser, at det er umuligt for hende at få slettet sin diagnose. Filmen følger også Peter Gøtzsche og hans utrættelige kamp mod den biologisk-medicinsk orienterede psykiatri. Hun følger ham til så fjerne steder som Alaska og Australien og viser også klip fra hans medvirken i The Daily Show med Jon Stewart i USA. En af deltagerne på psykiatriseminaret nævnte i den efterfølgende debat, at fordi hans diagnose står i hans lægejournal efter kontakt med psykiatrien må han betale højere forsikringspræmie og rente i banken.

Anders Sørensen, der er Ph.D.studerende på Cochrane-instituttet i København, fortalte om den reelle udtrapning, han gennemfører med personer, der har fået  forskellige psykofarmaka ordineret af psykiatere. Nogle har taget medicinen i mere end tyve år. Ander’ forskning viser blandt andet, at alle udtrapningsforløb er individuelle. Nogle kan trappe langsomt ud over nogle måneder, hvor dosis bliver halveret, andre skal bruge år på at trappe ud. Fælles for alle udtrapninger har været, at det er den sidste minimale dosis, der er den sværeste at trappe ud af. Man har svære influenzalignende symptomer igennem alle nedtrapninger. De kan vare mellem tre til tredive dage. Når man selv trapper ud, og man får det skidt, får man at vide at psykiateren, at ”der kan du selv se, hvor meget du har brug for medicinen.” Det er udelukkende medicinalindustrien, der har gavn af, at det biologisk-medicinske paradigme hersker i psykiatrien. Det har Peter Gøtzsche, Robert Whitaker og flere andre overbevisende dokumenteret.

Anette Holmgren fortalte gribende om sit terapeutiske arbejde med kvinder, der har været udsat for voldsomme seksuelle overgreb, fra de var små piger. De har været psykiatriske patienter i mange år og har hallucineret på forskellig vis. Anette tog udgangspunkt i den lille video:

The Still Face Experiment – Klik her

Den viser, hvad der sker, når det lille barn møder et pokerfjæs og kontakten med den voksne stopper eller bliver forstyrret. Anette læste også et smukt og rørende brev op fra en af kvinderne, hun har haft i terapi fra sin bog Komplekse traumers psykologi – beretninger om det ubærlige. Brevet fortæller om denne kvindes rejse bort fra hallucinationer, som kan forstås som bevidsthedens fortvivlede forsøg på råb om hjælp, og ind i livet.

Peter Gøtzsche fortalte med stort personligt engagement om alle de myter, der stadig er forbundet med medicin og, hvor skadelige psykofarmaka er for mennesker. Han advarede alle med mentale problemer om at søge hjælp i psykiatrien: Opsøg en kvalificeret psykoterapeut i stedet for, sagde han.

Peter Gøtzsche tog udgangspunkt i sin nye bog Mentalt overlevelseskit og udtrapning af psykofarmaka, DISPUKs Forlag.

Psykiatriens svigt

Kronikken i Information samme dag som konferencen blev afholdt, 5. marts, har et tilsvarende budskab, men med en lidt anden vinkel. Overskriften på kronikken lyder: Som selvmordstruet sendte psykiatrien mig hjem med fire sovepiller. Den er skrevet af Sussi Malene Jacobsen, som har mange års erfaringer med psykiatrien i Hvidovre og Ballerup. Hun skriver blandt andet:

”Alt for mange psykiatriske afdelinger i Danmark behandler ikke deres patienter ordentligt. Jeg har kun været indlagt på ét godt afsnit – og jeg har været indlagt på en del forskellige afsnit på forskellige centre.

En stor del af personalet bruger alt for meget tid på at sidde inde på kontoret. De taler alt for sjældent med patienterne og kommer ofte kun ud til os, når der er noget i fjernsynet, de gerne vil se.”

Det er forstemmende, at ”de voksne”, personalet på afdelingen, ikke taler intenst med patienterne om deres liv. De svigter patienterne, når de sidder på kontoret det meste af tiden. De udfører ”The Still Face Experiment” live over for deres patienter. Men man må bære over med det menige personale – thi de ved ikke, hvad de medvirker til. Det kan da kun blive bedre.

Online personer

Du vil måske også synes godt om…

Tegning på mur

Når det gør ondt i maven at gå i skole

Når det gør ondt i maven at gå i skole

Når det gør ondt i maven at gå i skole

10.01.2021
Tegning på mur
Share

Denne tekst blev første gang bragt i DISPUKs nyhedsbrev, maj 2021.

“Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig?”

Sådan lyder et af spørgsmålene, som landets skoleelever fra 0.-3. klasse skal svare på i forbindelse med den årlige nationale trivselsmåling. Heldigvis svarer ca. 60 %: ”Ja, de fleste” og ca. 35 %: ”Ja, nogle stykker”.

Men der er også ca. 6% – i gennemsnit vel mere end 1 i hver klasse, der hvert år svarer: ”Nej”. Altså 6 ud af 100 børn i alderen 5-10 år, der ikke tror, at de andre børn i klassen kan lide dem. Det er sikkert nogle af de samme 6%, der i undersøgelsen svarer, at klasselokalet ”ikke er rart at være i”, og at de tit ”føler sig alene i skolen” og ”har ondt i maven, når de er i skole”.

Man kan sige, at 6 % jo er et fåtal i forhold til de mange, der trives godt. Men hvis man selv er et af de børn – eller forælder eller lærer for det – og ved, hvordan det er at gå i skole, når man tit har ondt i maven eller føler sig alene, kan det føles temmelig ligegyldigt, at de andre har det godt. Ja måske kan det endda gøre det værre.

Jeg gik selv i en klasse, der blev betragtet som en af skolens velfungerende. Men når jeg tænker tilbage, ved jeg, at der også i vores såkaldt velfungerende klasse, var nogle stykker, som ikke syntes, at klassen var et rart sted at være. Nogle, der blev behandlet, som ingen børn fortjener at blive behandlet, og på måder som, jeg forestiller mig, har sat spor i deres liv. Mange af os andre – både voksne og børn – så det allerede dengang. Nogle gjorde sikkert det bedste, de havde lært for, at det skulle blive bedre uden, at det rigtig hjalp. Men vi var også mange, som så på eller var lidt med uden helt at vide, hvad vi skulle stille op – eller vi lod være med at gøre noget, fordi vi et eller andet sted var bange for, at det så ville komme til at gå ud over os.

 

I den anden sæson af Tætte Talks har vi talt med mennesker, der på egen krop har mærket hvordan skolen kan være et ubarmhjertigt sted at være. De fortæller os, hvordan de blev behandlet, og hvordan det har påvirket dem, mens det stod på, og for nogle også videre i livet. Og de fortæller om, hvordan de ofte følte sig helt alene og om, hvad de kunne have ønsket, at nogen havde gjort undervejs.

Heldigvis fortæller de også om nogle af dem, der faktisk gjorde noget, der hjalp. En mormor, en pædagog, en klassekammerat, en god ven, en vikar, en lærer, en fra skolepatruljen – mennesker, som så dem, så, hvad der skete, at der var et barn, der ikke havde det godt. Mennesker som gjorde noget, der gjorde en forskel. Ikke bare for dem, vi har talt med, men ofte også for den klasse, de gik i.

Det kunne være anderledes

Efter en af statsministerens mange coronataler opstod der en debat om, hvorvidt ethvert dødsfald er en tragedie. Det synes jeg egentlig ikke, det er. Som udgangspunkt er døden vel en del af livet, og selvfølgelig kan et dødsfald være en tragedie, hvis det stjæler gode livsår og måske endda kunne have været undgået.

Men når jeg hører om børn, der går alene i skole med ondt i maven og en følelse af, at de andre ikke kan lide dem, så synes jeg hver gang, det er en lille tragedie. Især fordi det kunne være anderledes. Og det kan det – hvis vi vil.

Lyt med – og få ideer til, hvad vi kan gøre, så børn ikke kommer til at stå alene med den slags problemer.

Du vil måske også synes godt om…

Børn og unge, Narrativ praksis, Narrative samtaler

Samtaler med unge om problemer – med et narrativt perspektiv

Læs mere

Børn og unge, Narrativ praksis, Narrative samtaler

Samtaler med unge om problemer – med et narrativt perspektiv

Læs mere
Capitol Hill

Om stormen på Capitol Hill – Nytårshilsen fra Todd May

Om stormen på Capitol Hill – Nytårshilsen fra Todd May

01/10/2021

Capitol Hill
Share

AF Todd May

Denne tekst blev første gang bragt som en del af DISPUKs nyhedsbrev, januar 2021.

Stod USA over for et totalitært og fascistisk kup under Stormen på U.S. Capitol 2021 den 6. januar? Det frygtede vores nære ven og gæsteunderviser gennem elleve år professor Todd May, South Carolina, USA.: “What we are witnessing is the decline of an empire in real time,” skriver han blandt andet i sin nytårshilsen til DISPUK, der er skrevet fredag den 8.januar, to dage efter de rystende uroligheder i Kongressen:

Nytårshilsen

Greetings to my dear friends in Denmark, and a wish for all good things for you in the coming year.  I hope you’re staying safe and healthy during this difficult period.

 As you know, we in the U.S. are dealing with an entire political party, supported by nearly half of voting Americans, that could be generously described as authoritarian, but is probably more accurately described as fascist, that is, authoritarianism based on a claim to racial superiority.  The events of the past several days (I write these words on January 8th) and the failure of the Republicans to come to terms with them are confirmation of this.  Moreover, the great disparity between how the police treated the white rioters and how they continue to treat Black Lives Matter protesters is infuriating to many of us and, in fact, illustrates just what the Black Lives Matter movement is talking about.  

A Biden administration combined with a Democratic Congress will likely alleviate some of the problems of the past four years in several ways:  vaccine distribution, economic recovery, health care, and perhaps the environment.  However, we should not expect deeply substantial changes such as a single payer health care system or significant changes to policing.  Moreover, the Republicans will do what they can to undermine Democratic projects.  (We can see this already as the Republicans have, since the Presidential election, all of a sudden become concerned with the national debt again.)  It would be a good strategy–as well as the right thing to do–for the Democrats to make Washington, DC and Puerto Rico states, which would give them a longer term majority in the Senate.  But that is probably a stretch for Biden, especially since it would require ending the filibuster in the Senate first.

I suspect that in general what we are witnessing is the decline of an empire in real time.  In many ways, the decline of an empire is a good thing.  However, in this case, as in others, it is also bringing misery and suffering on a large scale.

On a personal note, it seems unlikely that I will be able to be in Denmark next summer, given the slow rollout of the vaccines here.  But I think of my Danish friends often and look forward to being able to see you, hug you, and share a meal and a beer with you, in the summer of 2022.

Take care, be well, and support one another.

As always,

Todd

Capitol Hill

Du vil måske også synes godt om…

Narrativ praksis, Narrative samtaler, Psykoterapeut, Terapi

DISPUKs narrative grunduddannelse

Læs mere

Narrativ praksis, Narrative samtaler, Psykoterapeut, Terapi

DISPUKs narrative grunduddannelse

Læs mere
Bro i disen

Starten på noget nyt?

Starten på noget nyt?

Starten på noget nyt?

10.12.2020
Bro i disen
Share

Teksten blev første gang bragt i DISPUKs nyhedsbrev, december 2020.

”Det ville være rart, hvis nogen havde spurgt, hvordan det var at være mig. Så ville man føle, at der var nogen som tænkte på en,” siger en af de medvirkende i første sæson af vores podcastserie Tætte Talks, der handler om skilsmisse set fra barnets perspektiv. 

En skilsmisse er en brat overgang for alle involverede, for nogle måske en voldsom passage. Passagen kan være et farligt sted. Man går fra det velkendte til det, der er umuligt at vide noget om. Usikkerheden og utrygheden kan være voldsom. Hvordan klarer de voksne det? Skændes de? Skælder de ud? Skæld ud er det værste for børn. Er der overhovedet voksne til stede ved en skilsmisse? Næppe. Skilsmissen markerer en tilstand, hvor intet mere er som det plejer – en undtagelsestilstand i en periode. Der skal etableres nye aftaler, nye rutiner og nye ritualer.

Undtagelsestilstand

Måske er denne besynderlige Coronatid som en form for skilsmisse. Vi kan ikke længere leve som vi plejer. Skilt fra de sædvanlige ritualer. Lørdag aften 12. december blev ordet undtagelsestilstand nævnt to gange i TV-avisen i forskellig kontekst. TV-lægen Peter Quortrop Geisling talte om at sætte militæret ind for at hjælpe med Coronatestningen, fordi der er tale om en undtagelsestilstand. Lederen af WHO talte om en klimaundtagelsestilstand.

Pandemien har sat verden på den anden ende. Der er trukket i accelerationssamfundets håndbremse. Det er der netop udkommet en interessant bog om: Det epidemiske samfund. Bogen belyser mange forskellige aspekter af pandemien – både historiske, sociologiske og filosofiske. Bogen er redigeret af Nikolaj Schulz, der er ph.d. studerende hos Bruno Latour i Paris, og professor Ole B. Jensen. Bogen har spændende betragtninger om bl.a. magt, refleksivitet og nye muligheder for at leve med epidemier som blind passager.

Når man ikke længere kan gentage de sædvanlige ritualer, bliver man rådvild. Men det kan også være starten på noget nyt – måske på et mere enkelt liv. Passagen og de ritualer, den muliggør, kan være starten på et nyt liv, en ny identitet og nye praksisser. Måske et mere enkelt liv?

Kan julen udsættes til 24. juni? Næppe. Det vil nok være for stor en ændring. Kunne man vise kærlighed, omsorg og omtanke ved at skrive et brev til dem, man elsker i stedet for at agere som det forbrugende menneske? Helt sikkert. Men vil vi forandringer?

”Alle vil udvikling, men ingen vil forandring,” skrev Søren Kierkegaard. At ændre sine vaner er noget af det sværeste. Tag for eksempel alkohol: Hver borger i Danmark over 15 år konsumerer 12 liter ren alkohol om året. En liter om måneden. Er der for mange mennesker tale om selvmedicinering? Skal stressen dulmes? Skammen? Tristheden? Ensomheden?

”Hvordan er det egentlig at være dig?”

Julen og nytåret er en god anledning til at stille spørgsmål til hinanden. En god anledning til at få talt sammen: ”Hvordan er det egentlig at være dig?” Prøv at stille spørgsmålet til dine nærmeste. Hvis du er chef, kan du stille det til dine medarbejdere? Men vær forberedt på, at det tager lang tid at svare. Man ved nemlig ikke, ”hvordan det egentlig er at være mig,” før man får spørgsmålet stillet. Og man begynder først at tænke over det, når man har hørt sig selv svare, fordi ”enhver tanke er en eftertanke,” som filosoffen Hannah Arendt skriver.

”Har du en fornemmelse af, hvad der er vigtigt for dig? Hvad har været det bedste for dig dette år – trods alt?” Alle, der kender de narrative samtalepraksisser ved, at den slags spørgsmål kan løfte bevidstheden og give personen, der svarer, en bedre udsigt over sit livs landskaber. Hvis man altså har lyst til at se nærmere på dem.

Du vil måske også synes godt om…

Børn og unge, Narrativ praksis, Narrative samtaler

Samtaler med unge om problemer – med et narrativt perspektiv

Læs mere

Børn og unge, Narrative samtaler

Hvordan taler man med børn om problemer? – narrative samtaler med børn

Læs mere

Børn og unge, Narrativ praksis, Narrative samtaler

Samtaler med unge om problemer – med et narrativt perspektiv

Læs mere

Børn og unge, Narrative samtaler

Hvordan taler man med børn om problemer? – narrative samtaler med børn

Læs mere
Fight sexism tegnet på mur

Sexismens psykologi

Sexismens psykologi

Sexismens psykologi

10.10.2020
Fight sexism tegnet på mur
Share

Teksten blev første gang bragt i DISPUKs nyhedsbrev, oktober 2020.

Der er debat om sexisme for tiden. En debat båret frem af #MeToo-bevægelsen. Debatten er tiltrængt og vigtig. Der bliver talt om strukturel sexisme, om magthierarkier på arbejdspladserne, om frygt for at sige fra og miste fremtidige muligheder, om forskellen på tankeløs og egoistisk sexisme og overgreb. Det er godt, at alt dette kommer frem.

Denne tekst peger på sammenhængen mellem sexisme og de underliggende og ofte ubevidste kulturelle kønsnormer. Disse normer er afgørende for at forstå den psykologi, der er dominerende i en patriarkalsk kultur. De er afgørende for mænd og kvinders, drenge og pigers mulighed for at mærke og tale om følelser og afgørende for overhovedet at have en stemme. 

Det patriarkalske magthierarki

Den amerikanske psykolog Carol Gilligan og den amerikanske lektor i jura David A.J.Richards beskriver i deres bog fra 2009 The Deepening Darkness (Den fortsatte formørkelse, Red.), hvordan vores kultur er gennemsyret af ‘patriarkalske normer’. Det er normer, som går langt tilbage i vores historie og har større betydning for det enkelte menneskes liv, end de fleste af os er klar over.

Grundlæggende er patriarkatet et magthierarki, der vurderer bestemte ting som mere værd end andet. Fornuft sættes højere end følelser, individ højere end relationer, tanker højere end krop. Manden er i den patriarkalske kultur traditionelt blevet italesat som mere fornuft end følelse, mere selvstændighed end relationsafhængighed og mere tanke end krop, hvilket i sagens natur har værdisat mænd højere end kvinder og nogle mænd – nemlig de som efterlever de patriarkalske idealer – højere end andre mænd. En persons mandighed og dermed magtfuldhed vurderes i forhold til personens evne til at handle rationelt, selvstændigt og klogt. Og en persons kvindelighed vurderes ud fra personens evne til at vise følsomhed, være relationsafhængig og kropslig. I den patriarkalske kultur kan kvinder altså fremstå som mere eller mindre kvindelige, men altid under manden.

“Patriarkatet skader både mænd og kvinder ved at tvinge mænd til at agere, som om de ikke behøver relationer, og kvinder til at agere som om de ikke behøver en egen stemme,” skriver Carol Gilligan i The Deepening Darkness. Hvis en kvinde fremtræder med fornuft, egoisme og klogskab, kan hun opnå indflydelse og magt, men er i fare for at blive set på som mindre kvindelig. Hvis en mand demonstrerer følsomhed, fællesskabsånd og kropslighed, kan han opnå tættere relationer, men er i fare for at miste magt og position.

Kønssocialisering

I sin nyeste bog Why Patriarchy Still Persist (Hvorfor patriarkatet er her endnu, Red.), forsøger Gilligan at forklare, hvorfor en flere tusinde år gammel struktur fortsat kan eksistere. I en kultur præget af patriarkalske normer bliver drenge nødt til at begynde en undertrykkelse af deres følsomhed i 4-6-årsalderen, når de går fra at være små drenge til at blive store drenge. Drenge må i flere henseender ofre deres evne til virkelig empati for at blive en del af det relationelle netværk af drenge, som hylder selvstændighed, fornuft og rationalitet. Dermed må de undertrykke følsomheden og længslen efter omsorg, som er en del af alle menneskers behov for kærlighed. Drenge defineres ud fra, hvad de ikke må være. De må ikke være kvindelige, altså må de frem for alt ikke være tøsedrenge, påpeger Gilligan. Derfor oplever mange drenge en form for følsomhedstab for at kunne opnå en anden form for intimitet, nemlig fællesskabet med andre drenge. Dette tab er sårbart, og længslen efter den omsorgsfulde og kærlige intimitet er der fortsat. Men undertrykt, ubevidst og sprogløst.

Pigernes kønssocialisering, skriver Gilligan, sker først og fremmest i 10-årsalderen, hvor piger begynder at blive gjort tavse. De mister en del af deres stemme og dermed en del af deres handlekraft. For at blive en del af pigegruppen kræves det af pigerne i denne alder, at de nedtoner at være krævende, påståelige, selvhævdende og handlekraftige. I stedet skal de tage højde for de andres oplevelser og samtidig justere deres egne handlinger og udtalelser, så de ikke fremtræder dominerende eller selvhævdende. Kulturen, det vil blandt andet sige skolen, populærkulturen og forældrene, “hjælper” pigerne med dette. Hvor drenge ofrer deres følsomhed og sensitivitet for at være “en rigtig mand”, så ofrer piger deres handlekraft og selvstændige stemme for at begynde at blive “en rigtig kvinde”.

Konklusionen på denne kønssocialisering og gentagelse af ældgamle magthierarkier er en tabsoplevelse for begge køn. En tabsoplevelse, som ligger så dybt i vores socialitet, psyke og kultur, at den er usynlig, men som fortæller manden, at han mister mandighed og dermed relationen, hvis han viser, hvor sårbar og kærlighedssøgende han egentlig er. Og som fortæller kvinden, at hun mister kvindelighed og relationer, hvis hun insisterer på sin stemmes betydning og indflydelse og på at sige, hvad hun egentlig mener. Gilligan skriver: “Vi undgår den selvsamme ting, som vi ønsker – kærlighed – for ikke igen at blive sårbare i forhold til et tab, der føles uundgåeligt og ubærligt.” Det leder hendetil denne konklusion: “Patriarkatet eksisterer fortsat, til dels fordi det indebærer et kærlighedstab, som det dernæst præsenterer som uopretteligt.” 

Afmagtens logik

Og hvordan kan alt dette kaste endnu et lys på debatten om sexisme? Sexisme er muligt, fordi den, der har mere magt, har mulighed for at tvinge den, som har mindre magt. Den særlige form for magtudøvelse, som ligger i sexisme, er yderligere mulig på grund af det ældgamle magthierarki, som udgøres af de patriarkalske normer. For at forstå sexismens psykologi må man forstå mere end magtens logik. Man må også forstå afmagtens logik, det vil sige den afmagt og smerte, der for drenge er forbundet med at miste troen på andres empatiske forståelse for deres følsomhed, og for piger er forbundet med at miste deres stemmes værdi og handlekraft.

Når en magtfuld politiker, medieperson, virksomhedsleder eller andre højt placeret i hierarkiet begår fysiske eller verbale overgreb, handler dette altså ikke kun om magtens “jeg gør det, fordi jeg kan ”-logik. Det handler muligvis om en længsel efter omsorg, forståelse og reel intimitet. En længsel, der ikke kan udtrykkes, dels af frygt for en gentagelse af barndommens smertelige tab af selvsamme omsorg og dels af frygt for ikke at blive set som værende “en rigtig mand”. Det er måske en overvejelse værd om den sexisme, der trives især blandt ensomme chefer og i konkurrenceprægede miljøer, i dette lys kan forstås som en form for længsel efter omsorg? Kunne Morten Østergaards, Frank Jensens eller de andre belyste og ikke belyste krænkelser være undgået, hvis det var muligt for den magtfulde i ædru tilstand at vise sårbarhed uden at miste position? Hvis det uden frygt for afvisning og latterliggørelse var muligt at føle og dernæst sige: “Synes du, jeg gør det godt?” Eller: “Jeg ved ikke, om andre egentlig kan lide mig som person.” Eller: “Jeg føler mig ensom, gider du snakke lidt med mig?”. Og hvis kvinderne, der blev spurgt, uden frygt kunne svare: “Jeg forstår godt, du har brug for at snakke, vil du høre, hvad jeg egentlig mener?” Eller: “Jeg forstår godt, det er en ensom tjans, du har – men måske er det ikke mig, du skal tale med om det.” Kvinder længes ofte efter at kunne sige, hvad de virkelig mener, skriver Gilligan, men frygter at gøre det, fordi de er bange for at miste relationen.

 

Generobring af sårbarhedens stemme

Overgreb skaber skam og ensomhed – både for den, som overgrebet går ud over, og for den, der udøver den. Medicinen er fællesskab. Ikke at stå alene. Hvis man ikke bliver lyttet til, forstået, taget alvorligt og respekteret, dør man mentalt. Vi må som kultur generobre sårbarhedens og kærlighedens stemme – for at vi kan leve anti-patriarkalsk. Vi skal Ikke definere, hvem andre er eller, hvordan de skal leve, men tale om, hvad vi ikke længere vil finde os i, og hvordan vi ikke vil leve. Vi skal tale om, hvordan man kunne leve.

 Der er stadig lang vej til reel ligestilling. En del af denne vej handler om at gøre op med normer, der bilder os ind, at kvinders styrke er mandens svaghed. Nedbrydning af patriarkatet er et frihedsprojekt for alle – også for drengene og mændene.

Du vil måske også synes godt om…

Narrativ praksis, Narrative samtaler

4 dages kursus i narrative samtaler

Læs mere

Narrativ praksis, Narrative samtaler

4 dages kursus i narrative samtaler

Læs mere
Mundbind på bærbar

Om Coronatiden som en passage

Om Coronatiden som en passage

Om Coronatiden som en passage

10.09.2020
Mundbind på bærbar
Share

Teksten blev første gang bragt i DISPUKs nyhedsbrev, september 2020.

Der er sket meget i verden det sidste halve år. Tiden med Corona har været et mareridt for nogle, besynderligt for andre og måske en glæde for dem, der har været trætte af alt for megen social forpligtigelse. Jeg talte med en ung mand på 26 år, der blev far i marts, netop som nedlukningen af Danmark var blevet annonceret. Han og hans kæreste havde haft den mest vidunderlige og rolige tid med deres baby uden mange besøg. Corona-nedlukningen betød, at begge forældre kunne være hjemme de første tre måneder. Det havde været en gave, sagde han – oceaner af god tid sammen.

Corona-tiden kan måske forstås som en passage tid. Antropologerne har siden Arnold Van Gennep og Victor Turner interesseret sig for passage ritualer, rites de passage eller rites of passage, som det kaldes på henholdsvis fransk og engelsk. Ritualet markerer en overgang fra et sted til noget nyt. Fra barn til voksen, fra single til gift. Overgangen er passagen. Samtidig er ritualet i forbindelse med overgangen en bekræftelse af deltagernes tilhørsforhold. Vi kender det i dag fra noget så trivielt som fødselsdagen, hvor familien kommer og bekræfter deres tilhørsforhold. Overgangen fra et år til det næste markeres.

De passager, som peger hen mod noget ukendt føles ofte farlige eller utrygge. For nogle er passagen fra barn til ung en utryg passage. I voksenlivet kan en skilsmisse eller en fyring være en utryg passage til noget ukendt. Man ved ikke, hvor man ender. Nogle mener, at de store passager i livet tager mindst to år. To år før livet begynder at finde en mere stabil form. Det skal have været jul, nytår, sommer og vinter og fødselsdage to gange efter eksempelvis en skilsmisse, et dødsfald eller alvorlig sygdom, førend man føler sig som ”sig selv” igen – og dog som en anden.

Når et menneske er i så alvorlig en situation, at de henvender sig til et krisecenter, er der tale om en passage og en såkaldt liminal proces, en proces, der går til grænsen af det kendte. Limen betyder kant eller grænse. Det er de passager, hvor vi føler os ude af stand til at forestille os et liv på den anden side af grænsen. Man ved, at man ikke kan være, hvor man kommer fra, men man kan samtidig ikke få øje på, at der findes et muligt alternativ. En liminal proces er altid i fare for en umoden afslutning. Det vil sige en afslutning, hvor man efter et stykke tid går tilbage til det kendte i stedet for at fortsætte processen eller passagen mod det nye ukendte. Mennesker, der står i processer, som går til grænsen af deres forestillingsevne, har brug for andres øjne til at hjælpe dem igennem passagen. De har brug for hjælp til at se på, hvad dette nye liv måske kan indeholde og tryghed i forhold til at vide, at nogen vil stå der, hvis det bliver svært.

Corona-tiden kan forstås som en sådan liminal proces eller i hvert fald som en passage. Vi ved ikke, hvad der venter os, og det kan være skræmmende. Vi ønsker os tilbage til det gamle liv, men måske er det netop en umoden afslutning, måske denne tid rummer mulighed for at se kritisk på vores liv? En mulighed for at tage vores liv op til revision. Har vi haft for meget fart på? Er det nødvendigt med alle de indkøb af ting og sager? Er det nære liv måske det vigtigste? Behøver vi holde alle disse meningsløse møder for at bekræfte vores tilhørsforhold til hinanden?

Du vil måske også synes godt om…

Terapi, Traumer

Narrativ traumebehandling

Læs mere

Terapi, Traumer

Narrativ traumebehandling

Læs mere
Maleri hof

At fortælle historier i en Corona-tid

At fortælle historier i en Corona-tid

At fortælle historier i en Corona-tid

15.03.2020
Maleri hof
Share

Filosof Anders Fogh Jensen anbefalede 13. marts i en kronik i Politiken os danskere at læse værket Dekameron af Boccaccio fra 1349. Som han skriver ”det er måske det mest lindrende, man kan gøre i en pesttid: at høre, at det har været sådan før og meget værre – og så i øvrigt ellers give sig til at læse historier for hinanden.”

Så det er jeg gået i gang med. Fordi jeg kan lide tanken om at finde lindring midt i corona-tiden ved at læse om andres erfaringer med epidemier. Og fordi jeg – og vi på DISPUK – jo nok har lidt fidus til det med fortællinger, eller narrativer om man vil.

Dekameron betyder 10 dage. Og bogen rummer 100 fortællinger, fortalt af 10 personer; 7 kvinder og 3 mænd over 10 dage. Disse 10 personer er, mens pesten hærger i middelalderens Firenze, gået i karantæne i et stort smukt hus udenfor byen.

Boccaccio skrev om epidemien dengang: ”Hvad enten pesten nu skyldtes himmellegemernes stilling, eller at Gud i sit retfærdige raseri havde sendt den ned over os dødelige som straf for vores onde gerninger, var den i hvert fald begyndt i Østen nogle år forinden. Efter at have berøvet talløse mennesker livet dér, bevægede den sig fra sted til sted og bredte sig ødelæggende vestpå. Hverken kløgt eller menneskenes forholdsregler nyttede noget. Embedsmænd, der var udnævnt til formålet, rensede byen for store mængder skarn, alle syge blev forment adgang til byen, og der blev givet mange råd om, hvordan folk skulle bevare deres sundhed.” (Boccaccio s. 70)

Det var i 1348, og desværre lyder det jo ikke helt fremmed her i 2020, hvor Covid-19 raser i hele verden. 

Men hvordan kan det være, at 100 fortællinger fra middelalderen har overlevet til i dag?

Med Dekameron blev novelle-genren grundlagt, og bogens mange fortællinger blev et ideal for litteraturen, som et sted for ”værdig, dannet og lystig samtale” (Schwarz Lausten og Toftgaard i indledningen). Det er vel ikke noget dårligt ideal af have for sine samtaler? At de er værdige, og dermed opgraderer menneskers erfaringer, som Nils Christie skriver. At de er dannede og har blik for etik og værdier. Og lystige samtaler, hvor man måske kan grine, glædes sammen midt i det svære, komme i tanker om alt det, som fortrædelighederne ikke har fået fat i og give det sprog.

Narrativ praksis vil bidrage til, at mennesker kan udvikle righoldige fortællinger om deres liv, så mere bliver muligt. I denne bestræbelse ligger også at give mennesker stemme og ”afsløre magten” – med inspiration fra Foucault – og bryde med sociale og diskursive hierarkier.

Boccaccio beskriver i Dekameron på 4. fortælledag, at der er særlige træk, der kendetegner historierne i bogen: De er skrevet på folkets sprog, florentinsk, som var kvindernes og de ulærdes sprog i modsætning til latin. De er skrevet på prosa og overholder ikke reglerne for vers. Og de er heterogene og hylder forskellighed i form og i oprindelse. Og så er de skrevet i ydmyg stil i modsætning til høj stil (s. 28).

Michael White var jo med narrativ praksis også optaget af at udvikle en særlig tænkning og et særligt sprog i samtaler med mennesker, hvis stemme var blevet lukket ned af kulturen, af de professionelle, af mennesker der vidste – og ved – hvordan tingene i virkeligheden er. I dette sprog forsøgte han at komme tæt på menneskers egne erfaringer og begreber og undgå sandhedssprog og professionel bedrevidenhed.

I Dekameron tog 10 unge mennesker ud på landet og fortalte historier. Her er en opfordring til at benytte denne lidt specielle tid, hvor vi passer på fællesskabet hver for sig til at fortælle historier, til at give folk stemmer.

Herunder finder du en af de interviewguides, vi er glade for at bruge på DISPUK som en måde at komme i gang med at udvikle fortællinger om noget, der er vigtigt for os. Du kunne ringe til din bedstemor og interviewe hende om en person, som har eller har haft særlig betydning for hende, og hvordan det måske forbinder sig til noget, som er vigtigt for hende i dag? Lave interviewet på skype eller facetime med vennen, som du ikke kan se fysisk lige nu. Eller med et af de mennesker, der sidder alene og ville blive glad for at blive forbundet gennem fortællinger.

Mange hilsener,
Eva, DISPUK

Stil spørgsmål til et menneske du har lyst til at lære endnu bedre at kende

Hvis du følger spørgsmålene i denne guide, har du mulighed for at høre fortællinger du måske ikke har hørt før. Supplér gerne med dine egne spørgsmål. Spørgsmålene egner sig også godt til at man sammen med sine børn kan stille dem til bedsteforældre.
Prøv at følge guiden ret nøje og se, hvad der kommer ud af det. Nogle af spørgsmålene lyder måske lidt kunstige eller uvante – det gør ingenting, for de vil give en anden samtale, end dem man har til hverdag. Stil bare alle spørgsmålene, også selvom du synes, at personen allerede har svaret – du vil sikkert få et mere uddybet svar.

I stedet for en almindelig samtale, hvor begge taler, så prøv her at stille spørgsmål og lytte. Efter spørgsmålene kan du fortælle personen, hvordan det var for dig at lytte og hvad der særligt gjorde indtryk på dig. Dette kaldes for enbevidende respons. Se instruktionen til det nederst i guiden.

Guide:

 1. Jeg kunne godt tænke mig, at du fortæller om en person fra dit liv som har betydet meget for dig – måske en ven, en lærer, en bedsteforælder eller en helt anden.
 2. Hvor kender du ________(personen) fra og hvordan mødte I hinanden?
 3. Hvordan så __________(personen) ud? Hvad karakteriserede egentlig _______?
 4. Fortæl om noget af det __________(personen) gjorde som betød noget for dig? Fortæl om et par konkrete eksempler. Hvad gjorde hun/han mere?
 5. Hvorfor tror du, at dette var betydningsfuldt for dig?
 6. Hvilket ord eller billede vil du sætte på jeres relation?
 7. Hvad vil du sige var noget af det, som ________(personen) stod for?
  Hvad synes du om det? Hvad handler det om, som er vigtigt for dig?
 8. Hvordan har du båret nogle af ________’s (personens) værdier med dig i dit liv i de ting du bestræber dig på?
 9. Er der noget af det som du og ________(personen) begge står for, som du kunne tænke dig at holde fast i, her i denne tid hvor hverdagen for mange er vendt op og ned? Måske noget du allerede forsøger?
 10. Hvordan har det været for dig at fortælle mig om ________(personen) og tænke på jeres fælles værdier?

Bevidning:

Jeg vil gerne fortælle dig, hvad der særligt stod frem for mig i det du lige har fortalt.
(gør nedenstående sætninger færdige.)

 1. Jeg hæftede mig især ved, at du sagde: _____________
 2. Jeg kunne høre, at det som bl.a. var vigtigt for dig var: ____________
 3. Mens du fortalte forestillede jeg mig dig og _________(personen) og det jeg så for mig var:_________
 4. Jeg kom til at tænke på __________fra mit eget liv
 5. Det du har fortalt, giver mig lyst til at _____________

Afslutning:

Til sidst vil den som fortalte ofte sige lidt om, hvordan det var at høre den lille bevidning.

God fornøjelse – og skriv gerne til os om, hvordan det var at bidrage til at skabe fortællinger på Facebook i kommentarfeltet.

Du vil måske også synes godt om…

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, opdateringer og specialtilbud leveret direkte i din indbakke.