Narrativ Misbrugsbehandler-uddannelse

Start den 7. marts 2022, Snekkersten

Kursusnr.: 22-140 Tilmeld nu

Denne intensive 1-årige efteruddannelse giver en grundig indføring i den narrative praksis og i dens metodiske, teoretiske og etiske perspektiver i behandling af mennesker og deres familier ramt af misbrug.

Hvad er der sket? Hvad er vigtigt? Hvilke mulige veje er der at gå? Og sammen med hvem?
Et skadeligt forbrug er altid forbundet med grunde, intentioner og håb, som mennesker har brug for at tale om. De narrative metoder kan styrke misbrugsterapeuter til at hjælpe mennesker med at frigøre sig fra misbrugets dominerende og negative indflydelse på deres liv. Dette kan skabe et grundlag for varige forandringer.

Formål  

Denne efteruddannelse har fokus på at uddanne misbrugsterapeuter, der kan hjælpe den enkelte og familien til at tale om de erfaringer og muligvis traumer, som ofte er en del af et misbrug, og som kan stå i vejen for at bevæge sig i den retning, misbrugeren ønsker.

Målgruppe 

Efteruddannelsen henvender sig til personer, som arbejder med misbrugsproblematikker i relation til børn, unge, voksne eller familier, og som ønsker at kunne bruge narrative forståelser og metoder i samtaler og aktiviteter i forbindelse med misbrugsproblematikker. Deltagerne kan arbejde i rådgivningscentre, institutioner, socialpsykiatrien, skoler, familieafdelinger, behandlingshjem eller i andre sammenhænge, hvor man arbejder med misbrugsproblematikker.

Uddannelsen kan give merit for basisåret i DISPUKs 3-årige terapeutuddannelse og 5-årige psykoterapeutuddannelse. Dette kræver deltagelse i 4-dags kursus i narrative samtaler (eller tilsvarende) og aflevering og godkendelse af en 10 siders basisårsopgave.

Undervisningsform 

Undervisningen fokuserer på træning af de såkaldte narrative "samtalekort" og på forskellige teorier om selvet, hjernen, stoffer, motivation, forandring og traumer. Der vil være et væsentligt fokus på deltagernes egne erfaringer fra praksis. Ud over undervisningsmodulerne mødes deltagerne på fem obligatoriske studiegruppedage.

Mellem hvert modul skal der afleveres en brevskrivningsopgave, som man får individuel respons på fra underviserne. Disse enkeltelementer udgør grundlaget for de praktiske behandlingsmuligheder som narrativ praksis kan tilbyde voksne, unge, familier og grupper, der er under indflydelse af misbrug.

Forløb 

Uddannelsen løber over seks moduler á to dage: i alt 12 dage:

1. modul: Fortællinger og Bevidning
Introduktion til den narrative metafor, og hvordan identitet skabes gennem fortællinger. Modulet vil især fokusere på bevidning som en særlig narrativ responsform samt præsentere forskellige perspektiver på begrebet misbrug.

2. modul: Friste til forandring
Etableringen af et samarbejde, der skaber flere forskellige fortællinger og skaber motivation og muligheder for nye handlinger og forandring.

3. modul: Fra problemer til værdier
Modulet introducerer eksternalisering: Samtaler, der adskiller problem og person. Modulet viser, hvordan man kan tale om problemer, så de baner vej for nye muligheder og en fornemmelse af, hvad der er vigtigt i livet. Dermed skabes et nyt ståsted som fundament for varige forandringer.

4. modul: Inddragelse af betydningsfulde andre
Etablering af samhørighed med andre er afgørende i forandringsprocessen mod et liv uden skadeligt forbrug og i livet i almindelighed.

5. modul: Traumer, angst, skyld og skam
Traumer, angst, skam, skyld og sorg kan være en del af et skadeligt forbrug. Modulet viser, hvordan man kan hjælpe misbrugerne og deres pårørende med at få øje på intentioner, responser og livskraft, som traumer og svære følelser har skubbet i skyggen.

6. modul: Inddragelse af familie og netværk som vigtige støtter
Genetablering af opbakkende familier og netværk er motiverende og vigtige hjørnesten i arbejdet med at skabe et liv uden skadeligt forbrug.

Studiegrupper 

Deltagerne mødes i faste studiegrupper uden underviser en hel dag imellem hvert undervisningsmodul. I alt fem dage. Studiegrupperne aftaler selv mødested og tid. Studiegrupperne etableres på det første undervisningsmodul og er obligatoriske.

Litteratur 

Litteratur oplyses efter sidste tilmeldingsfrist.

Eksamensform 

Deltagerne skal i løbet af året lave fem skriftlige refleksioner eller breve, som omhandler brugen af de narrative metoder og er en øvelse af disse metoder i praksis.

Adgangskriterier 

Foruden et arbejde med misbrugsproblematikker i relation til børn, unge, voksne eller familier, er der ingen adgangskriterier til efteruddannelsen.

Kursusbevis 

For at kunne erhverve sig et bevis på at have gennemført uddannelsen, skal deltageren opfylde følgende krav:

  • Have deltaget i undervisningen minimum 10 ud af de 12 undervisningsdage.
  • Have deltaget i øvelser, teamarbejde og drøftelser på holdet.
  • Have modtaget supervision på egen praksis på holdet.
  • Have deltaget i fire ud af fem studiegruppedage.
  • Have afleveret fire ud af fem skriftlige refleksioner eller breve á ca. en A4-side.

Underviser(e) 

Lone Kaae Morell har mere end 25 års erfaring i det pædagogiske felt med unge og misbrug, hun er uddannet pædagog, har en narrativ terapeutisk efteruddannelse og er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Lone har arbejdet på døgninstitutioner, både private og offentlige, og de seneste 10 år har hun været ansat som underviser, supervisor og terapeut i DISPUK.

Anine Boisen har i en lang årrække arbejdet som terapeut, konsulent og metodeudvikler indenfor misbrugsområdet. Hun har stor erfaring både med familie, par og individuelle forløb. Anine er uddannet Kaospilot og har efterfølgende videreuddannet sig til konsulent og familieterapeut med speciale indenfor misbrug og narrativ terapi. Anine er også medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Underviser(e): Oplyses senere
Datoer: Start den 7.-8. marts 2022. Øvrige datoer oplyses efter sommeren 2021
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: 28.275 kr. kr. inkl. moms. Der gives 20 % rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 22.620-)
Tilmeldingsfrist: Den 15. januar 2022
Kursusnr.: 22-140
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Lone Kaae Morell
Lone Kaae Morell CV
Anine Boisen
Anine Boisen CV
Læs mere

Narrativ Misbrugsbehandler-uddannelse

Underviser(e):
Oplyses senere
Datoer:
Start den 7.-8. marts 2022. Øvrige datoer oplyses efter sommeren 2021
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
28.275 kr. inkl. moms. Der gives 20 % rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 22.620-)
Tilmeldingsfrist:
15. januar 2022
Kursusnr.:
22-140
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

METTE AGERBO

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Mette, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk