Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

VIRTUELT PSYKIATRISEMINAR

psyk

Fredag den 5. marts 2021, kl. 9.30-16.00 over ZOOM
Pris 250,- (Tilmelding nederst på siden)

Psykolog, adjungeret professor Allan Holmgren indleder dette års psykiatriseminar med fokus på:

- Hvordan det biologisk-medicinske paradigme er en misforståelse til behandling af psykiske lidelser.
- Hvordan psykiatrien ikke har nogen psykologi.
- Hvordan psykiatrien ikke har begreber til forståelse af psykiske lidelser.
- Hvordan psykiatrien ikke er en videnskab om mennesker.

Filminstruktør Anahi Testa Pedersens film, Diagnosticering af psykiatrien, sætter fokus på, hvor svært det er at komme af med en diagnose, man er blevet tildelt i psykiatrien. Hun tager udgangspunkt i sine egne oplevelser i psykiatrien. Filmen beskriver også Peter Gøtzsches arbejde.

Psykolog, Ph.D. Anders Sørensen vil redegøre for sin epokegørende forskning. Han viser, hvor svært det faktisk er at trappe ud af psykofarmaka. Psykofarmaka er ekstremt vanedannende, skaber afhængighed og forårsager voldsomme bivirkninger, når man forsøger at trappe ud og stoppe med medicinen. 

Psykolog Anette Holmgren vil med udgangspunkt i sin bog, Komplekse traumers psykologi, tale om, hvordan traumer i livet skaber voldsomme psykiske lidelser. Det er ikke biologien eller kemien, der skaber lidelser, det er livets traumer og vold. 

Dr. med. Peter Gøtzsche har gennem mange år dokumenteret, at psykofarmaka ikke hjælper på psykiske lidelser. Tværtimod. Den dæmper og forfladiger følelseslivet, gør mere skade end gavn og har en lang række farlige bivirkninger. Gøtzsche vil fortælle om sin seneste forskning. 


Program

09.00: Tilslutning til Zoom
09.30: Indledning til dagen v. Allan Holmgren: Psykiatri og forståelsen af psykiske lidelser: Følelser er det primære i menneskers liv
09.45: Breakout-rooms: Baggrunden for at deltage? Erfaringer med psykiatri?
10.00: Anahi Testa Pedersen om sin film: ”Diagnosticering af psykiatrien” med efterfølgende visning af filmen
11.00: Pause
11.15: Breakout-rooms: Hvad gjorde især indtryk fra denne film?
11.30: Ph.d. Anders Sørensen: Udtrapning af psykofarmaka – hvorfor er det så svært at komme ud af medicinafhængighed?
12.15: Breakout-rooms: Hvad gjorde især indtryk fra Anders Sørensen oplæg? Hvad er dine egne erfaringer?
12.30: Frokost
13.30: Psykolog Anette Holmgren: Traumer, psykiske lidelser og terapi
14.15: Breakout-rooms: Hvad kan du genkende fra dit eget liv i Anettes oplæg
14.30: Pause
14.45: Dr.med. Peter Gøtzsche: Mentalt overlevelseskit og udtrapning af psykofarmaka - den nyeste forskning
15.30: Breakout-rooms: Hvad gjorde især indtryk fra Peters oplæg?
15.45: Kommentarer fra deltagerne: Hvad har været tankevækkende og interessant? Hvad tager du med dig til dit arbejde – og dit liv?
16.00: Slut på seminaret.

Vi vil udsende link til ZOOM til deltagere dagen før, men har man ikke være på ZOOM før, kan man afprøve den enhed man vil bruge på dagen via dette link: Klik her for test.

Vil du gerne have hjælp til hvordan man bruger ZOOM er her et link til en lille pdf-fil. Klik her for pdf

Tilmelding

Klik her for tilmelding og betaling med betalingskort

Klik her for tilmelding og betaling med faktura eller EAN

 

For nærmere information kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)


Anahi Testa Pedersen fortæller om sit oplæg:
”Jeg har lavet en dokumentarfilm om det psykiatriske system med udgangspunkt i mine personlige erfaringer. For 10 år siden blev jeg indlagt på en psykiatrisk afdeling i forbindelse med en skilsmisse. Her fik jeg en diagnose, som det senere hen har vist sig, at jeg ikke kan få slettet. Når man først har fået en diagnose, hænger man på den. I min optik har jeg aldrig fejlet det, de sagde, jeg fejlede, men var blot stresset og ked af det, hvilket er helt naturligt, når man er presset.”    

Om filmen 
Filminstruktør Anahi Testa Pedersen har fulgt læge Peter Gøtzsche over en periode på fire et halvt år, hvor hun både har lært Peter at kende rent professionelt, men også har udviklet et venskab med ham. Filmen tager os med på Anahis rejse med en person, som hun synes er modig, og som hun på mange måder også kan identificere sig med. Peter er meget kritisk over for medicinalindustriens metoder og brugen af psykofarmaka i den vestlige verdens sundhedsvæsen. Anahi har selv prøvet at bruge psykofarmaka og har ligesom Peter en holdning til, hvad medicinen kan og ikke kan. Filmen er således også en skildring af et møde imellem to ret så kompromisløse personligheder. Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rB9nLCKtv2g


 

Anders Sørensen fortæller om sit oplæg:
”Jeg arbejder med at hjælpe langtidspatienter ud af psykofarmaka med alt, hvad det indebærer af abstinenser, angst, tilbagevendende følelsesliv, kriser over tabte år pga. den biologiske psykiatri og ikke mindst oprigtig behandling af de depressioner, psykoser og angsttilstande, medicinen kan have symptombehandlet. Resultatet synes tydeligt: Mange patienter oplever først oprigtig og vedvarende bedring, når de kommer ud af medicinen, hvilket rejser spørgsmålet om, hvorvidt psykofarmaka stik imod hensigten kan skabe og vedligeholde psykisk lidelse.”  

Om Anders Sørensen:
Anders Sørensen er psykolog og skriver ph.d. om udtrapning af psykofarmaka: ”Selve vejen ud af psykofarmaka udgør en selvstændig udfordring for mange, primært fordi al psykofarmaka er afhængighedsskabende i den forstand, at reduktion af en tilvant dosis giver abstinenser, som det handler om at minimere, forstå og håndtere hensigtsmæssigt i den periode, de står på. Dertil er spørgsmålet, hvordan man håndterer de smertefulde følelser, traumer og tankemylderet uden medicin, men via sin egen psyke.”
Til det formål interesserer Anders Sørensen sig for, hvordan psykoterapien kan anvendes på udtrapningsproblematikker

Anette Holmgren fortæller om sit oplæg:
"Det er helt nødvendigt, at vi får en grundlæggende anden forståelse af sammenhængene mellem traumatiske oplevelser, vold, psykisk lidelse og fysisk sygdom. Traumatiske erfaringer kan ikke integreres i bevidstheden, når det, der er sket, er for forvirrende, smertefuldt eller skræmmende. Oplevelser, der ikke integreres, opleves lige så skræmmende, som da de skete. For at udholde dette flytter bevidstheden sig væk fra fortidens oplevelser med alvorlige konsekvenser for nutiden – blandt andet forvrængninger af virkeligheden og hallucinationer. Ved at følge sporet fra nutidens hallucinationer og forvrængninger til de oprindelige ubærlige hændelser kan vi hjælpe bevidstheden med at forholde sig til det, der er sket. Dette må foregå sideløbende med samtaler om det, som trods alt har været betydningsfuldt og med fokus på etablering og genetablering af selvets varme hos det menneske, du taler med.”

Om Anette Holmgren:
Anette Holmgren er psykolog og direktør i DISPUK. Hun har arbejdet som terapeut og underviser i over 20 år. Hun har skrevet adskillelige bøger og artikler om narrativ praksis. Senest bogen, Komplekse Traumers Psykologi – beretninger om det ubærlige, som udkom i 2019.

Peter Gøtzsche fortæller om sit oplæg:
”Forskningen om psykofarmaka viser meget klart, at det skader langt mere, end det gavner. Da psykiatrien drejer sig om at stille diagnoser, mange raske sagtens kan få, hvis de bliver undersøgt i henhold til psykiatriens uvidenskabelige spørgeskemaer, og derefter starte psykofarmaka, er psykiatrien en katastrofe. Langt den største vi kender til inden for sundhedsområdet. Det ville være langt bedre for borgerne og langt billigere for samfundet, hvis der slet ikke fandtes psykofarmaka, fordi den overdrevne brug af disse præparater markant øger antallet af førtidspensioner og af folk, der ikke er i arbejde. Medicinalindustrien og dens villige medløbere blandt psykiaterne har gjort flere hundrede millioner mennesker afhængige af psykofarmaka, som halvdelen har svært ved at komme ud af igen.”

Om Peter Gøtzsche:
Læge Peter Gøtzsche har gennem mange år dokumenteret, at psykofarmaka ikke hjælper på psykiske lidelser. Han mener, at vi er nødt til at starte helt forfra, at psykiatrien bør nedlægges:”Man reparerer ikke på et hus, der er råddent, men river det ned og bygger et nyt.” 

Allan Holmgren fortæller om sit oplæg:
”Psykiatriens grundlag har siden 1980, hvor DSM III udkom, været et biologisk-medicinsk menneskesyn og paradigme. Nogle tilfældige psykiatere mødtes på privat basis i 1970’erne og blev enige om ændringen af psykiatriens grundlag. Man var dengang virkelig vred på psykoanalysen og de lange psykoterapeutiske forløb. Desværre smed man den menneskelighed ud med badevandet, som den fortolkende psykoanalyse og de humanistiske terapier trods alt indeholder. Fra 1980 har man i psykiatrien kun skullet koncentrere sig om symptomer, diagnoser og medicinsk behandling. Man har ikke længere haft en psykologi eller traumeteori til rådighed. Derfor har der heller ikke været en kvalificeret psykoterapi til rådighed for psykoterapeutisk behandling af psykiske lidelser i den officielle psykiatri. Der er brug for et oprør i psykiatrien. Der er brug for en radikal ændring af psykiatrien. Depression, angst og andre psykiske lidelser er ikke sygdomme og slet ikke biologisk-medicinske sygdomme. De er lidelsesfulde responser på ubærlige og utålelige liv, på ensomhed og degraderende relationer. ”

Om Allan Holmgren: 
Allan Holmgren er en af de ledende repræsentanter i Europa for narrativ terapi; mag.art. i psykologi, direktør for DISPUK; adjungeret professor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS. Han har i mange år stillet sig kritisk overfor, hvorvidt den medicinske behandling af depression er til gavn for andre end medicinalselskaberne: ”Hvis den medicin, der ordineres i psykiatrien, skulle være så virksom, som medicinalfirmaerne lover, skulle vi da have færre mennesker på psykofarmaka. Det har vi ikke fået. Vi får flere og flere mennesker, der er afhængige af psykofarmaka, og hvis liv er invalideret af psykofarmakaene og deres bivirkninger.”