Online informationsmøde om den narrativ leder- og konsulentuddannelse

Start den 9. juni 2021, Foregår online (Zoom)

Kursusnr.: 21-901 Tilmeld nu

Allan Holmgren giver denne eftermiddag en levende og inspirerende introduktion til grundelementerne i ledelse og konsulentarbejde guidet af den narrative metafor. Eftermiddagen giver en grundig introduktion til de principper og konkrete fremgangsmåder, man arbejder efter som leder og konsulent inspireret af de narrative metoder og narrativ psykologi og filosofi.  

Hovedprincippet er: Først menneske, da leder.
Ledere og konsulenter må kende deres egen personlige etik og deres egne værdier for at kunne lede andre. Omsorgen for sig selv er primær, før man kan drage omsorg for andre: Tag først selv iltmasken på, som det hedder, når man flyver. 

Ledere må ud af kampen. 
Både ledere og konsulenter kan have en tendens til at forsøge at overbevise andre eller have projekter på andres vegne. Det er ganske enkelt ineffektivt og ikke hjælpsomt. Man ved ikke, hvor man selv er, førend man har fundet ud af, hvor de andre er.

Der er kun problemer, fordi der er noget, som er vigtigt. 
Den primære opgave som leder og konsulent er ikke at løse problemer, men at etablere processer hvorigennem deltagerne finder frem til det, der er vigtigt for dem. Det er dét, værdifokuseret ledelse bør handle om. Værdier er altid konkrete og personlige – aldrig generelle og fælles. Organisatoriske værdier fungerer ikke. De bliver til ydre normer, der forvirrer – og som oftest generer.

Som forberedelse til informationsmødet anbefaler vi, at man læser Allan Holmgrens bog: FORTÆL – introduktion til narrativt konsulentarbejde samt indledning, prolog og kapitel 1, 2 og 3 i Allan Holmgrens bog Ud af kampen. Kapitlerne fra sidstnævnte bog fremsendes som pdf-filer ved tilmelding. Bøgerne er udgivet på DISPUKs Forlag og kan bestilles her

Man kan også se en række optagelser med Allan Holmgren på YouTube, hvor han fortæller om forskellige aspekter af ledelse og konsulentarbejde med et narrativt perspektiv. F.eks. her: https://www.youtube.com/watch?v=XF21cFU474M  

Underviser(e): Allan Holmgren
Datoer: Den 9. juni 2021, kl. 17-19
Sted: foregår online (Zoom)
Deltagerantal: Min. 5 - maks. 50 deltagere
Pris: 0 kr. Gratis.
Tilmeldingsfrist: Den 9. juni 2021
Kursusnr.: 21-901
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren CV
Læs mere

Online informationsmøde om den narrativ leder- og konsulentuddannelse

Underviser(e):
Allan Holmgren
Datoer:
Den 9. juni 2021, kl. 17-19
Sted:
Foregår online (Zoom)
Deltagerantal.:
Min. 5 - maks. 50 deltagere
Pris.:
Gratis.
Tilmeldingsfrist:
9. juni 2021
Kursusnr.:
21-901
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl: