Live samtaler foråret Århus. LEDIGE PLADSER. FORTSAT MULIGHED FOR TILMELDING

Start den 28. januar 2021, Århus

Kursusnr.: 21-857 Tilmeld nu

DISPUK i Århus har åbnet dørene for deltagelse i narrative samtaler (terapi, supervision, coaching o. lign.) 4 eftermiddage i foråret 2021.
Der vil være mulighed for at overvære dagens samtale og drøfte det bagefter.

Allan Holmgren vil stå for samtalerne den 11. marts og den 12. april, medens Lone Kaae Morell og Martin Nevers vil forestå de øvrige eftermiddage

Man tilmelder sig hele forløbet i 2021, i alt 4 gange fra DISPUKs hjemmeside www.dispuk.dk.

Ved tilmelding opgives det hvortil faktura skal sendes. Der fremsendes elektronisk faktura enten på mail eller via EAN nr. 

 

Underviser(e): Allan Holmgren, Lone Kaae Morell & Martin Nevers
Datoer: Den 28/1, 11/3, 12/4 samt 20/5 2021 kl. 16.30 - 19.30.
Sted: Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 40 deltagere
Pris: 500 kr. kr. inkl. moms. for alle 4 gange incl. kaffe og the
Tilmeldingsfrist: Den 6. januar 2021
Kursusnr.: 21-857
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren CV
Martin Nevers
Martin Nevers CV
Lone Kaae Morell
Lone Kaae Morell CV
Læs mere

Live samtaler foråret Århus. LEDIGE PLADSER. FORTSAT MULIGHED FOR TILMELDING

Underviser(e):
Allan Holmgren, Lone Kaae Morell & Martin Nevers
Datoer:
Den 28/1, 11/3, 12/4 samt 20/5 2021 kl. 16.30 - 19.30.
Sted:
Århus
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 40 deltagere
Pris.:
500 kr. inkl. moms. for alle 4 gange incl. kaffe og the
Tilmeldingsfrist:
6. januar 2021
Kursusnr.:
21-857
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

METTE AGERBO

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Mette, hvis du er i tvivl:

Sted:

Marselisborg Havnekro
Marselisborg Havnevej 46D,
8000 Århus C
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk