Narrativ Coaching og vejledning

Start den 6. september 2021, Snekkersten

Kursusnr.: 21-788 Tilmeld nu

1-årig efteruddannelse i narrativ coaching og vejledning er for alle, som har opgaver, der indebærer vejledning, coaching og rådgivning eller ønsker at kvalificere sig til fremtidige coaching- og vejledningsopgaver

Kvalificeret vejledning og coaching kan gøre en kæmpe forskel. Denne intensive efteruddannelse styrker deltagernes coaching- og vejledningsfærdigheder, så de bliver i stand til at påtage sig komplicerede coaching- og vejledningsopgaver i et bredt felt – det være sig kvalificeret studievejledning, ledelsescoaching, kollegial vejledning, ungdomsvejledning, individuel coaching og andre former for rådgivning, coaching og vejledning.

Deltagere på denne efteruddannelse vil opnå: 

 • Grundlæggende narrative samtalefærdigheder
 • Velfunderet metodisk og teoretisk viden om principperne bag narrativ coaching og vejledning
 • Blik for kulturelle, organisatoriske, relationelle og personlige perspektiver i coaching og vejledning
 • Færdigheder til at afdække komplicerede og vanskelige problemstillinger og til at styrke andres fornemmelse af egen viden, værdier og færdigheder.

Efteruddannelsens indhold:
Efteruddannelsen giver deltagerne et grundlæggende kendskab til narrativ coaching og vejledning, herunder den teoretiske og filosofiske baggrund, samt metoder og etik. Deltagerne vil lære og træne narrative metoder, der væsentligst består i at skabe nye og mere foretrukne fortællinger om sit liv, eksternalisering af problemer, anvendelsen af samtalekort og styrkelse af identitet og færdigheder igennem bevidning. Deltagerne lærer at strukturere og styre samtaler, så der både er plads til at forholde sig til vanskeligheder og fokusere på muligheder.


Undervisningsdagene består af:

 • Relevant teoretisk og metodisk undervisning med udgangspunkt i den læste litteratur og i deltagernes praksis
 • Træning og øvelser i mindre grupper
 • Løbende drøftelser af teori og metode sat i relation til deltagernes praksis
 • Iværksættelse af eksperimenter på deltagernes arbejdspladser med relation til undervisningen.
 • Live-samtaler med demonstration af narrativ coaching og vejledning

Til hver undervisningsgang læses relevant litteratur, der anvises af underviserne.

Ud over undervisningen på holdet, mødes deltagerne i faste studiegrupper uden underviser. Studiedagene foregår på deltagernes arbejdspladser eller privat. Der er i alt 5 studiegruppemødedage. Grupperne etableres på den første undervisningsgang. Formålet med studiegrupperne er at diskutere den læste litteratur; dele erfaringer med at omsætte inspiration fra forløbet til egen praksis og at træne narrativ samtalepraksis. 

Deltagerne skal undervejs i uddannelsen skrive et antal mindre refleksionspapirer, hvor de dels kobler egne erfaringer til den læste litteratur og dels arbejder med træning af skriftlig bevidning.

Afslutning:
Uddannelsen afsluttes med at hver enkelt deltager laver en mindre præsentation af egen coaching og/eller vejledningsarbejde. Til fremlæggelsen viser deltageren et videoklip af en coaching- eller vejledningssamtale og fremlægger nogle af sine teoretiske og metodiske overvejelser. Fremlæggelsens varighed er 20-30 min.

Egen coaching- eller vejledningspraksis:
Deltagerne på efteruddannelsen skal i løbet af året have mulighed for at praktisere vejledning, coaching eller rådgivningslignende samtaler. Det er ikke noget krav, at samtalerne foregår som en del af deltagerens arbejde. DISPUK kan evt. være behjælpelig med træningsforløb, hvis dette ikke er muligt på deltagerens arbejdsplads.

Uddannelsesbevis:
For at kunne erhverve sig et bevis på at gennemført efteruddannelsen, skal kursisten opfylde følgende: 

 • Have deltaget i mindst 10 af de 12 undervisningsdage
 • Have haft mindst to vejlednings- eller coachingsamtaler eller forløb i løbet af året
 • Have præsenteret egen coaching- eller vejledningspraksis ved en afsluttende fremlæggelse, der rummer fremvisning af ca. 10 minutters videouddrag af en samtale.

Adgangskriterier:
Forløbet regnes for en efteruddannelse, hvorfor det er et krav, at deltageren har en faglig relevant grunduddannelse (som f.eks. lærer, socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, sundhedsplejerske eller anden faggruppe med en mellemlang grunduddannelse indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område) eller en grunduddannelse som psykolog, læge eller anden akademisk uddannelse. Der kan gives dispensation for grunduddannelse, såfremt deltageren har haft relevant erhvervserfaring. 

Betaling:
Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist. Betaling kan ske over 2 kalenderår (skal oplyses i notefeltet ved tilmelding). Beløbet opdeles efter det antal undervisningsdage, der er i perioden. Der pålægges et fakturagebyr på kr. 43,75,- pr. faktura. 

Bøger der skal anskaffes af kursisten til denne uddannelse: 
Oplyses efter sidste tilmeldingsfrist

Uddannelsen kan give merit for basisåret i DISPUKs 3 årige terapeutuddannelse og 5 årige psykoterapeutuddannelse. Dette kræver deltagelse i 4-dags kursus i narrative samtaler (eller tilsvarende) og aflevering og godkendelse af en 10 siders basisårsopgave. 

Underviser(e): Eva Kragh og Lasse Offenberg
Datoer: Undervisningsdage (12 dage): den 6.-7/9 og 3.-4/11-2021 samt 8 dage i 2022 som oplyses sensommeren 2021. Alle dage kl. 9-16

Studiegruppedage (5 dage): den 1/10 og 29/11-2021 samt 3 dage i 2022 (oplyses sensommeren 2021). Studiegruppedatoer kan ændres når grupperne etableres, hvilket sker på første undervisningsgang.
Sted: DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: 26.875 kr. kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 21.500,-). Betaling kan deles over 2 kalenderår (anføres ved tilmelding)
Tilmeldingsfrist: Den 1. juni 2021
Kursusnr.: 21-788
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Lasse Offenberg
Lasse Offenberg CV
Eva Kragh
Eva Kragh CV
Læs mere

Narrativ Coaching og vejledning

Underviser(e):
Eva Kragh og Lasse Offenberg
Datoer:
Undervisningsdage (12 dage): den 6.-7/9 og 3.-4/11-2021 samt 8 dage i 2022 som oplyses sensommeren 2021. Alle dage kl. 9-16

Studiegruppedage (5 dage): den 1/10 og 29/11-2021 samt 3 dage i 2022 (oplyses sensommeren 2021). Studiegruppedatoer kan ændres når grupperne etableres, hvilket sker på første undervisningsgang.
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
26.875 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke CVR-registrerede privatbetalere (kr. 21.500,-). Betaling kan deles over 2 kalenderår (anføres ved tilmelding)
Tilmeldingsfrist:
1. juni 2021
Kursusnr.:
21-788
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk