Skandinavisk leder- og konsulentuddannelse
Først menneske - da narrativ leder

Start den 8. maj 2021, Kreta

Kursusnr.: 21-782 Tilmeld nu

Anti-patriarkalsk ledelse i praksis

Denne intense narrative efteruddannelse foregår over fire uger på Kreta i løbet af halvandet år. Den er for direktører, ledere og chefer på alle niveauer i offentlige og private virksomheder og for interne og eksterne konsulenter i Skandinavien, som er interesseret i at tilegne sig umiddelbart anvendelige praktiske narrative metoder. På uddannelsen fordyber man sig i teoretisk og metodeforklarende litteratur - og man gennemgår en stor personlig afklaring.

Uddannelsen er for nysgerrige mennesker, der ikke er bange for at tale om livets problemer og som gerne vil lære mere end færdige koncepter. Der er ingen enkle ”løsninger” på komplicerede problemstillinger. Uddannelsen er for dig, der vil lære nye effektive metoder, vil forbedre din praksis som professionel, blive bedre til at stå fast som menneske og til at gå imod vedtagne normer og autoriteter. 

Formålet med uddannelsen er, at give deltagerne:

 • En forståelse af, at lederens primære fokus skal være på relationen til medarbejderne – og det sekundære fokus skal være på opgaven.
 • Introduktion til og grundig træning i narrative metoder, der gør hverdagens samtaler, relationer og problemer enklere og lettere at håndtere. 
 • Narrative og poststrukturalistiske begreber og teorier. Konkrete metoder til kvalificerende samtaler, møder og processer, så arbejdspladsens historier og stemmer kan blive hørt.
 • Metoder og idéer til hvad man kan gøre i den kompleksitet og de magtspil, der foregår.
 • Metoder til konflikthåndtering
 • En bedre forståelse af deltageren selv som menneske og som leder - samt hvorfor man ofte løber ind i de samme problemer igen og igen - uønskede gentagelsesmønstre.
 • En styrket bevidsthed om egne værdier, færdigheder, stærke såvel som sårbare sider (”blå mærker”) og deres historie, så man kan gøre sig fri af dem.
 • En forståelse af, at ledelse handler om at gøre noget sammen med og ikke ved eller for sine medarbejdere.
 • En forståelse af forskellen på styring og ledelse. 
 • En forståelse af at ledelse indebærer at lede efter det, der endnu ikke er fundet – ellers var der ingen grund til at lede.
 • En forståelse af den katastrofe det er, hvis den økonomiske tænkning invaderer alle sfærer, så man glemmer fagligheden – hvorfor vi egentlig er på arbejdspladsen.
 • Et effektivt værn mod New Public Management og den herskende neoliberalisme.

Uddannelsens indhold:

Uddannelsens udgangspunkt er: Først menneske – da leder. Jo bedre man kender sin egen historie og sine egne værdier -  og det der er vigtigt for en selv som leder, jo bedre bliver man til at bevare overblikket, når man leder sammen med andre. Derfor går den personlige udvikling hånd i hånd med den professionelle udvikling. 

Det anti-patriarkalske perspektiv udfordrer den ca. to tusind år gamle tænkemåde og livsform i vores kultur, hvor patriarken, lederen, direktionen, bestyrelsen eller politikerne ved bedst og bestemmer suverænt. Lederen skal først og fremmest være fællesskabets butler, der både kan styre, lede, vise omsorg, nysgerrighed, interesse og skabe samling. 

"Ud af kampen" er et andet mantra for denne uddannelse. Man bliver et bedre menneske og en bedre leder, når man går ud af kampen med sine chefer og medarbejdere. Det vigtigste er at komme tættere på det, der er vigtigt for én selv, på sine værdier. Så kan man stå fast, som Svend Brinkmann opfordrer til.

Uddannelsen fokuserer på træning af praktiske færdigheder – det er ingen hjælp kun at kende begreber og at have viden. Lederens hemmelighed ligger i, hvad lederen kan og hvad der er vigtigt for lederen. Uddannelsen leverer relevante begreber, der begrunder metoderne og skaber forståelse for de konkrete problemer. De sættes ind i en større kulturel sammenhæng.

Lederuddannelsen tager udgangspunkt i de konkrete problemstillinger, deltagerne sidder med. Den leverer metoder, der kan skabe bevægelse i forhold til disse problemer. Metoderne styrker både lederen og medarbejderne. Bevidning, der er den mest effektive metode til at styrke relationen mellem medarbejderne og i det hele taget den organisatoriske sammenhængskraft, er en af de centrale praksisser, der bliver grundigt trænet.

Form:

Underviseren præsenterer teoretiske pointer og uddyber og eksemplificerer den teoretiske litteratur.

Underviseren demonstrerer de narrative metoder i praksis. 

Deltagerne skal udføre mindre opgaver både inden og mellem de enkelte undervisningsuger. Man skal bl.a. interviewe kolleger og medarbejdere samt skrive en række breve og essays. 

Deltagerne skal mødes i mindre træningsgrupper (4-6 personer) 2 hele dage mellem hver uge på Kreta for at drøfte den læste litteratur, træne samtalefærdigheder, give sparring til hinanden vha. de lærte metoder og foretage mindre undersøgelser og eksperimenter på egne arbejdspladser med anvendelse af de lærte metoder. 

Deltagerne skal med udgangspunkt i egne problemstillinger træne narrative samtalemetoder og forskellige former for team-arbejde.

Deltagerne skal afsætte minimum 4 timer om ugen til læsning af teori. 

Om de 4 uger
Første uge
er en grundig introduktion til grundbegreberne og de metoder, den narrative og poststrukturalistiske tilgang til ledelse og konsulentarbejde er baseret på. Der er især fokus på begreberne bevidning, eksternalisering, genforfattende samtaler og synlig versus usynlig moderne magt og på den praksis, der er forbundet med disse begreber.

Anden uge er en slags boot camp, en træningslejr, hvor metoderne trænes og terpes i praksis. Udover bevidning og eksternalisering fokuseres der på stilladsering, der handler om opbygning af begreber og om at løfte og styrke bevidstheden og forståelsen.

Tredje uge har fokus på selvet – altså på deltagernes personlige livshistorier og værdier og på hvad det vil sige at være menneske, på genforenende samtaler og på arbejdet med følelsen af utilstrækkelighed, skam og fiasko. Alle deltagere skal på denne uge fortælle historien om deres liv, så de kommer tættere på deres kerneværdier. Man har to gange tre timer til dette. Man får nye ”alternative identitetspapirer” til sine livsrejser. Deltagerne går personligt væsentligt stærkere ud af denne uge.

Fjerde uge har fokus på organisatorisk og kulturel kompleksitet. Hver deltager præsenterer i løbet af denne uge eksempler på narrativ praksis inspireret af dette ”dannelsesforløb”. Hver deltager har en halv time til at præsentere noget af det deltageren har praktiseret på sin egen arbejdsplads, inspireret af uddannelsesforløbet. Denne præsentation bevidnes skriftligt af de øvrige deltagere.

Praktiske detaljer:
Gruppen flyver til Chania lufthavn på følgende afgange (lørdag-lørdag) i ugerne 19 og 39 i 2021 og 2022:

København afgang kl. oplyses senere /Ankomst Chania kl. oplyses senere
Chania afgang kl. oplyses senere /Ankomst København kl. oplyses senere

Der holder en bus til DISPUKs kursister i Chania lufthavn som sørger for transport til kursushotellet ved ankomst. Er man selvrejsende og flyver man med det samme fly som gruppen, så er man velkommen til at køre med i bussen (giv besked til sekretær Joan Andersen, så underviserne bliver orienteret om ekstra passagerer). Ankommer man på et andet tidspunkt, står man selv for sin transport til sit hotel. En taxi fra Chania lufthavn til kursushotellet koster ca. €100.

Det er muligt selv at arrangere sin rejse og sit ophold. I så fald betaler man kr. 21.750,- inkl. moms pr. uge til dækning for kursusafgift. Vi kan anbefale følgende 2 prisvenlige hoteller i nærheden af kursushotellet:
Hotel Orion (ligger lige overfor kursushotellet) 
Hotel Mathias (ligger i gåafstand fra kursushotellet)
Lejlighedskomplekset Yannis (nabo til kursushotellet)

Bøger til uddannelsen:
Information om hvilke bøger der skal læses på uddannelsen fremsendes til de tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningstidspunkter:
10 gange 3 timers undervisning (kl. 9-12 & 16-19 i fem dage) startende søndag. Onsdag er fridag.

Kursusstedet: 
Hotel Aquila Rithymna Beach, Rethymnon, Kreta. Læs mere om hotellet ved at klikke her

Betingelser ved tilmelding til uddannelsen:

 • Der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist. 
 • Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
 • Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist og inden uddannelsesstart opkræves 50%
 • Ved afmelding efter uddannelsesstart opkræves 100%
 • Ved flerårige efteruddannelsesforløb, hæfter man kun økonomisk for et uddannelsesår ad gangen. 
  Et eventuelt afbud til fortsættelse på andet år af efteruddannelsen, skal være DISPUK i hænde senest 3 mdr. inden næste uddannelsesårs opstart.
 • Man har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dag man tilmelder sig. Dette gælder også ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.
 • Der forbeholdes ret til ændringer i kursusprogram, underviser og datoer.

Underviser(e): Allan Holmgren
Datoer: Uge 19 & 39/2021 og uge 19 & 39/2022 (rejsedage lørdag-lørdag).
Studiegruppedage (6 dage): Den 8/6, 1/9, 10/11-2021 samt den 15/3, 15/6 og 23/8-2022 (kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang)
Sted: Hotel Aquila Rithymna Beach, Rethymnon, Kreta
Deltagerantal: Min. 16 - maks. 24 deltagere
Pris: kr. 34.750 kr. inkl. moms. pr. uge. Dækker kursusafgift, rejse, hotel og halvpension. Arrangerer man selv rejse og ophold er prisen kr. 21750,- inkl. moms pr. uge. Bemærk at der kun er pålagt moms på kursusafgift. Rejse og ophold er momsfrit
Tilmeldingsfrist: Den 1. februar 2021
Kursusnr.: 21-782
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren CV
Læs mere

Skandinavisk leder- og konsulentuddannelse
Først menneske - da narrativ leder

Underviser(e):
Allan Holmgren
Datoer:
Uge 19 & 39/2021 og uge 19 & 39/2022 (rejsedage lørdag-lørdag).
Studiegruppedage (6 dage): Den 8/6, 1/9, 10/11-2021 samt den 15/3, 15/6 og 23/8-2022 (kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang)
Sted:
Kreta
Deltagerantal.:
Min. 16 - maks. 24 deltagere
Pris.:
34.750 kr. inkl. moms. pr. uge. Dækker kursusafgift, rejse, hotel og halvpension. Arrangerer man selv rejse og ophold er prisen kr. 21750,- inkl. moms pr. uge. Bemærk at der kun er pålagt moms på kursusafgift. Rejse og ophold er momsfrit
Tilmeldingsfrist:
1. februar 2021
Kursusnr.:
21-782
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

Hotel Aquila Rithymna Beach
Rethymnon, Kreta