Skandinavisk leder- og konsulentuddannelse
Først menneske - da leder

Start den 8. maj 2021, Kreta

Kursusnr.: 21-782

Denne intense efteruddannelse foregår over fire uger på Kreta i løbet af halvandet år. Den er for praktisk arbejdende direktører, ledere og chefer på alle niveauer og for interne og eksterne konsulenter i Skandinavien, som er interesseret i at tilegne sig umiddelbart anvendelige praktiske narrative metoder. På uddannelsen fordyber man sig i teoretisk og metodeforklarende litteratur - og man gennemgår en stor personlig udvikling.

Uddannelsen er for nysgerrige mennesker, der ikke er bange for at tale om livets problemer og som gerne vil lære mere end teori og færdige koncepter. Der er ingen enkle ”løsninger” på komplicerede problemstillinger. Uddannelsen er for dig, der gerne vil lære nye effektive metoder, vil forbedre din praksis som professionel, blive bedre til at stå fast og til at gå imod vedtagne normer og autoriteter. 

Uddannelsen tager udgangspunkt i de konkrete problemer og oplevelser som deltagerne sidder med. Problemstillinger relateres hele tiden til uddannelsens teoretiske og metodiske fundament.  

Du lærer metoder, der skaber bevægelse i forhold til problemer og personlige oplevelser samt teori og begreber, der giver forståelse af både metoderne og de konkrete problemer. 

Uddannelsen har fokus på:

  • Træning af forskellige typer samtaler,
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af kreative organisatoriske eksperimenter
  • Samarbejds- og konflikthåndtering i mindre og større grupper.
  • Forbedring af mundtlige og skriftlige formuleringsfærdigheder.
  • Udvikling af en grundig forståelse af de teorier og begreber der arbejdes med.

Som et resultat af uddannelsen overvinder man følelsen af utilstrækkelighed, man bliver bedre til at planlægge sit liv og sine opgaver. Man får et emotionelt overskud.

Form:
Underviser præsenterer teoretiske pointer og uddyber og eksemplificerer den teoretiske litteratur.

Underviser demonstrerer de narrative metoder i praksis. 

Deltagerne skal udføre mindre opgaver både inden og mellem de enkelte undervisningsuger. Man skal bl.a. interviewe kolleger og medarbejdere samt skrive en række breve. 

Deltagerne skal mødes i mindre træningsgrupper (4-6 personer) mellem hver uge på Kreta for at drøfte den læste litteratur, træne samtalefærdigheder, give sparring til hinanden vha. de lærte metoder og foretage mindre undersøgelser og eksperimenter på egne arbejdspladser med anvendelse af de lærte metoder. 

Deltagerne skal med udgangspunkt i egne problemstillinger træne narrative samtalemetoder og forskellige former for team-arbejde.

Deltagerne skal afsætte minimum 4 timer om ugen til læsning af teori. 

Om de 4 uger
Første uge er en grundig introduktion til grundbegreberne og de metoder, den narrative og poststrukturalistisk tilgang til ledelse og konsulentarbejde er baseret på. Der er især fokus på begreberne bevidning, eksternalisering og moderne magt og på den praksis, der er forbundet med disse begreber.

Anden uge er en slags boot camp, en træningslejr, hvor metoderne trænes og terpes i praksis. Udover bevidning og eksternalisering fokuseres der også på genforfattende samtaler til styrkelse af identitet og på stilladsering, der handler om opbygning af begreber, om at løfte og styrke bevidstheden og forståelsen.

Tredje uge har fokus på selvet – altså på deltagernes personlige livshistorier på hvad det vil sige at være et menneske; på genforenende samtaler og på arbejdet med følelsen af utilstrækkelighed, skam og fiasko. Alle deltagere skal på denne uge fortælle historien om deres liv, så de kommer tættere på deres kerneværdier. Man har to gange tre timer til dette. Og man får nye ”alternative identitetspapirer” til sine livsrejser. Deltagerne går personligt væsentligt stærkere ud af denne uge.

Fjerde uge har fokus på organisatorisk kompleksitet. Hver deltager præsenterer i løbet af denne uge eksempler på narrativ praksis inspireret af dette ”dannelsesforløb”. Hver deltager har en halv time til at præsentere noget af det deltageren har praktiseret på sin egen arbejdsplads med inspiration fra uddannelsesforløbet. Denne præsentation bevidnes skriftligt af de øvrige deltagere.

Praktiske detaljer:
Gruppen flyver til Chania lufthavn på følgende afgange (lørdag-lørdag) i ugerne 19 og 39 i 2021 og 2022:

København afgang kl. oplyses senere /Ankomst Chania kl. oplyses senere
Chania afgang kl. oplyses senere /Ankomst København kl. oplyses senere

Der holder en bus til DISPUKs kursister i Chania lufthavn som sørger for transport til kursushotellet ved ankomst. Er man selvrejsende og flyver man med det samme fly som gruppen, så er man velkommen til at køre med i bussen (giv besked til sekretær Joan Andersen, så underviserne bliver orienteret om ekstra passagerer). Ankommer man på et andet tidspunkt, står man selv for sin transport til sit hotel. En taxi fra Chania lufthavn til kursushotellet koster ca. €100.

Det er muligt selv at arrangere sin rejse og sit ophold. I så fald betaler man kr. 24.750,- pr. uge til dækning for kursusafgift. Vi kan anbefale følgende 2 prisvenlige hoteller i nærheden af kursushotellet:
Hotel Orion (ligger lige overfor kursushotellet) 
Hotel Mathias (ligger i gåafstand fra kursushotellet) .

Bøger til uddannelsen:
Information om hvilke bøger der skal læses på uddannelsen fremsendes til de tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningstidspunkter:
10 gange 3 timers undervisning (kl. 9-12 & 16-19 i fem dage) startende søndag. Onsdag er fridag.

Kursusstedet: 
Hotel Aquila Rithymna Beach, Rethymnon, Kreta. Læs mere om hotellet ved at klikke her

Underviser(e): Allan Holmgren
Datoer: Uge 19 & 39/2021 og uge 19 & 39/2022 (rejsedage lørdag-lørdag).
Studiegruppedage (6 dage): Den 8/6, 1/9, 10/11-2021 samt den 15/3, 15/6 og 23/8-2022 (kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang)
Sted: Hotel Aquila Rithymna Beach, Rethymnon, Kreta
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: kr. 34.750 kr. inkl. moms. pr. uge (inkl. fly, hotel og halvpension). Kursusafgift alene (hvis man selv arrangerer rejse) er kr. 24.750,- pr. uge
Tilmeldingsfrist: Den 1. december 2020
Kursusnr.: 21-782
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren CV
Læs mere

Skandinavisk leder- og konsulentuddannelse
Først menneske - da leder

Underviser(e):
Allan Holmgren
Datoer:
Uge 19 & 39/2021 og uge 19 & 39/2022 (rejsedage lørdag-lørdag).
Studiegruppedage (6 dage): Den 8/6, 1/9, 10/11-2021 samt den 15/3, 15/6 og 23/8-2022 (kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang)
Sted:
Kreta
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
34.750 kr. inkl. moms. pr. uge (inkl. fly, hotel og halvpension). Kursusafgift alene (hvis man selv arrangerer rejse) er kr. 24.750,- pr. uge
Tilmeldingsfrist:
1. december 2020
Kursusnr.:
21-782
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

Hotel Aquila Rithymna Beach
Rethymnon, Kreta