Narrativ leder- og konsulentuddannelse
Først menneske - da leder

Start den 11. august 2021, Aarhus

Kursusnr.: 21-501 Tilmeld nu

Tag en 2-årig narrativ leder- og konsulentuddannelse og fordyb dig i ledelse og organisatorisk kompleksitet. Du kommer samtidig tættere på dig selv, og får dermed mulighed for at komme tættere på dine medarbejdere. 

Uddannelsens mantra er: Først menneske – da leder. Jo bedre man kender sin egen historie og sine egne værdier - det der er vigtigt for én selv som leder – jo bedre bliver man til at bevare overblikket. DISPUKs lederuddannelse styrker den modstandskraft, der ligger i lederens egne værdier – ikke hårdheden, robustheden og andre af tidens buzzwords i konkurrencesamfundet.

På denne uddannelse kommer man til at føle sig hørt og lære metoder der sørger for, at alle i organisationen bliver hørt. Man bliver nemlig lille af ikke at blive hørt. Ingen organisation er stærkere end sin svageste stemme.

Formål  
Formålet med uddannelsen er at give deltagerne en introduktion til og grundig træning i narrative kommunikationsmetoder, der gør hverdagens samtaler, møder, relationer og problemer lettere at håndtere. 

Formålet er desuden at give deltagerne en forståelse af, at lederens primære fokus skal være på relationen til medarbejderne – og det sekundære fokus skal være på opgaven. Formålet med uddannelsen er også at give deltagerne en mulighed for at komme tættere på sig selv og sine egne værdier og dermed mulighed for at komme tættere på sine medarbejdere og chefer.

Målgruppe  
Denne efteruddannelse henvender sig til ledere med personaleansvar på alle niveauer i offentlig og privat virksomhed og til personer, der overvejer at blive leder. Uddannelsen henvender sig også til konsulenter, både interne og eksterne, der arbejder med organisatorisk kompleksitet.  

Undervisningsform  
Uddannelsen fokuserer på træning af praktiske færdigheder – det er ingen hjælp kun at kende begreber og at have viden. Lederens hemmelighed ligger i for det første, hvad lederen kan og for det andet i, hvad der er vigtigt for lederen.

Lederuddannelsen tager udgangspunkt i de konkrete problemstillinger, deltagerne sidder med. Den leverer metoder, der kan skabe bevægelse i forhold til disse problemer. Metoderne styrker både lederen og medarbejderne.

Uddannelsen leverer relevante begreber, der begrunder metoderne og skaber forståelse for de konkrete problemer.

Bevidning, der er en af de centrale narrative praksisser, bliver grundigt trænet gennem hele forløbet. Bevidning er en af de mest effektive metoder til at styrke relationen mellem medarbejderne og ledelsen og i det hele taget styrker bevidning den organisatoriske sammenhængskraft.

Der udarbejdes skriftlige arbejder (som oftest breve) på 1-2 sider relateret til deltagernes medarbejdere, chefer eller de læste tekster. Der skal bruges ca. tre timer til hver undervisningsgang på disse breve.

Der skal indimellem udføres mindre interviewøvelser og opgaver på deltagernes arbejdsplads som lektier til de enkelte moduler.

Forløb  
Uddannelsen består af 14 undervisningsdage pr. år fordelt på hhv. to moduler af tre dages varighed og fire moduler af to dages varighed: 112 lektioner pr. år. 

Første år fokuserer på de konkrete, narrative metoder, de såkaldte narrative ”samtalekort”, så man bliver dygtig til at finde vej i problemernes landskab. Der er masser af samtaletræning. Deltagerne lærer at handle i overensstemmelse med deres værdier – og ”snyder dermed problemerne”: Grebet kaldes eksternalisering. Problemerne bliver adskilt fra personen. Eksternalisering er en af denne uddannelses centrale metoder og måder at tænke på. På første år lærer deltagerne også, hvordan de styrker medarbejdernes identitet og professionelle handlekraft gennem overraskende enkle samtalekort. Vi kalder det HVAD-modellen. 

På andet år er der fokus på deltagernes livshistorie, på selvet, filosofi, konflikthåndtering og organisatorisk kompleksitet. Uddannelsen afsluttes med at alle præsenterer deres praksis.

Studiegrupper
Deltagerne mødes 10 enkeltdage pr. år i mindre studiegrupper (uden underviser): 80 lektioner pr. år. 

På disse dage drøftes den læste teori, der arbejdes med narrative samtaleøvelser (såkaldte samtalekort), med konsultationer i forhold til deltagernes praksis og problemstillinger (coaching) og med andre mindre opgaver. Grupperne mødes to enkeltdage mellem hvert modul - som regel på skift på hinandens arbejdspladser.

Litteratur  
Til hvert undervisningsmodul læses der mellem 100-200 siders litteratur på dansk. Læsning og litteraturforberedelse kræver ca. 3-4 timer om ugen, svarende til ca. 16-20 timer om måneden. 

Bøger der skal anskaffes til uddannelsens 1. år oplyses efter sidste tilmeldingsfrist.

Bøgerne kan købes på www.dispuksforlag.dk

Eksamensform 
På det sidste modul på 2. året vil der være afsluttende præsentationer, hvor hver enkelt deltager får lejlighed til at fortælle om noget af det, man har praktiseret i sit arbejde med inspiration fra undervisningen på denne efteruddannelse. Hver præsentation bevidnes af de øvrige deltagere.

Hvis man efter uddannelsen skriver en 10-15 siders artikel, der beskriver hvad man har gjort som leder, inspireret af den 2-årige lederuddannelse, vil man kunne få udstedt et diplom. Der vil blive orienteret om muligheden for at skrive opgave under uddannelsesforløbet.

 Adgangskriterier  
Der er ikke nogen adgangskriterier for denne efteruddannelse – ud over at man skal beskæftige sig med ledelse eller have overvejelser om det. 

Kursusbevis  
For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal kursisten have haft max. to dages fravær pr. år på undervisningsdagene.

Tilmeld dig virtuelt informationsmøde om denne uddannelse den 9. juni kl. 17-19 her

Underviser(e): Allan Holmgren
Datoer: Undervisning 1. år (14dg) den 11.-13/8 (3dg) 7.-8/10 og 16.-17/11 2021 samt den 20.-21/1, 3.-4/3 og 25.-27/4 (3dg) 2022.

Herudover 10 dage i studiegrupper den 9/9, 28/9, 12/10 og 28/10, 15/12 2021 samt 10/1, 1/2, 22/2, 1/3 og 5/4-2022. Datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang.

Datoer for 2. år (2022-2023) oplyses efteråret 2021.
Sted: Restaurant NorR, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: 56.875 kr. kr. inkl. moms. pr. år. Der gives 20% rabat til privatbetalende/ej cvr registrerede deltagere (kr. 45.500,- pr. år)
Tilmeldingsfrist: Den 10. juni 2021
Kursusnr.: 21-501
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren CV
Helle Gaarn
Helle Gaarn CV
Læs mere

Narrativ leder- og konsulentuddannelse
Først menneske - da leder

Underviser(e):
Allan Holmgren
Datoer:
Undervisning 1. år (14dg) den 11.-13/8 (3dg) 7.-8/10 og 16.-17/11 2021 samt den 20.-21/1, 3.-4/3 og 25.-27/4 (3dg) 2022.

Herudover 10 dage i studiegrupper den 9/9, 28/9, 12/10 og 28/10, 15/12 2021 samt 10/1, 1/2, 22/2, 1/3 og 5/4-2022. Datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på første mødegang.

Datoer for 2. år (2022-2023) oplyses efteråret 2021.
Sted:
Aarhus
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
56.875 kr. inkl. moms. pr. år. Der gives 20% rabat til privatbetalende/ej cvr registrerede deltagere (kr. 45.500,- pr. år)
Tilmeldingsfrist:
10. juni 2021
Kursusnr.:
21-501
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

NorR restaurant
Marselisborg Havnevej 46D,
8000 Århus C
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk