Narrativ Pædagogisk Ledelse
1-årig lederuddannelse

Start den 3. marts 2021, Snekkersten

Kursusnr.: 20-550 Tilmeld nu

Skab sammenhæng mellem din ledelse og institutionens pædagogiske eller behandlingsmæssige retning og selvforståelse 

Det er muligt at forene din egen ledelsesstil med de bærende pædagogiske eller behandlingsmæssige retningslinjer og principper på din institution.

Sammenhæng mellem ledelse og pædagogik skaber en tydelig pædagogisk profil og en samling af organisationen. Man kan nemlig kun lede mennesker, man er forbundet med. Det handler om at skabe et fælles sprog, så man får forståelse for hinandens perspektiver.

Det narrative perspektiv lader mennesker komme til stede på levende og nærværende måder gennem sit fokus på fortællinger. Pædagogisk ledelse på et narrativt fundament handler om at skabe forudsætninger for engagement, faglighed og medmenneskelighed gennem menneskers fortællinger om det, der er vigtigt for dem i deres arbejde. Når fortællinger om det, som er vigtigt, bliver bevidnet, skabes der stærke bånd i organisationen.

Metaperspektiv
Det narrativ perspektiv er et metaperspektiv, der kan forene forskellige metoder gennem fortællinger fra praksis. Ledelse handler om at skabe processer, hvor medarbejderne kan få lejlighed til at fortælle historier om drivkraften i det pædagogiske arbejde og om det som er vigtigt for dem i arbejdet – det giver dem energi og arbejdsglæde. Narrativ pædagogisk ledelse handler om, at både lederne og medarbejderne sammen skal skabe et fælles grundlag for og retning i det pædagogiske eller behandlingsmæssige arbejde. Der skal fortælles historier om det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde, dets grundlag og formål, som både ledelse og medarbejdere kan se sig selv i. Disse fortællinger skal omsættes til retningsgivende handlinger i hverdagen overalt i organisationen. 

Uddannelsens indhold:

 • Grundig teoretisk og metodisk indføring i narrativ ledelsesteori og narrative procesmetoder.
 • Filosofisk og videnskabsteoretisk baggrundsviden.
 • Teoretisk og metodisk sammenhængende pædagogik baseret på narrative, poststrukturalistiske og fænomenologiske ideer.
 • Personlig forankring i ledelsesprincipperne og den pædagogiske filosofi.
 • Narrative samtalemetoder og bevidningspraksis til udfoldelse og håndtering af vanskeligheder og konflikter
 • Narrative samtalemetoder til udvikling og styrkelse af medarbejdernes færdigheder og viden.
 • Narrative supervisions- og coachingmetoder
 • Ledelse af udviklingsprocesser for grupper og teams.
 • Afholdelse af brugbare og udviklende møder som mødepladser for fortællinger.
 • Langsigtet styring efter pædagogiske principper og organisatoriske mål.
 • Udvikling af organisationens fortællinger og praksis

Deltagerne skal mødes fem hele dage i mindre studie- og netværksgrupper mellem de enkelte moduler for at træne metoder, drøfte teori og udveksle erfaringer.

For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal kursisten opfylde følgende:

 • Have deltaget i mindst 10 af de 12 undervisningsdage
 • Have deltaget i studiegruppedagene (5 dage)
 • Have afleveret refleksionspapirer med afsæt i litteraturen samt eventuelle hjemmeopgaver til de enkelte mødegange
 • Have fremlagt eksempler for de øvrige kursister på, hvad man har gjort på sin institution med inspiration fra uddannelsen. Fremlæggelsen sker på den sidste mødegang og hver kursist har ca. 30 minutter at fremlægge i. 
Med narrativ ledelsespædagogik kan en arbejdsplads tilegne sig en kommunikations- og arbejdsform, der ændrer grundstemningen i retning af større fællesskab.

DISPUK har over 25 års erfaring med ledelse i undervisnings-, pædagogiske og behandlingsmæssige sammenhænge og kendt for høj kvalitet og teoretisk forankring i den narrative, kulturpsykologiske og fænomenologiske filosofi og psykologi. Samtidig er DISPUK’s metoder velafprøvede og bliver løbende udviklet i praksis. Det betyder, at undervisningens teoretiske pointer kan omsættes direkte i deltagernes praktiske hverdag.

En lederuddannelse på DISPUK er en uddannelse, der både styrker og forandrer dig som leder og som menneske. Det bliver muligt at se andres og egne handlinger i et perspektiv, der både inddrager deres historie og ikke mindst, den kultur og den tid, vi alle er en del af. Erkendelsen af hvordan livet er sat sammen af fortællinger, skaber overblik og indlevelse og konstante muligheder for at opdage nye veje at gå.

Efter gennemførelse af dette uddannelsesforløb, har man mulighed for at fortsætte på DISPUKs 2-årige lederuddannelses andet år.

Bøger, der skal anskaffes af kursisten:

 • Christie, Nils (2012): Små ord om store spørgsmål. Forlaget Mindspace
 • Holmgren, Allan (2019): Fortæl. DISPUKs Forlag.
 • Holmgren, Allan & Holmgren, Anette (red.) (2015): Narrativ supervision og vejledning. DISPUKs Forlag.
 • Holmgren, Anette & Holmgren, Allan (2017): Kollegial sparring og supervision – STAFET-modellen. DISPUKs Forlag.
 • Holmgren, Anette (red.) (2010): Fra terapi til pædagogik – en brugsbog i narrativ praksis. Hans Reitzels Forlag
 • Winslade, John (2013): Når historier kolliderer – om at håndtere konflikter med narrativ mediation.

Bøgerne kan købes på www.dispuksforlag.dk 

Underviser(e): Eva Kragh og Martin Nevers
Datoer: Undervisning (12 dg): Den 7-8/1 (online via zoom), 3-4/3, 22-23/4, 3-4/6, 26.-27/8 og 30/9+1/10-2021. Alle dage kl. 9-16 Holdet er startet men det er muligt at springe på fra 2. mødegang

Studiegrupper (5 dg): Den 4/2, 24/3, 10/5, 16/6 og 6/9-2021 (kan ændres når grupperne etableres, hvilket sker på første undervisningsgang).
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a+b, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 14 - maks. 24 deltagere
Pris: 38.000 kr. kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr. 30.400,-)
Tilmeldingsfrist: Den 15. november 2020
Kursusnr.: 20-550
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)
 

Underviser(e):

Eva Kragh
Eva Kragh CV
Martin Nevers
Martin Nevers CV
Læs mere

Narrativ Pædagogisk Ledelse
1-årig lederuddannelse

Underviser(e):
Eva Kragh og Martin Nevers
Datoer:
Undervisning (12 dg): Den 7-8/1 (online via zoom), 3-4/3, 22-23/4, 3-4/6, 26.-27/8 og 30/9+1/10-2021. Alle dage kl. 9-16 Holdet er startet men det er muligt at springe på fra 2. mødegang

Studiegrupper (5 dg): Den 4/2, 24/3, 10/5, 16/6 og 6/9-2021 (kan ændres når grupperne etableres, hvilket sker på første undervisningsgang).
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 14 - maks. 24 deltagere
Pris.:
38.000 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke-cvr registrerede privatbetalere (kr. 30.400,-)
Tilmeldingsfrist:
15. november 2020
Kursusnr.:
20-550
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk