Narrativ lederuddannelse (2. året). Først menneske, da leder.

Start den 27. januar 2020, Snekkersten

Kursusnr.: 19-500/2 Tilmeld nu

Personlig ledelse, coaching og komplicerede organisatoriske magtprocesser  

Dette uddannelsesforløb er for personer, der allerede har taget den 1-årige narrative leder- og konsulentuddannelse, første år af den 2-årige lederuddannelse eller et tilsvarende narrativt uddannelsesforløb. 

På lederuddannelsens 2. år, vil der være et større og mere dybtgående fokus på

  • Deltagerens professionelle afklaring og forståelse af komplekse organisatoriske processer.
  • Udarbejdelse af organisatoriske og personlige handleplaner. 
  • Styrkelse af den organisatoriske identitet og sammenhængskraft.
    Deltagerne får mulighed for, at fortælle historien om deres professionelle liv, så de kan få øje på de værdier, de har kæmpet for gennem deres liv og på de færdigheder, som de har udviklet i løbet af livet, og som udgør deres professionelle fundament.  
  • Det filosofiske grundlag for den narrativ ledelse og organisationsforståelse. 
    Der vil være undervisning i nogle af Nietzsches, Foucaults og Deleuze's banebrydende og revolutionerende idéer. Dette vil give deltagerne en stærk filosofisk funderet baggrundsforståelse for den narrative praksis som professionel – og som menneske. 
  • De større organisatoriske og kulturelle processer og strømninger ledelse foregår i. 
  • Der er et helt modul, der fokuserer på færdigheder til håndtering af konflikter og mediation. 

Litteratur og bøger:
Oplyses efter sidste tilmeldingsfrist.  

Underviser(e): Allan Holmgren og Helle Gaarn
Datoer: Undervisning (14 dage): Den 27.-29/1(3dg), 27.-28/2, 16.-17/4, 18.-19/6 (Todd May), 3.-4/9 (Lasse Offenberg), 18.-20/11(3dg)-2020, kl. 9-16

Herudover studiegruppe (10 dage): Den 31/1, 25/2, 9/3, 7/4, 30/4, 15/5, 18/6, 20/8, 1/10 og 5/11-2020
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a+b, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 16 - maks. 24 deltagere
Pris: kr. 56.875 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til privatbetalende/ej cvr registrerede deltagere (kr. 45.500,-)
Tilmeldingsfrist: Den 1. oktober 2019
Kursusnr.: 19-500/2
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær på mail dispuk@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren CV
Helle Gaarn
Helle Gaarn CV
Læs mere

Narrativ lederuddannelse (2. året). Først menneske, da leder.

Underviser(e):
Allan Holmgren og Helle Gaarn
Datoer:
Undervisning (14 dage): Den 27.-29/1(3dg), 27.-28/2, 16.-17/4, 18.-19/6 (Todd May), 3.-4/9 (Lasse Offenberg), 18.-20/11(3dg)-2020, kl. 9-16

Herudover studiegruppe (10 dage): Den 31/1, 25/2, 9/3, 7/4, 30/4, 15/5, 18/6, 20/8, 1/10 og 5/11-2020
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 16 - maks. 24 deltagere
Pris.:
56.875 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til privatbetalende/ej cvr registrerede deltagere (kr. 45.500,-)
Tilmeldingsfrist:
1. oktober 2019
Kursusnr.:
19-500/2
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær på mail dispuk@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk