Studiegruppe med Todd May: Freuds teori om selvbedrag er forkert: Det ubevidste skabes gennem sproget og er socialt

Start den 4. juni 2019, Snekkersten

Kursusnr.: 19-870 Tilmeld nu

Todd May er en fantastisk levende og underholdende formidler af til tider svært stof. Han har igennem de sidste 10 år undervist på DISPUK – dels på uddannelsesforløb og dels ved en række workshops og seminarer. Todd May har endvidere været gæsteprofessor på Institut for Ledelse, Politik & Filosofi, CBS. Han afholder nu for femte gang studiegruppe hos DISPUK i juni måned. Temaerne har tidligere omhandlet Neoliberalisme, Michel Foucault, Gilles Deleuze og Selvbedrag.

Studiegruppe vil i 2019 fokusere på temaet om det ubevidste og selvbedrag. Hvis man er interesseret i en frisk og radikalt anden forståelse af Freuds tanker ud fra et sprogpsykologisk og sprogfilosofisk perspektiv, så er gruppen en unik mulighed for alle, der interesserer sig for narrativ, poststrukturalistisk og kulturel psykologi og terapi. 

Todd May skriver følgende om studiegruppen:
Vi er ikke altid opmærksomme på os selv. Vi er klar over, at vi snyder os selv ind imellem. Desværre synes teorier om selvbedrag at fokusere på individer mere end på den kontekst, hvori selvbedraget foregår. I bogen Freudian Repression, foreslår den engelske professor I psykologi Michael Bill i gen teori om selvbedrag, der (i modsætning til Freud) placerer årsagerne i omgivelserne, i kulturen. Denne studiegruppe vil diskutere udvalgte kapitler i Billig’s bog og dens implikationer for narrativ tænkning og praksis.

Der læses kapitel 3, 4, 6, 7, and 8 i "Freudian Repression: Conversation creating the unconscious.Self-Deception" af Michael Billig (et kapitel til hver af de fem studiegange). Litteraturen udleveres af DISPUK. 

Det er gratis at deltage. 


Underviser(e): Todd May
Datoer: Den 4/6, 11/6, 18/6, 20/6 og 25/6 2019, kl. 16.30 - 18.30
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a+b, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 30 deltagere
Pris: 0 kr. Gratis
Tilmeldingsfrist: Den 1. juni 2019
Kursusnr.: 19-870
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

 

Underviser(e):

Todd
Todd May CV
Læs mere

Studiegruppe med Todd May: Freuds teori om selvbedrag er forkert: Det ubevidste skabes gennem sproget og er socialt

Underviser(e):
Todd May
Datoer:
Den 4/6, 11/6, 18/6, 20/6 og 25/6 2019, kl. 16.30 - 18.30
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 30 deltagere
Pris.:
Gratis
Tilmeldingsfrist:
1. juni 2019
Kursusnr.:
19-870
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk