Alternativer til udsmidning fra skolen. AFLYST

Den 5. november 2019, Odense

Kursusnr.: 19-817 Tilmeld nu

Deltagere:

Lærere i folkeskolen, på efterskoler og på ungdomsuddannelser

Formål:

Målet med denne workshop er at give deltagerne konkrete alternativer til at elever, der har overtrådt en regel eller har opført sig upassende, bliver smidt ud.

Martin Nevers skriver om workshoppen:

”Jeg har i løbet af de sidste tre år haft to børn på efterskole på to forskellige skoler. Undervejs i forløbene på begge skoler er der elever, som af forskellige grunde er blevet ”smidt ud” af skolen. Sidste år blev 16 elever bortvist samtidig på en stor efterskole på Fyn.

Det har store omkostninger for en skole at bortvise en elev. Ud over de økonomiske tab skolen evt. måtte lide ved en bortvisning, så påvirker en bortvisning også stemningen på skolen. Og selvom unge mennesker på forunderlig vis kommer sig meget hurtigt, så har det også pædagogiske omkostninger. Hvad er det unge mennesker lærer om, hvordan voksne håndterer problemer, i en bortvisningsproces?

Og dertil kommer så alle de omkostninger det har for den enkelte unge, som ender med at blive bortvist, som jo for den enkelte ofte skaber dybere sår, end de sår der efterlades på skolen.

Derfor er der god grund til at se på alternativer til udsmidning.

Vi er mange, som er interesserede i at lære vores børn, at deres handlinger har konsekvenser. Måske man i lyset af de omkostninger, jeg lige har skitseret, skulle overveje alternativer til straf som konsekvens, når unges handlinger går ud over de regler eller normer, man har for opførsel og samvær på en skole.

På New Zealand har man i nogle år arbejdet meget bevidst på at nedbringe ”bortvisnings-graden” i skolesystemet. Man tog afsæt i erfaringer med, at man opnåede større effekt ved at gøre noget sammen med eleverne, end ved at gøre noget ved eleverne eller for eleverne. Afsættet for dette arbejde var ideen om restorativ practice, og man har igennem dette arbejde opnået en helt anden tilgang til elever som overtræder regler og normer, og denne praksis har smittet af på mange aspekter af skolelivet.

På denne workshop vil jeg præsentere forskellige ideer til, hvordan man kan arbejde med alternativer til bortvisning, blandt andet inspireret af erfaringerne fra New Zealand, der viser, hvordan deres tilgang ikke bare har ført til færre bortvisninger, men også til færre episoder, hvor bortvisning tidligere ville have været løsningen.” 

Underviser(e): Martin Nevers
Datoer: Den 5. november 2019, kl. 10-16
Sted: Albani Rock Lounge v. Musikhuset Posten, Østre Stationsvej 35, 5000 Odense C.
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: kr. 2.000 kr. inkl. moms. incl. Forplejning
Tilmeldingsfrist: Den 15. september 2019
Kursusnr.: 19-817
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Martin Nevers
Martin Nevers CV
Læs mere

Alternativer til udsmidning fra skolen. AFLYST

Underviser(e):
Martin Nevers
Datoer:
Den 5. november 2019, kl. 10-16
Sted:
Odense
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
2.000 kr. inkl. moms. incl. Forplejning
Tilmeldingsfrist:
15. september 2019
Kursusnr.:
19-817
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

METTE AGERBO

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Mette, hvis du er i tvivl:

Sted:

Albani Rock Lounge v. Musikhuset Posten

Østre Stationsvej 35, 5000 Odense C

Telefon: 4922 5161
E-mail: dispuk@dispuk.dk