Seksuelle overgreb - meget mere end et traume

Den 18. marts 2019, Snekkersten

Kursusnr.: 19-806

 ”Det er jo ikke så meget selve overgrebene, det er lige så meget alt det, der var udenom” (30 årig kvinde).

Seksuelle overgreb er overgreb på selvet. De skaber skrøbelige selvfornemmelser og negative selvfortællinger. En følelse af at livet er ”hullet” og uden forståelig sammenhæng. Personer udsat for seksuelle overgreb frarøves den indre fornemmelse af eget værd. I stedet opleves angst og tomhed.

Denne workshop giver en grundig og forståelig forklaring på den nedbrydning af selvet, som er en følge af seksuelle overgreb. Den skaber et teoretisk og metodisk udgangspunkt for, hvorfor vi må forstå seksuelle overgreb som overgreb på selvet. Workshoppen giver desuden konkrete eksempler på, hvordan man kan medvirke til at genetablere en persons indre varme selvfornemmelser og herigennem skabe et mere sammenhængende og styrket liv.

Workshoppen tager udgangspunkt i narrative, fænomenologiske og udviklingspsykologiske teorier og narrative metoder.

Workshoppen henvender sig til alle faggrupper og til alle der i deres arbejder møder mennesker, som har været udsat for seksuelle overgreb og alvorlig svigt. 

Om underviseren:

Cand. psyk. Anette Holmgren har arbejdet som terapeut og underviser i 20 år. Hun har arbejdet med mennesker udsat for seksuelle overgreb i mere end 20 år. Anette Holmgren har skrevet en række bøger og artikler om narrativ terapi.Terapifortællinger – narrativ terapi i praksis(2008), dansk psykologisk forlag,Fra Terapi til Pædagogik(red), Hans Reitzels forlag,Narrativ praksis i skolen(red), Hans Reitzels Forlag. Artikler: ”Hvordan man kommer videre når svaret er: ”Det ved jeg ikke”, Fokus på familien 2008;”Alle kan tale om Traumer”,Fokus på familien 2010.

  

 

Underviser(e): Anette Holmgren
Datoer: Den 18. marts 2019 kl. 9-16
Sted: DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 30 deltagere
Pris: kr. 2.500 kr. inkl. moms.
Tilmeldingsfrist: Den 1. februar 2019
Kursusnr.: 19-806
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Anette Holmgren
Anette Holmgren CV
Læs mere

Seksuelle overgreb - meget mere end et traume

Underviser(e):
Anette Holmgren
Datoer:
Den 18. marts 2019 kl. 9-16
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 30 deltagere
Pris.:
2.500 kr. inkl. moms.
Tilmeldingsfrist:
1. februar 2019
Kursusnr.:
19-806
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

METTE AGERBO

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Mette, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk