4 dages kursus i Narrative Samtaler - intensiv træning. KURSET ER OVERTEGNET

Start den 29. april 2019, Snekkersten

Kursusnr.: 19-651 Tilmeld nu

Dette intensive 4 dages kursus i narrative samtaler med psykolog og leder af DISPUK, Anette Holmgren, er for alle, der ønsker at styrke begreber og handlekraft hos dem de arbejder med. Den narrative tilgang handler om, at gøre det muligt for børn, unge og voksne at blive vidende om deres egne værdier og færdigheder og herigennem om eget værd. Gennem narrativ udfoldelse bliver det tydeligt, at der, i konflikter, problemer og traumatiske oplevelser, altid er sket og gjort mere end der bliver fortalt om og at nye fortællinger om den enkelte og om fællesskabet er mulige.

Dette intensive kursus i træning og undervisning af narrative samtaler er en omfattende introduktion til de grundlæggende principper i narrativ praksis, samt inddragelse af de seneste udviklinger indenfor narrativ metode.

Undervisningen vil med oplæg, demonstrationer og træning bidrage til at deltagerne bliver i stand til at arbejde med grundlæggende narrative metoder som: Eksternalisering; bevidning; positionskort; inddragelse af andre i samtalen; breve og dokumenter; skabelse af nye fortællinger i relation til børn, unge og voksnes liv og problemer.

Deltagerne vil endvidere få kendskab til forståelse af traumer og traumatiske oplevelsers indflydelse, magt og kulturelle normers betydning samt mulighed for at koble de narrative ideer til egne erfaringer og viden.

Deltagerne på kurset kommer til at inddrage egne personlige fortællinger og erfaringer fra praksis.

Kursusdagene er både for deltagere med noget kendskab til narrativ praksis, som ønsker bedre forståelse af de grundlæggende metoder og principper, og for deltagere uden kendskab til narrativ praksis. 


Om underviseren:

Anette Holmgren:Cand.psych.,direktør i DISPUK. Autoriseret psykolog. Specialist i psykoterapi. Har udgivet bogen ”Terapifortællinger – narrativ terapi i praksis” (Psykologisk Forlag, 2008) og redigeret bøgerne: ”Fra terapi til pædagogik - en brugsbog i narrativ praksis” (Hans Reitzels Forlag, 2008),”Narrativ praksis i skolen”(Hans Reitzels Forlag, 2012) samt flere artikler om narrativ praksis.

Underviser(e): Anette Holmgren
Datoer: Den 29. april - 2. maj 2019. Mødetid alle dage kl. 9.00 - 16.00
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a+b, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 35 deltagere
Pris: 8.500 kr. kr. inkl. moms. Incl. forplejning, uden overnatning. 10 % rabat ved tre eller flere samtidige tilmeldinger fra samme arbejdsplads
Tilmeldingsfrist: Den 7. marts 2019
Kursusnr.: 19-651
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Anette Holmgren
Anette Holmgren CV
Læs mere

4 dages kursus i Narrative Samtaler - intensiv træning. KURSET ER OVERTEGNET

Underviser(e):
Anette Holmgren
Datoer:
Den 29. april - 2. maj 2019. Mødetid alle dage kl. 9.00 - 16.00
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 35 deltagere
Pris.:
8.500 kr. inkl. moms. Incl. forplejning, uden overnatning. 10 % rabat ved tre eller flere samtidige tilmeldinger fra samme arbejdsplads
Tilmeldingsfrist:
7. marts 2019
Kursusnr.:
19-651
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

METTE AGERBO

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Mette, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk