Narrativ leder- og konsulentuddannelse (2. år). Først menneske da leder

Start den 1. januar 0001, Århus

Kursusnr.: 19-601

Personlig ledelse, coaching og komplicerede organisatoriske magtprocesser  

Dette uddannelsesforløb er for personer, der allerede har taget den 1-årige narrative leder- og konsulentuddannelse eller et tilsvarende narrativt uddannelsesforløb.

På lederuddannelsens 2. år, vil der være et større og mere dybtgående fokus på

  • Deltagerens egen personlige udvikling. 
    Deltagerne får mulighed for, at fortælle historien om deres liv, så de kan få øje på de værdier, de har kæmpet for gennem deres liv og på de færdigheder, som de har udviklet i løbet af livet  
  • Det filosofiske grundlag for den narrative tilgang. 
    Der vil være undervisning i nogle af Nietzsches, Foucaults og Deleuzes banebrydende og revolutionerende idéer. Dette vil give deltagerne en stærk filosofisk funderet baggrundsforståelse for den narrative praksis som leder – og som menneske. 
  • De større organisatoriske og kulturelle processer og strømninger ledelse foregår i. 
  • Håndtering af konflikter og et større kendskab til de narrative principper i mediation. 

Litteratur og bøger:

Brinkmann, Svend (2016): Ståsteder. Gyldendal Business
Foucault, Michel (2001): Talens forfatning. Hans Reitzels Forlag
James, William (2014): Menneskelig blindhed og livets betydning. Mindspace
Kirkeby, Ole Fogh (2009): Den frie Organisation. Gyldendal Business
Rostbøll, Christian F. (2010): Hanne Ahrendt. Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Winslade, John & Monk, Gerald (2013): Når historier kolliderer. Forlaget Mindspace
Holmgren, Allan og Holmgren, Annette (2017): Kollegial sparring og supervision. Stafet-modellen. DISPUKs Forlag

Alle bøgerne kan købes på www.dispuksforlag.dk - undtagen Talens forfatning, som kan købes på Saxo.

Underviser(e): Allan Holmgren og Helle Gaarn
Datoer: Undervisning (14 dg): Den 21-22/1, 28/2+1/3, 8-9/4, 11-12/6 (foregår i Snekkersten), 2.-3/9 (Lasse Offenberg), 30/9+1/10 og 18-19/11-2019. Alle dage kl. 9-16
Studiegrupper (10 dg): Den 28/1, 22/2, 11/3, 29/3, 24/4, 20/5, 22/8, 6/9, 28/10 og 11/11-2019
Sted: Restaurant Navigator, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C
Deltagerantal: Min. 0 - maks. 0 deltagere
Pris: kr. 56.875 kr. inkl. moms.
Tilmeldingsfrist: Den 21. januar 2019
Kursusnr.: 19-601
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

 

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren CV
Læs mere

Narrativ leder- og konsulentuddannelse (2. år). Først menneske da leder

Underviser(e):
Allan Holmgren og Helle Gaarn
Datoer:
Undervisning (14 dg): Den 21-22/1, 28/2+1/3, 8-9/4, 11-12/6 (foregår i Snekkersten), 2.-3/9 (Lasse Offenberg), 30/9+1/10 og 18-19/11-2019. Alle dage kl. 9-16
Studiegrupper (10 dg): Den 28/1, 22/2, 11/3, 29/3, 24/4, 20/5, 22/8, 6/9, 28/10 og 11/11-2019
Sted:
Århus
Deltagerantal.:
Min. 0 - maks. 0 deltagere
Pris.:
56.875 kr. inkl. moms.
Tilmeldingsfrist:
21. januar 2019
Kursusnr.:
19-601
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

Marselisborg Havnekro
Marselisborg Havnevej 46D,
8000 Århus C
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk