Narrativ traumebehandling

Start den 14. maj 2019, Århus

Kursusnr.: 19-451 Tilmeld nu

Efteruddannelse for alle som arbejder med personer ramt af større eller mindre traumer og som er interesseret i at inddrage narrative perspektiver i deres arbejde  

Denne 1-årige efteruddannelse i narrativ traumebehandling giver en grundig teoretisk, etisk og metodisk forståelse af traumer, deres effekt og deres heling. Uddannelsen består af 12 undervisningsdage fordelt på 4 moduler af hver 3 dages intensiv undervisning og træning. Uddannelsen kan give merit for basisåret i DISPUKs 3 årige terapeutuddannelse og 5 årige psykoterapeutuddannelse. Dette kræver deltagelse i 4-dags kursus i narrative samtaler (eller tilsvarende) og aflevering og godkendelse af en 10 siders basisårsopgave.

Traumer opstår som konsekvens af meningsløse, chokerende eller nedbrydende hændelser. Traumer afskærer et menneskes adgang til sig selv og til frit at kunne tænke og mærke. Narrativt traumearbejde handler om genetableringen af en persons fornemmelse af sig selv og andre, og om opløsning af de negative fortællinger, som traumerne har ført med sig. Dette indebærer fornyet tro på grundlæggende værdier.

Tematisk indeholder uddannelsen væsentlige områder som: skam, skyld, overgreb, misbrug, selvskade, magt, vold, kriser, sorg, angst, misundelse, frygt, psykiske lidelser, tryghed, tillid, overlevelse, modstand, kulturelle normer og styring.

Metodisk bliver deltagerne undervist og trænet i grundlæggende narrative samtale-færdigheder, med fokus på arbejdet med traumatiske oplevelser.

Teoretisk tager uddannelsen udgangspunkt i narrativ teori og psykologi, filosofisk fænomenologi og selvteori, udviklingspsykologi og moderne magtforståelse.

Målgruppe:

Alle der i deres arbejde møder mennesker, som har været udsat for angstfulde, nedgørende, eller på andre måder, smertefulde eller sorgfulde oplevelser.

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne opnår:

 • grundlæggende teoretiske, metodiske og etiske færdigheder i narrativ traumebehandling,
 • tilegnelse af disse grundprincipper gennem træning og eksemplificering i praksis
 • tilegnelse af anvendelige metoder og teorier, som umiddelbart kan anvende i deltagernes eget arbejde med personer ramt af traumer.
 • mulighed for at kunne arbejde med oplevelser i deltagernes eget liv gennem øvelser på uddannelsen.

Form:

 • grundige, gennemarbejdede teoretiske og metodiske oplæg
 • live- og videodemonstration af narrativt traumearbejde
 • metodisk træning af den narrative praksis relateret til traumer,
 • drøftelser af konkrete sager og problemstillinger
 • brug af skriftlige refleksioner og breve 

Indhold:
Undervisningen omhandler centrale aspekter i narrativ terapi og teori relateret til narrativt traumearbejde, først og fremmest med udgangspunkt i den australske psykoterapeut Michael White og den amerikanske psykolog Jerome Bruners arbejder, som understreger:

 • at problemer, sorg, smerte og lidelser altid er forbundet med noget, som er værdifuldt
 • at traumearbejde må have fokus på intentionelle frem for indre tilstande
 • at professionelle må forholde sig til kulturel magtudøvelse og etiske aspekter i arbejdet med tab, traumer, sorg og kriser,
 • at livet er narrativt struktureret omkring en række af forskellige fortællinger
 • at livet ikke handler om at løse problemer, men om udfoldelsen af rige fortællinger,

Undervisningen indeholder inspirationen fra den franske poststrukturalistiske filosofi, særligt filosoffen Michael Foucaults tanker om de kulturelle normer og magt, som altid vil forme sig omkring traumatiserende oplevelser. Traumeteoretisk bygger undervisningen på fænomenologiske teorier om selvets traumatisering, først formuleret omkring psykoterapiens begyndelse, af bl.a. William James og Pierre Janet og videreudviklet af mange, bl.a. den australske psykiater Russell Meares. Deltagerne introduceres til sammenhæng mellem traumearbejde, udviklingspsykologi og hukommelsesteori, samt hvorledes udvikling af en indre kropslig eller mærket fornemmelse er nødvendig for trivsel og handlekraft.

Bøger, som deltagerne selv skal anskaffe:

1)  Bruce, Perry.D og Szalavitz, Maia (2006): Drengen der voksede op som hund. Hans Reitzels Forlag
2)  White, Michael (2007): Kort over Narrative landskaber Hans Reitzels Forlag.
3)  Herman, Judith (1992): Trauma and Recovery. Basic Books (på dansk: I Voldens Kølvand, Gyldendal. Udsolgt fra forlaget, men kan lånes på biblioteket).

Alle 3 bøger kan købes på www.dispuksforlag.dk 

Transport og overnatningsmuligheder:

Uddannelsen afholdes hos Navigator på Marselisborg Havn og det er muligt at booke overnatning på Havnehotellet der ligger ved siden af Klik her for at booke overnatning. Uddannelsen forventes at blive oprettet i Snekkersten efteråret 2019. Læs mere her 

Uddannelsesbevis

For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal kursisten have haft max. 2 dages fravær på undervisningsdagene. 

Underviser(e): Anette Holmgren og Lone Kaae Morell
Datoer: I alt 12 dage fordelt over 4 mødegange:

Den 14.-16. maj 2019
Den 17.-19. juni 2019
Den 14.-16. august 2019
Den 18. - 20. november 2019

Mødetider alle 4 mødegange er kl. 10-17, 9-17 og 9-12

Herudover 3 hele dage i studiegrupper den: 3/6, 23/9 og 25/10-2019 (datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang).
Sted: Marselisborg Havnekro, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C
Deltagerantal: Min. 16 - maks. 28 deltagere
Pris: 26.875 kr. kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke-cvr-registrerede privatbetalere (kr. 21.500)
Tilmeldingsfrist: Den 1. april 2019
Kursusnr.: 19-451
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Anette Holmgren
Anette Holmgren CV
Lone Kaae Morell
Lone Kaae Morell CV
Læs mere

Narrativ traumebehandling

Underviser(e):
Anette Holmgren og Lone Kaae Morell
Datoer:
I alt 12 dage fordelt over 4 mødegange:

Den 14.-16. maj 2019
Den 17.-19. juni 2019
Den 14.-16. august 2019
Den 18. - 20. november 2019

Mødetider alle 4 mødegange er kl. 10-17, 9-17 og 9-12

Herudover 3 hele dage i studiegrupper den: 3/6, 23/9 og 25/10-2019 (datoer kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang).
Sted:
Århus
Deltagerantal.:
Min. 16 - maks. 28 deltagere
Pris.:
26.875 kr. inkl. moms. Der gives 20% rabat til ikke-cvr-registrerede privatbetalere (kr. 21.500)
Tilmeldingsfrist:
1. april 2019
Kursusnr.:
19-451
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

NorR restaurant
Marselisborg Havnevej 46D,
8000 Århus C
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk