Gratis intro eftermiddag i Narrativ ledelse (få ledige pladser)

Tirsdag den 16. januar 2018, kl. 16.30-19.30, Århus

Kursusnr.: 951-18

Kursus for nye interesserede i DISPUKs efteruddannelser:
Lad fortællingerne gøre arbejdet

Narrativ procesledelse

Gratis kursuseftermiddag i Århus for ledere og konsulenter om Narrativ procesledelse

Denne intro-eftermiddag giver en forsmag på de principper og konkrete fremgangsmåder, man arbejder efter som leder og konsulent inspireret af de narrative metoder og narrativ psykologi og filosofi:  

  1. Problemer opstår, fordi der er noget, der er vigtigt. Opgaven som leder og konsulent er ikke primært at løse problemer, men først og fremmest at etablere processer hvorigennem deltagerne finder frem til det, der er vigtigt for dem – både for dem selv personligt, for medarbejderne og for de større strukturer, systemer og politiske realiteter, man er en del af. Det er dét, værdifokuseret ledelse handler om. Værdier er altid konkrete og personlige – aldrig generelle og fælles.
  2. Hovedprincippet er: Først menneske, da leder og professionel. Ledere og konsulenter må kende deres egen etik og deres egne værdier for at kunne lede andre. Omsorgen for sig selv er primær før man kan drage omsorg for andre: Tag først selv iltmasken på førend du hjælper andre.
  3. Ledere må ud af kampen – ikke ind i kampen. Både ledere og konsulenter kan have en tendens til at belære og til at forsøge at overbevise og at have projekter på andres vegne. Det er ganske enkelt ineffektivt og ikke hjælpsomt. Man ved ikke hvor man selv er, førend man har fundet ud af, hvor de andre er.
  4. Ledere og konsulenter skal have fokus på intentioner – det er den måde, der skabes stærke relationer. Der skal ikke være fokus på følelser og indre tilstande; der skal være fokus på de intentionelle tilstande – på den udadrettede kraft. Følelser er uinteressante. Leonard Cohen synger: I don’t trust my inner feelings, inner feelings come and go.
  5. Bevidning er den stærkeste metode til at skabe forbundethed. Der skal ikke etableres reflekterende teams – der skal være bevidning, man skal sørge for at deltagernes erfaringer bliver opgraderet. Det er den stærkeste måde at skabe fællesskaber på.

 

Deltagerne modtager nogle af Allan Holmgrens artikler om ledelse og organisationsarbejde, der kan læses inden introeftermiddagen. 


Underviser(e): Allan Holmgren
Datoer: Tirsdag den 16. januar 2018, kl. 16.30-19.30
Sted: Restaurant Navigator, Marselisborg Havnevej 46d, 8000 Aarhus C
Deltagerantal: Min. 16 - maks. 30 deltagere
Pris: kr. 0 Gratis. Der serveres kaffe/the og kage
Tilmeldingsfrist: Den 5. januar 2018
Kursusnr.: 951-18
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

 

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren
Læs mere

Gratis intro eftermiddag i Narrativ ledelse (få ledige pladser)

Underviser(e):
Allan Holmgren
Datoer:
Tirsdag den 16. januar 2018, kl. 16.30-19.30
Sted:
Århus
Deltagerantal.:
Min. 16 - maks. 30 deltagere
Pris.:
Gratis. Der serveres kaffe/the og kage
Tilmeldingsfrist:
5. januar 2018
Kursusnr.:
951-18
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

Restaurant Navigator
Marselisborg Havnevej 46D,
8000 Århus C
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk