Gratis intro eftermiddag i Narrativ ledelse

Den 2. februar 2018, Snekkersten

Kursusnr.: 950-18

Kursus for nye interesserede i DISPUKs efteruddannelser:
Lad fortællingerne gøre arbejdet

Narrativ ledelse
Gratis kursuseftermiddag om Narrativ Ledelse i Snekkersten.

Denne intro-eftermiddag giver en forsmag på de principper og metoder, man arbejder med som leder inspireret af det narrative perspektiv: 

  1. Problemer opstår, fordi der er noget, der er vigtigt. Opgaven som leder er ikke primært at løse problemer, men først og fremmest at etablere processer hvorigennem deltagerne finder frem til det, der er vigtigt for dem – både for dem selv personligt, for medarbejderne og for de større strukturer, systemer og politiske realiteter, man er en del af. Det er dét, værdifokuseret ledelse handler om. Værdier er altid konkrete og personlige – aldrig generelle og fælles.
  2. Hovedprincippet er: Først menneske, da leder og professionel. Ledere må kende deres egen etik og deres egne værdier, for at kunne lede andre. Omsorgen for sig selv er primær før man kan drage omsorg for andre: Tag først selv iltmasken på førend du hjælper andre.
  3. Ledere må ud af kampen – ikke ind i kampen. Ledere kan have en tendens til at belære og til at forsøge at overbevise og at have projekter på andres vegne. Det er ganske enkelt ineffektivt og ikke hjælpsomt. Man ved ikke hvor man selv er, førend man har fundet ud af, hvor de andre er.
  4. Ledere skal have fokus på intentioner – det er den måde, der skabes stærke relationer. Der skal ikke være fokus på følelser og indre tilstande; der skal være fokus på de intentionelle tilstande – på den udadrettede kraft. Følelser er uinteressante. Leonard Cohen synger: I don’t trust my inner feelings, inner feelings come and go.
  5. Bevidning er den stærkeste metode til at skabe forbundethed. Der skal ikke etableres reflekterende teams – der skal være bevidning, man skal sørge for at deltagernes erfaringer bliver opgraderet. Det er den stærkeste måde at skabe fællesskaber på.

Deltagerne modtager nogle af Allan Holmgrens artikler om ledelse og organisationsarbejde, der kan læses inden introeftermiddagen.


Underviser(e): Allan Holmgren
Datoer: Fredag den 2. februar 2018, kl. 14-17
Sted: DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 16 - maks. 30 deltagere
Pris: kr. 0 Gratis. Der serveres kaffe/the og kage
Tilmeldingsfrist: Den 5. januar 2018
Kursusnr.: 950-18
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren
Læs mere

Gratis intro eftermiddag i Narrativ ledelse

Underviser(e):
Allan Holmgren
Datoer:
Fredag den 2. februar 2018, kl. 14-17
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 16 - maks. 30 deltagere
Pris.:
Gratis. Der serveres kaffe/the og kage
Tilmeldingsfrist:
5. januar 2018
Kursusnr.:
950-18
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 1
Snekkersten Stationsvej 13
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk