Workshop med Carol Gilligan:
Hvordan kvinder mister deres handlekraft:
Feminisme, psykologi og terapi
KURSET ER OVERTEGNET, VENTELISTE ER OPRETTET

Den 8. marts 2018, Snekkersten

Kursusnr.: 814-18

Workshop med USA's mest betydningsfulde feministiske psykolog

DISPUK får besøg af en af USA´s mest fremtrædende psykologer de sidste 50 år: Carol Gilligan, der netop er blevet 80 år. Hun revolutionerede psykologien med sin bog: In a Different Voice, der gjorde opmærksom på kønsdiskriminationen i den vestlige psykologi: At al hidtidig psykologi var skrevet ud fra drenges og mænds perspektiv.

Mange kvinder føler sig generelt undertrykt og kuet uden helt at vide hvorfor og uden helt at kunne udtrykke, hvad de føler. Det er Carol Gilligans klare pointe, at kvinder har svært ved at finde deres egen stemme i en patriarkalsk kultur. Og mændene forstår det ikke, for de er selv ramt af og lever i den patriarkalske kultur. Mænd, der blindt viderefører den patriarkalske måde at tænke på, kan ikke se effekten af det, de gør, for de er jo selv fanget i og af den patriarkalske kulturs normer. Kampen for retfærdighed og ligestilling er således ikke en kønskamp, men en kamp mod den patriarkalske kultur og de patriarkalske normer, der stiller sig hindrende i vejen for at kvinder og mænd kan mødes ligeværdigt.

En af Carol Gilligans pointer er, at piger mister deres handlekraft i 10-12 års alderen. Det er prisen for at være med i pigegruppens ”tøse-fællesskab” styret af kulturens normer. Omvendt mister drenge deres følsomhed som prisen for at være med i drengegruppens ”macho-fællesskab” – at være en rigtig dreng. Men det er muligt at gøre op med disse normer og den magt de udøver over selvfornemmelsen hos mænd og kvinder. Dette aspekt er ikke kun vigtigt for terapeuter og behandlere, men for enhver der arbejder med andre mennesker.

Carol Gilligan anviser på denne workshop veje ud af den patriarkalske fælde.

Tjek Carol Gilligan på Youtube.


Underviser(e): Carol Gilligan
Datoer: Den 8. marts 2018 kl. 10-15
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a+b, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 30 deltagere
Pris: kr. 1.875 kr. inkl. moms.
Tilmeldingsfrist: Den 1. februar 2018
Kursusnr.: 814-18
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Carol Gilligan
Carol Gilligan, USA
Læs mere

Workshop med Carol Gilligan:
Hvordan kvinder mister deres handlekraft:
Feminisme, psykologi og terapi
KURSET ER OVERTEGNET, VENTELISTE ER OPRETTET

Underviser(e):
Carol Gilligan
Datoer:
Den 8. marts 2018 kl. 10-15
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 30 deltagere
Pris.:
kr 1.875 kr. inkl. moms.
Tilmeldingsfrist:
1. februar 2018
Kursusnr.:
814-18
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

METTE AGERBO

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Mette, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk