Planorama WWW test

Den 25. februar 2018, beskrivelse

Kursusnr.: 750-18

Har skrevet noget i intro 

Konsulenter står med den særlige opgave, at de skal lede processer, der gør det muligt for personer, grupper og organisationer at gå videre uden konsulenten.

Konsulentarbejde rejser derfor løbende en række spørgsmål. Bl.a. disse:

 • Hvordan kan man styrke forandringsprocesser, så de ikke stopper i samme øjeblik konsulenten går ud af døren?
 • Hvordan kan man navigere i og bidrage til at håndtere de komplekse organisatoriske virkeligheder med kampe, intriger, forskelligt rettede forventninger og krav, på måder, der giver muligheder for de involverede parter til at bevæge sig, blive styrket og komme videre med deres arbejde – og i deres liv?

Lasse Offenberg og Eva Kragh giver på dette kursus en inspirerende introduktion til vigtige elementer i narrativt konsulentarbejde.

Deltagerne får en introduktion til både idéerne bag og forskellige konkrete metoder til konsulentarbejdet i praksis og får gennem øvelser og demonstrationer lejlighed til selv at afprøve nogle af de konsultative greb og metoder på introduktionsdagen.

Deltagerne modtager uddrag af bogen: "Konsulent – men hvordan?" der kan læses inden kursusdagen.

Selve kurset er gratis, men der betales kr. 500,- inkl. moms til dækning af dagsforplejning og administration.  

I øvrigt om DISPUKs konsulentuddannelse i Narrativt konsulentarbejde:

DISPUKS narrative konsulentuddannelse er delt op i to dele som hver tager ét år. Der er 14 undervisningsdage hvert år og syv træningsdage hvor deltagerne mødes i læsegrupper. Det vil sige at der i alt er 168 timers undervisning på konsulentuddannelsen.

På konsulentuddannelsens første del får deltagerne et solidt grundlag i narrativ konsultation. Det handler i høj grad om at blive god til at lytte og til at stille uddybende spørgsmål. For at deltagerne bliver rutinerede, inviteres der gæster hen på konsulentuddannelsen, som skal coaches af kursisterne. Ved slutningen af konsulentuddannelsens første del, har deltagerne fået adskillige narrative metoder, teorier og erfaringer med sig, som kan bruges i praksis på arbejdspladsen.

På konsulentuddannelsens anden del, rykker deltagerne videre til at arbejde med grupper og organisationer. Her bliver konsulentuddannelsen mere kompleks end det ses på første del af uddannelsen. Deltagerne vil komme til at arbejde med længerevarende processer, med design af processer og konflikthåndtering.

Deltagerne udvikler færdigheder

På konsulentuddannelsen skaber vi rammer for, at deltagerne udvikler og træne færdigheder til:

 • At mestre de narrative metoder
 • At få overblik over og at navigere i mangeartede og komplekse sammenhænge
 • At være medskaber af og at bidrage til forhandling af opgavens indhold og form
 • At skabe rammer for og styre forskellige former for konsultative samtaler
 • At bidrage til at skabe bevægelse, så ”kunderne” kommer videre gennem spørgsmål der skaber refleksion og kreativitet
 • At indtage relevante positioner i forhold til andre involverede parter
 • At få en høj etisk bevidsthed om den magt man uvægerligt udøver som konsulent
 • At igangsætte og styre forandrings-, lærings- og udviklingsprocesser,
  hvor involverede parter bliver inddraget på måder, der kan skabe engagement og ejerskab
 • At afholde og lede møder, på måder, der styrker kvaliteten på møderne
 • At håndtere og mediere konflikter

Læs mere om DISPUKs konsulentuddannelse ved at klikke her 

Underviser(e): Joan Andersen og Henriette Askestad
Datoer: 1. november - 41. februar
Sted: lnterviewrum 1 - DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 10 - maks. 20 deltagere
Pris: kr. 13 uden moms Kurset koster 100 kroner!
Tilmeldingsfrist: Den 16. januar 2018
Kursusnr.: 750-18
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Eva Kragh
Eva Kragh
Lasse Offenberg
Lasse Offenberg
Læs mere

Planorama WWW test

Underviser(e):
Joan Andersen og Henriette Askestad
Datoer:
1. november - 41. februar
Sted:
beskrivelse
Deltagerantal.:
Min. 10 - maks. 20 deltagere
Pris.:
kr 13 uden moms Kurset koster 100 kroner!
Tilmeldingsfrist:
16. januar 2018
Kursusnr.:
750-18
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk