Konsulentuddannelsens del 1
Første del af DISPUKs 2-årige konsulentuddannelse

Start den 16. april 2018, Snekkersten

Kursusnr.: 710-18

Grundlæggende metoder & professionel identitet
Konsulentarbejde med individer og grupper 

Denne efteruddannelse henvender sig til alle der arbejder med konsulentfunktioner i offentlig og privat virksomhed, i fagforeninger, på uddannelsessteder, i frivillige organisationer, NGO’er mm, hvad enten det er som proces- eller ekspertkonsulent.

Uddannelsesforløbet er baseret på DISPUKs mere end tyve års erfaringer med at omsætte og videreudvikle relevant teoretisk inspiration til konkrete, umiddelbart anvendelige praksisser, der er overraskende enkle og særdeles brugbare i konsultativt arbejde.

Underviserne er - udover at være erfarne undervisere - selv aktive konsulenter og trækker på mange års erfaring med narrativ inspiration i det konsultative arbejde.

Der arbejdes og eksperimenteres med hele spændet af konsultative praksisser og processer – fra individuel coaching og samtalekonsultationer til konsultative forløb i grupper, afdelinger og organisationer. Der fokuseres især på de komplekse organisatoriske problemstillinger og perspektiver på uddannelsens andet år.

Uddannelsen fokuserer på konsulentens veje fra forhandling og planlægning til den konkrete udførelse af opgaven – fx i forhold til coaching, organisations- og personaleudvikling, konflikthåndtering, fusioner, beslutningsprocesser, teambuilding og opgradering og styrkelse af viden og færdigheder samt kulturudvikling og kulturforandring.

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, refleksion og konkrete konsultationer med deltagere på holdet og organisationer udefra.


Der fokuseres løbende på at omsætte ideer og teknikker til praksisser der kan anvendes i deltagernes dagligdag.

Den brede deltagersammensætning på denne konsulentuddannelse er med til at skabe gensidig inspiration og forløbet er tilrettelagt på en sådan måde, at hver enkelt kursist får mulighed for at omsætte teori og praksis, så den bliver relevant i netop hans/hendes konkrete dagligdag.

Uddannelsen tages som et samlet 2-årigt forløb, eller alternativt som to selvstændige dele af et års varighed. For at deltage på 2. del, forudsættes det, at man har gennemført 1. del eller har tidligere uddannelse svarende hertil.

Uddannelsesforløbets praktiske udformning:

  • Uddannelsen består af 2 dele – begge af et års varighed.
  • Undervisningen foregår i moduler af to eller tre dages varighed, i alt 14 dage pr. år, svarende til 84 timer pr. år og 168 timer sammenlagt for begge år eller 112 lektioner pr. år og 224 lektioner sammenlagt for begge år (en lektion svarer til 45 minutter). 
  • Undervisningen foregår som eksternat i DISPUK’s lokaler kl. 9.00 – 16.00
  • Herudover mødes deltagerne 7 x 1 dag (42 timer / 56 lektioner) i mindre studiegrupper uden undervisere. 
  • Studiegrupperne aftaler selv mødested. Studiegrupperne fungerer som fora for refleksion over teori, for træning af færdighed og for professionel sparring
  • Deltagerne arbejder undervejs med individuelle opgaver i form af bl.a. interviews og mindre skriftlige arbejder (breve og essays), hvor den læste litteratur sættes i relation til deltagerens egen praksis.
  • Deltagerne læser til hver undervisningsgang 50–100 sider litteratur på dansk og engelsk. Litteraturen kan til tider være vanskeligt tilgængelig.
  • Mod slutningen af forløbet gennemfører hver studiegruppe sammen en selvstændig konsultation sammen med en organisation eller dele heraf. I den forbindelse må påregnes mindst 1 yderligere dag i studiegruppen.
  • Refleksioner over erfaringer med den gennemførte konsultation fremlægges på holdet den sidste undervisningsgang.

Ved fuld gennemførelse af hver del af uddannelsen udstedes et uddannelsesbevis. Ved fuld gennemførelse forstås højst 3 dages fravær i alt. Har kursisten mere fravær udstedes et deltagerbevis med angivelse af fremmøde.

Adgangskriterier:

Forløbet regnes for en efteruddannelse. Der arbejdes med udgangspunkt i den enkeltes aktuelle praksis, hvorfor det er et krav, at man arbejder i et konsulentjob eller i et job som indbefatter konsultative funktioner. Man skal være i stand til at læse teoretiske artikler på dansk (og enkelte på engelsk).

Bøger, som skal anskaffes af kursisterne på uddannelsen.

Litteratur til undervisningen oplyses efter sidste tilmeldingsfrist og vil kunne købes på www.dispuksforlag.dk

Studiegrupper:

Såfremt deltagersammensætningen giver mulighed for det, etableres der studiegrupper både på Sjælland, på Fyn og i Syd/Midtjylland og Nord/Midtjylland. 

Man finder overnatningsmuligheder i Snekkersten og Helsingør på vores hjemmeside ved at klikke her

Underviser(e): Eva Kragh og Lasse Offenberg.
Datoer: Datoer (14 dage): den 16.-18/4 (3dg), 28.-29/5, 21.-22/6, 15.-16/8, 4.-5/10 og 3.-5/12 (3dg)-2018, kl. 9-16.
Herudover studiegrupper (7 dage): den 7/5, 8/6, 26/6, 10/8, 3/9, 25/9 og 15/11-2018 (kan ændres når grupperne etableres, hvilket sker på første undervisningsgang).
Sted: DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: kr. 46.563 kr. inkl. moms. -20 % rabat til ikke-CVR registrerede privatbetalere (kr.29.800,-)
Tilmeldingsfrist: Den 1. marts 2018
Kursusnr.: 710-18
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Eva Kragh
Eva Kragh
Lasse Offenberg
Lasse Offenberg
Læs mere

Konsulentuddannelsens del 1
Første del af DISPUKs 2-årige konsulentuddannelse

Underviser(e):
Eva Kragh og Lasse Offenberg.
Datoer:
Datoer (14 dage): den 16.-18/4 (3dg), 28.-29/5, 21.-22/6, 15.-16/8, 4.-5/10 og 3.-5/12 (3dg)-2018, kl. 9-16.
Herudover studiegrupper (7 dage): den 7/5, 8/6, 26/6, 10/8, 3/9, 25/9 og 15/11-2018 (kan ændres når grupperne etableres, hvilket sker på første undervisningsgang).
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
kr 46.563 kr. inkl. moms. -20 % rabat til ikke-CVR registrerede privatbetalere (kr.29.800,-)
Tilmeldingsfrist:
1. marts 2018
Kursusnr.:
710-18
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 1
Snekkersten Stationsvej 13
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk