Lederuddannelse

Start den 1. oktober 2018,

Kursusnr.: 500-18

 

DISPUK's 2-årige efteruddannelse i narrativ ledelse er for ledere med personaleansvar på alle niveauer i offentlig og privat virksomhed, samt for personer, der overvejer at blive leder. Konsulenter med særlig interesse i narrativ ledelse kan også deltage. 

Formålet med denne efter- & videreuddannelse er at give deltagerne en bedre forståelse af:

 • Sig selv som menneske og som leder.
 • Egne værdier, færdigheder og stærke såvel som sårbare sider (”blå mærker”).
 • Egen arbejdssituation.
 • Egen organisatorisk kompleksitet. 
 • De magtspil, man er en del af, og som har reelle effekter på ens velbefindende.
 • Narrative metoder, der gør hverdagens relationer og begivenheder enklere at begå sig i, 
  så man ikke bliver så påvirket, frustreret, ked af det, vågen om natten, stresset og ensom.
 • Narrative og poststrukturalistiske begreber og teorier.
 • At ledelse handler om at gøre noget sammen med og ikke ved eller for sine medarbejdere.

Uddannelsens udgangspunkt er: Først menneske – da leder. Man bliver nødt til at blive et bedre menneske for at blive en bedre leder. Derfor går den personlige udvikling hånd i hånd med den professionelle udvikling. Og man bliver et bedre menneske og en bedre leder, når man kommer tættere på det, der er vigtigt for én selv, på sine værdier. Det styrker modstandskraften, som er den styrke og sensitivitet, der er funderet i og på lederens værdier – ikke ”hårdheden og robustheden” som er tids buzzwords i konkurrencesamfundet.

En lederuddannelse skal tage udgangspunkt i de konkrete problemer deltagerne sidder med. Den skal levere metoder, der kan skabe bevægelse i forhold til disse problemer. Og levere relevante begreber, der kan skabe forståelse for de konkrete problemer i en større kulturel sammenhæng. Så lederen kan handle i overensstemmelse med sine værdier, og ”snyde problemerne”.

På denne lederuddannelse lærer man de narrative metoder, der kan styrke både den personlige og den professionelle handlekraft. Og på denne lederuddannelse kommer man til at føle sig hørt. Man bliver nemlig lille af ikke at blive hørt. Læs mere om det metodiske fokus og indhold under læs mere nederst. 

Praktiske oplysninger:

 • 14 undervisningsdage pr. år fordelt på hhv. 2 moduler af 3 dages varighed og 4 moduler af 2 dages varighed: 112 lektioner pr. år.
 • 10 enkeltdage pr. år i mindre studiegrupper (uden underviser): 80 lektioner pr. år. 
  På disse dage drøftes den læste teori, der arbejdes med narrative samtaleøvelser (såkaldte samtalekort), med konsultationer i forhold til deltagernes praksis og med andre mindre opgaver. Grupperne mødes to gange mellem hver undervisningsgang - som regel på skift på hinandens arbejdspladser.
 • Til hver undervisningsgang læses der ca.100-200 siders litteratur på dansk. Læsning og litteraturforberedelse kræver ca. 3-4 timer om ugen, svarende til ca. 16-20 timer om måneden – eller en uge hver anden måned. 
 • Der udarbejdes skriftlige arbejder (som oftest breve) på 1-2 sider relateret til de læste tekster, hvor litteraturen sættes i relation til deltagerens egne erfaringer. Der skal bruges ca. 3 timer til hver undervisningsgang på disse breve.
 • Der skal indimellem udføres mindre interviewøvelser og opgaver på deltagernes arbejdsplads som lektier til næste gang.
 • På det sidste modul (på 2. året) vil der være afsluttende præsentationer, hvor den enkelte kursist får lejlighed til at fortælle om noget af det, man har gjort i sit arbejde med inspiration fra undervisningen på denne efteruddannelse. Ligesom håndværkeren, der præsenterer sit svendestykke, vil deltagerne have mulighed for at fortælle om og fremlægge en del af deres ledelsespraksis og kan på den måde binde en sløjfe på de 2 års læring, bevægelse og erfaringer og reflektere over disse.

Bøger der skal anskaffes til uddannelsens 1. år:

 • Jerome Bruner (2004): At fortælle historier. Alinea
 • Michael White (2007): Kort over narrative landskaber.Hans Reitzels Forlag
 • Nils Christie (2012): Små ord om store spørgsmål. Forlaget Mindspace
 • Dag Heede: (2004): Det tomme menneske. Museum Tusculanums Forlag
 • Allan Holmgren (2017): Anti-patriarkalsk ledelse – ud af kampen og ind i fællesskabet. DISPUKs Forlag
 • Allan Holmgren & Anette Holmgren (red.) (2015): Narrativ supervision og vejledning. DISPUKs Forlag.
 • Ole Fogh Kirkeby (2004): Det nye lederskab.Børsen

Bøgerne kan købes på www.dispuksforlag.dk

Transport og evt. overnatningsmuligheder i forbindelse med uddannelse i Snekkersten:

Det tager 40 minutter med Øresundstoget fra Københavns hovedbanegård til Snekkersten station (60 min. fra Kastrup Lufthavn). Herfra er der kun 2 minutters gang til DISPUKs lokaler. På vores hjemmeside finder du nærliggende overnatningssteder. Læs mere om overnatning og anden praktisk info ved at klikke her 

Uddannelsesbevis

For at kunne erhverve sig et bevis på gennemført efteruddannelse, skal kursisten have haft max. 2 dages fravær pr. år på undervisningsdagene. 

Underviser(e): Nis Hartvith
Datoer:
Sted: Den engelske stue, Marselisborg Havnevej 46D, 8000 Århus C
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 30 deltagere
Pris: kr. 70.000 inkl. moms.
Tilmeldingsfrist: Den 22. august 2018
Kursusnr.: 500-18
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

 

 

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren
Læs mere

Lederuddannelse

Underviser(e):
Nis Hartvith
Datoer:
Sted:
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 30 deltagere
Pris.:
kr 70.000 inkl. moms.
Tilmeldingsfrist:
22. august 2018
Kursusnr.:
500-18
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk