Samtaler om selvmord

Den 4. april 2018, Snekkersten

Kursusnr.: 18-830

Inspirationsdag med Allan Holmgren

Denne workshop henvender sig til professionelle, der arbejder med mennesker i krise, og som har samtaler med mennesker, der overvejer selvmord. Det kan være medarbejdere i psykiatrien, socialpsykiatrien, væresteder, på telefonlinjer eller andre steder, hvor mennesker henvender sig med tanker om selvmord.

Allan Holmgren vil redegøre for den kulturelle og narrative indfaldsvinkel til selvets psykologi. Selvet opfattes som bestående af mindst tre dele ofte befolket af mange stemmer, der er en internalisering af reelle praksisser og normer. Der vil også være en introduktion til narrativ traumeforståelse. Allan Holmgren vil demonstrere praktiske håndgreb og metoder, der kan afmontere voldsomme selvmordstanker og adskille problemet fra personen. Deltagerne vil få lejlighed til at afprøve metoderne i forhold til de problemstillinger og mennesker, de samarbejder med.

Litteratur:
Deltagerne vil dels få tilsendt en af Allan Holmgrens artikler om terapi, og dels få Michael Whites artikel om arbejdet med traumer inden workshoppen.

Om underviseren:
Allan Holmgren har arbejdet med mennesker med alvorlige psykiske lidelser og tunge eksistentielle problemer i 40 år. Han har mange erfaringer med samtaler med mennesker, der overvejer at tage deres eget liv.

Underviser(e): Allan Holmgren
Datoer: Onsdag den 4. april 2018, kl. 10-15
Sted: Udsigten - DISPUK 2, Strandvejen 202 A, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: kr. 2.800 inkl. moms. 20% rabat ved mere end 4 tilmeldinger fra samme arbejdsplads
Tilmeldingsfrist: Den 1. marts 2018
Kursusnr.: 18-830
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren
Læs mere

Samtaler om selvmord

Underviser(e):
Allan Holmgren
Datoer:
Onsdag den 4. april 2018, kl. 10-15
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
kr 2.800 inkl. moms. 20% rabat ved mere end 4 tilmeldinger fra samme arbejdsplads
Tilmeldingsfrist:
1. marts 2018
Kursusnr.:
18-830
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 1
Snekkersten Stationsvej 13
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk