Grundlovsseminar 2018: Dannelse og Uddannelse i en Neoliberal Præstationskultur

Den 6. juni 2018, Snekkersten

Kursusnr.: 18-818

DISPUKs årlige grundlovsseminar løber som sidste år af stablen dagen efter selve Grundlovsdag, nemlig onsdag den 6. juni, 2018.

DISPUKs årlige grundlovsseminar løber ligesom sidste år, af stablen dagen efter selve Grundlovsdag, nemlig onsdag den 6. juni, 2018.

Program for dagen:

Kl. 9.00:
Todd May: Hvad kan uddannelse være i en neoliberal kultur, der kan medvirke til at skabe noget andet? Er der inspiration at hente hos John Dewey? 
In the neoliberal environment, education is thought of either as rote learning or gaining a skill set for professional advancement.  However, as John Dewey taught, education can also be the creation of a community of learners seeking to face challenges and solve problems.  At the outset of this year's Grundlosseminar, we should be in mind that education can be so much more than what is often presented to us.

Kl. 10.00:
Jørgen Carlsen: Højskolen og den demokratiske dannelse
Nu som før er højskolens væsentligste opgave livsoplysning, dvs. at kaste lys over betydningen af det liv, vi lever med os selv og i fællesskab med andre i samfundet. Dermed sigter højskolen både mod den enkeltes liv og samfundslivet. Højskolernes opgave er ikke at spejle det samfund, de er en del af, men at se skævt til samfundet. Højskolernes rolle er at være kritiske mentorer over for samfundsudviklingen. De skal være samfundets samvittighedsværksteder. De skal holde fast i den grundopfattelse, at det konkrete liv, der leves af mennesker i dagens Danmark, er alfa og omega for enhver seriøs samfundsbetragtning. Højskolerne skal fremme og udvikle menneskers frie og selvstændige livsudfoldelse under ansvar for fællesskabet. De skal bidrage til at skabe et samfund af aktive demokrater. 

Kl. 11.15:
Kaffe/te

Kl. 11.30:
Dorthe Ørbæk: Dannelse, samarbejde og vejen til uddannelse. Eoplæg om effekten på elevernes læring af samarbejdet imellem lærere og pædagoger 
Dorte Ørbæk er pædagogisk leder i det specialpædagogiske skoletilbud - Heltidstilbuddet og skriver følgende om sit oplæg: Mit oplæg handler om pædagogisk ledelsesarbejde, hvor jeg især vil fortælle om betydningen af samarbejdet mellem lærere og pædagoger for både dannelse og uddannelse – et samarbejde der skærper retninger for læring hos elever med udviklingshæmning på vej mod selvvalgt uddannelse. 

Kl. 12.30: 
Frokost

Kl. 13.30:
Martin Nevers og Lasse Offenberg: Når klassen vælter
Martin Nevers og Lasse Offenberg skriver disse linjer som oplæg til deres bidrag på årets Grundlovsseminar: ”Nu er det ikke så meget de enkelte elever, men klasser som vælter.” Nogenlunde sådan udtrykte en PPR-konsulent sig om de problemer, skolerne i stigende grad henvender sig med. I det perspektiv handler dannelse om hvilken kultur, man gerne vil udvikle i et samfund. Ikke hvad den enkelte skal kunne, men hvordan man ønsker at samvær skal finde sted i en kultur. Når klasserne vælter griber man tit til at forsøge at identificere, hvilke børn der er årsag til problemerne for at arbejde med dem. Men man kunne også ændre sit fokus og se på, hvordan man kan arbejde med kulturen i klassen og på skolen. I de sidste par år har vi arbejdet med kulturforandrende tiltag på skoler og i klasser, hvor trivslen har været truet. På dette års grundlovsseminar vil vi fortælle om vores arbejde og om nogle af de principper for samvær (og dannelse), det er baseret på

Kl. 14.30:
Kaffe/te

Kl. 14.45:
Steen Nepper Larsen: At se andet end sig selv i spejlet 
Steen Nepper Larsen skriver disse indledende bemærkninger til sit indlæg på Grundlovsseminaret: Samfundskritiske bud på dannelsestænkningens revitalisering.

  "Det er ikke Massen af, hvad et Menneske ved eller har lært,                            
   der bestemmer hans Dannelse, men den indre Bearbejdelse og 
   Tilegnelse til en ejendommelig Livsfylde og selvstændig Dom".

Denne slidstærke formulering om 'Dannelse' skrev filosoffen og sociologen Claudius Wilkens til Salmonsens Leksikon i 1916. 102 år senere bør vi indse, at dannelsen ikke lader sig planlægge eller designe. Tværtimod må den opøves og erobres af hvert enkelt menneske hele livet igennem.

Kl. 16.00:
Tak for i dag


Underviser(e): Todd May, Jørgen Carlsen, Dorte Ørbæk, Martin Nevers, Lasse Offenberg og Steen Nepper Larsen
Datoer: Onsdag den 6. juni 2018, kl. 9-16
Sted: Udsigten - DISPUK 2, Strandvejen 202 A, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: kr. 500 inkl. moms.
Tilmeldingsfrist: Den 1. maj 2018
Kursusnr.: 18-818
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Todd
Todd May
Lasse Offenberg
Lasse Offenberg
Martin Nevers
Martin Nevers
Steen Nepper farve
Steen Nepper Larsen
Jørgen Carlsen
Jørgen Carlsen
Dorte Ørbæk
Dorte Ørbæk
Læs mere

Grundlovsseminar 2018: Dannelse og Uddannelse i en Neoliberal Præstationskultur

Underviser(e):
Todd May, Jørgen Carlsen, Dorte Ørbæk, Martin Nevers, Lasse Offenberg og Steen Nepper Larsen
Datoer:
Onsdag den 6. juni 2018, kl. 9-16
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
kr 500 inkl. moms.
Tilmeldingsfrist:
1. maj 2018
Kursusnr.:
18-818
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk