Møder med mening - meningen med møder. AFLYST

Start den 29. oktober 2018, Snekkersten

Kursusnr.: 18-810

Deltagere:
Denne workshop henvender sig til ledere, socialrådgivere, pædagoger, psykologer, lærere og andre, som skal håndtere mange forskellige typer af møder: samarbejdsmøder, koordinationsmøder, handleplansmøder, afdelingsmøder, ledermøder, forældremøder mm.

Det kræver megen koordinering og opfindsomhed, når der skal samarbejdes mellem mange forskellige fagfolk og lægfolk. Og ofte skal der løbende tages beslutninger.

Om denne workshop:
Nogle udfordringer omkring mødepraksis kan komme til udtryk i sætninger som følgende:  

”Det føles meningsløst, at vi skal sidde her igen på denne måde. Vi spilder vores tid. Vi taler og taler; hvad hjælper det på, hvad vi skal gøre i morgen? Det, der bliver besluttet, opleves, som om det ikke hænger sammen med den daglige praksis” (Peter Henriksen. Kursist i DISPUK)  

”Vi møder bare derudaf, og jeg sidder tit og tænker på, at vi kunne bruge tiden mere målrettet og konstruktivt – og jeg spørger mig selv: Hvorfor er det, vi sidder her?” (Sagt af en leder på DISPUK’s lederuddannelse).

På denne workshop vil vi bl.a. udforske følgende spørgsmål:

 • Hvordan kan der skabes positioner, hvorfra der kan tales og lyttes, og hvor der værnes om nysgerrighed, så alle får en stemme og så man samtidig bevarer kompleksiteten?
 • Hvordan kan der skabes mødeprocesser, som inviterer til en stemning af inklusion, fællesskab og håb?
 • Hvordan kan man skabe rammerne, så alle kan lytte til den enkelte mødedeltagers stemme: som ekspert på sit felt, menneske og medskaber af en venlig mødekultur?
 • Hvordan kan der skabes mulighed for koordinering af mening, fælles forståelse og handlinger og eksperimenter med håb og perspektiv?
 • Hvordan kan der skabes forbindelser og positioner, hvor mødedeltagere kan omsætte beslutninger til efterfølgende praksis?
 • Hvordan kan der skabes mere effektfulde møder, så man har fokus på processen og meningsskabelsen og det der sker efterfølgende?
 • Dokumentation – hvad og hvordan kan vi dokumentere?
 • Hvordan kan vi få øje på og arbejde med de magtfulde kræfter, der er på spil og trækker i ethvert organisatorisk samarbejde?
 • Hvad indebærer mødelederens særlige position?
 • Hvad er særligt ved mødedeltagernes position?

Teoretisk tilgang og metode:
Der vil blive arbejdet ud fra poststrukturalistiske, sprogfilosofiske og narrative ideer.

Der blive vil bl.a. introducere ideer om koordination, meningsskabelse, rigere fortællinger, forgreningspunkter og positionering.

Der vil også blive arbejdet med deltagernes erfaringer og konkrete eksempler på både skrækkelig og effektiv mødevirksomhed.  

Kursusdeltagerne skal arbejde med initiativer / tiltag / eksperimenter i forhold til udvalgte lokale møder mellem de to kursusmoduler.

Der udsendes faktura, deltagerliste og litteratur efter sidste tilmeldingsfrist.                         

Litteratur: 

 • White, Michael (2008): Kap.4: Definerende ceremonier & kap 1: Eksternalisering. I:Kort over narrative landskaber. Hans Reitzels Forlag
 • Kirkeby, Ole Fogh: Kap 4: (s53- 60) Om begrebet at lede. Ledelsesfilosofi
 • Bruner, Jerome (2004): Kap.1 (s 8-45): Brugen af historier. I:At fortælle historier i juraen, i litteraturen og i livet. København: Akademisk Forlag
 • Poulsen, Olivia Lønne: Kap 4: En narrativ indgang til innovation (s. 39 – 52) Kap. 5: Design af en narrativ innovationsproces ( s. 53- 154). I:Innovation i et narrativt perspektiv. København: Dansk Psykologisk Forlag
 • Winslade, John: ( 2204) Narrativ Mekling: Hjelp til å reforhandle diskursive posisjoner”Fokus på Famililen  Vol 3/ 2004

Litteraturen til workshoppen stammer bl.a. fra ledelsesfilosofien, terapien og pædagogikken. Vi trækker på ideer som er belyst fra disse forskellige vinkler, når vi i workshoppen arbejder med møder som fokus.

Man skal læse litteraturen ud fra, hvad den kan inspirere til hos den enkelte deltager.

Man skal medbringe et centralt citat fra hver af de læste kapitler til første modul. 


Underviser(e): Anne Romer
Datoer: Den 29-30/10 & 5/12-2018, kl. 9-15
Sted: Galleriet - DISPUK 1, Snekkersten Stationsvej 13, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: kr. 9.500 inkl. moms.
Tilmeldingsfrist: Den 1. september 2018
Kursusnr.: 18-810
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Anne Romer
Anne Romer
Læs mere

Møder med mening - meningen med møder. AFLYST

Underviser(e):
Anne Romer
Datoer:
Den 29-30/10 & 5/12-2018, kl. 9-15
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
kr 9.500 inkl. moms.
Tilmeldingsfrist:
1. september 2018
Kursusnr.:
18-810
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 1
Snekkersten Stationsvej 13
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk