Tal om det vigtige! MUS med mening

Den 30. august 2018, Snekkersten

Kursusnr.: 18-802

Dette kursus henvender sig til ledere og mellemledere med personaleansvar, og til HR-konsulenter som ønsker inspiration til at holde MUS.

Mange medarbejdere og ledere ser frem til de årlige MUS med samme entusiasme som den tilbagevendende garageoprydning eller andre ting, der selvfølgelig skal klares, og som er godt at få gjort, men som man ikke nødvendigvis glæder sig til.

På denne workshop skal vi arbejde med, hvordan de narrative idéer kan inspirere til medarbejderudviklingssamtaler om både det, der går godt, og om de ting som medarbejderen eller lederen oplever som problematisk.

Udvikling er et ord, der kan lokke os til at tænke, at medarbejdere skal i gang med at udvikle noget nyt. Narrativ praksis handler derimod om at opdage, udforske og sprogliggøre det, som medarbejderne allerede gør, ved og vil - det der allerede er tilstede eller som spirer lidt, og hvorfra nye idéer, handlinger og initiativer kan udspringe og koble sig til.

Fortællinger er det bærende element og et grundbegreb i narrativ praksis. Problemer opstår ofte hos mennesker, når de ikke har nok historier til deres rådighed til at skabe mening i det, som de står i. På workshoppen introduceres narrativ teori og metode, der kan skabe bevægelse og nye perspektiver gennem fortællinger, således at nye muligheder kan opstå. Narrativ praksis tilbyder måder at lytte og spørge på, som åbner for fælles udforskning i samtalen. Medarbejderens erfaringer, intentioner og værdier er centrale i samtalerne. Det giver mulighed for, at både medarbejder og leder kan engagere sig og re-engagere sig i, hvad medarbejderen og organisationen står i aktuelt, og hvad der ligger lidt ude i fremtiden.

Medarbejderudviklingssamtalen skal også muliggøre kritik af lederen og af organisationen. Det kan være svært for ledere at skabe et rum og en stemning, hvor medarbejderne kan ytre sig om bekymringer eller fremsætte kritik. I narrativ praksis forstås kritik og skepsis som et udtryk for, at man ved noget som medarbejder, at man har øje for dilemmaer, og at man har en fornemmelse for, at noget er vigtigt. På workshoppen arbejdes der med rammesætninger, der gør kritik mulig og relevant.  

Underviser(e): Eva Kragh
Datoer: Den 11.- 12. april 2019, kl. 9-16
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a+b, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 32 deltagere
Pris: kr. 3.500 inkl. moms.
Tilmeldingsfrist: Den 1. august 2018
Kursusnr.: 18-802
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Eva Kragh
Eva Kragh CV
Læs mere

Tal om det vigtige! MUS med mening

Underviser(e):
Eva Kragh
Datoer:
Den 11.- 12. april 2019, kl. 9-16
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 32 deltagere
Pris.:
3.500 inkl. moms.
Tilmeldingsfrist:
1. august 2018
Kursusnr.:
18-802
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk