Skandinavisk leder- & konsulentuddannelse: Effektivisering af organisatoriske processer. Det narrative perspektiv på personaleledelse. AFLYST

Den 1. januar 1900, Kreta

Kursusnr.: 18-782

2-årigt uddannelsesforløb for ledere og konsulenter: Få en grundig forståelse af de narrative metoder og poststrukturalistisk filosofi og af hvordan man anvender begreberne. Bliv styrket som menneske og professionel - Først menneske - da leder. 

Skandinavisk leder- & konsulentuddannelse er for praktisk arbejdende direktører, ledere og chefer på alle niveauer og for interne og eksterne konsulenter i Skandinavien, som både er interesseret i at tilegne sig umiddelbart anvendelige praktiske narrative metoder, fordybe sig i teoretisk og metodeforklarende litteratur – og i at blive et bedre menneske og dermed en bedre professionel.

Uddannelsen er for nysgerrige mennesker, der har appetit på livet, og som vil lære mere end færdige koncepter og smarte løsninger på komplicerede problemstillinger. Personer, der vil forbedre deres praksis som professionelle og blive lidt mere sikre på sig selv som menneske. Og som ikke er bange for at lære noget nyt, at tænke selvstændigt og som tør gå imod de vedtagne normer og autoriteter. 

Om forløbet

Den narrative leder- og konsulentuddannelse tager udgangspunkt i de konkrete problemer og oplevelser og den hverdag, deltagerne sidder med. Deltagerne lærer:

 • metoder, der skaber bevægelse i forhold til disse problemer og personlige oplevelser, og
 • begreber, der giver forståelse af både metoderne og de konkrete problemer. 

Uddannelsesforløbets teoretiske del fokuserer på narrativ og poststrukturalist litteratur om ledelse, samtaler og organisationsudvikling.

Litteraturen og de teoretiske perspektiver bliver gjort praktisk anvendelig og relevant på en helt unik måde.

Forløbet har fokus på:

 • Afklaring af personlige problemstillinger i den professionelle, organisatoriske kulturelle kontekst.
 • Oparbejdelse af emotionel ligevægt, balance og ballast.
 • Den moderne magts – alle de kulturelle konventioner, forventninger og normers betydning for vores liv.
 • Organisations- og personaleproblemer i en politisk inficeret kontekst.
 • Samarbejds- og konflikthåndtering i mindre og større grupper.
 • Forbedring af mundtlige og skriftlige formuleringsfærdigheder.
 • Udvikling af en grundig forståelse af de begreber der arbejdes med.
 • Overvindelse af stress og følelsen af utilstrækkelighed.
 • Planlægning i praksis
 • Etablering af et emotionelt overskud
 • Træning af forskellige typer samtaler, og
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af kreative organisatoriske eksperimenter

Form:

Underviserne præsenterer teoretiske pointer og uddyber og eksemplificerer den teoretiske litteratur. Og underviserne demonstrerer de narrative metoder i praksis. 

Deltagerne skal udføre mindre opgaver både inden og mellem de enkelte undervisningsuger. Man skal bl.a. interviewe kolleger og medarbejdere samt skrive en række breve. 

Deltagerne vil med udgangspunkt i egne problemstillinger træne narrative samtalemetoder og forskellige former for team-arbejde. Det kræves, at deltagerne indgår aktivt i denne træning og i øvelserne – ellers bliver man ikke dygtigere. 

Deltagerne skal mødes i mindre træningsgrupper på fire til seks personer tre hele dage mellem hver uge på Kreta for at drøfte den læste litteratur, træne samtalefærdigheder, give sparring til hinanden vha. de lærte metoder og foretage mindre undersøgelser og eksperimenter på egne arbejdspladser med anvendelse af de lærte metoder. 

Den sidste uge har hver deltager en halv time til at præsentere noget af det man, med inspiration fra uddannelsesforløbet, har praktiseret på sin egen arbejdsplads. Denne præsentation bevidnes skriftligt af de øvrige deltagere. 

Deltagerne skal afsætte minimum 4 timer om ugen til læsning af teori. 

Om de fire uger

Første uge er en grundig introduktion til grundbegreberne og de metoder, den narrative tilgang til ledelse og konsulentarbejde er baseret på. Der er især fokus på begreberne bevidning, eksternalisering og moderne magt og på den praksis der er forbundet med disse begreber.

Anden uge er en slags boot camp, en træningslejr hvor metoderne terpes og trænes i praksis. Udover bevidning og eksternalisering fokuseres der også på genforfattende samtaler til styrkelse af identitet og på stilladsering, der handler om opbygning af begreber, om at løfte bevidstheden.

Tredje uge har fokus på selvet – altså deltagermes personlige livshistorier på hvad det vil sige at være et menneske; på genforenende samtaler og på arbejdet med følelsen af personlig fiasko gennem introduktion og træning af det såkaldte ”fiasko-samtalekort”. Alle deltagere skal på denne uge fortælle historien om deres liv så man kommer tættere på sine kerneværdier. Man har to gange tre timer til dette. Og man får nye ”alternative identitetspapirer” til sine livsrejser.

Fjerde uge har fokus på organisatorisk kompleksitet og hver deltager præsenterer denne uge eksempler på narrativ praksis inspireret af dette ”dannelsesforløb”.

Praktiske detaljer:

Gruppen flyver til Chania lufthavn på følgende afgange (lørdag-lørdag):

København afgang kl. 0705/Ankomst Chania kl. 1135 
Chania afgang kl. 1235/Ankomst København kl. 1510

Der holder en bus til DISPUKs kursister i Chania lufthavn som kører til kursushotellet ved ankomst. Er man selvrejsende og flyver man med de samme fly som gruppen, så er man velkommen til at køre med i bussen (giv besked til sekretær Joan Andersen, så underviserne bliver orienteret om ekstra passagerer). Ankommer man på et andet tidspunkt, står man selv for sin transport til sit hotel. En taxi fra Chania lufthavn til kursushotellet koster ca. €100.

Det er muligt selv at arrangere sin rejse og sit ophold. I så fald betaler man kr. 19.800,- pr. uge til dækning for kursusafgift alene. Vi kan anbefale følgende 2 prisvenlige hoteller i nærheden af kursushotellet:

Hotel Orion (ligger lige overfor kursushotellet) 

Hotel Mathias (ligger i gåafstand fra kursushotellet) .

Bøger til uddannelsen
Info udsendes til de tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningstidspunkter:
10 gange 3 timers undervisning (kl. 9-12 & 16-19 i fem dage) startende søndag. Onsdag er fridag.

Kursusstedet:
Hotel Aquila Rithymna Beach, Rethymnon, Kreta. Læs mere om hotellet ved at klikke her

Underviser(e): Allan Holmgren
Datoer: Uge 19 & 39/2019 og uge 19 & 39/2020 (rejsedage lørdag-lørdag). Studiegruppedage (6 dage): Den 28/5, 22/8 og 22/11-2019 samt den 27/2, 10/6 og 28/8-2020
Sted: Kreta, Rytmna
Deltagerantal: Min. 16 - maks. 28 deltagere
Pris: kr. 29.800 inkl. moms. pr. uge (inkl. fly, hotel og halvpension). Kursusafgift alene (hvis man selv arrangerer rejse) er kr. 19.800,-
Tilmeldingsfrist: Den 15. januar 2019
Kursusnr.: 18-782
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren
Læs mere

Skandinavisk leder- & konsulentuddannelse: Effektivisering af organisatoriske processer. Det narrative perspektiv på personaleledelse. AFLYST

Underviser(e):
Allan Holmgren
Datoer:
Uge 19 & 39/2019 og uge 19 & 39/2020 (rejsedage lørdag-lørdag). Studiegruppedage (6 dage): Den 28/5, 22/8 og 22/11-2019 samt den 27/2, 10/6 og 28/8-2020
Sted:
Kreta
Deltagerantal.:
Min. 16 - maks. 28 deltagere
Pris.:
kr 29.800 inkl. moms. pr. uge (inkl. fly, hotel og halvpension). Kursusafgift alene (hvis man selv arrangerer rejse) er kr. 19.800,-
Tilmeldingsfrist:
15. januar 2019
Kursusnr.:
18-782
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

Hotel Aquila Rithymna Beach
Rethymnon, Kreta