Narrativ Misbrugsterapeut i Snekkersten
1-årig efteruddannelse
2 PLADSER TILBAGE, FORTSAT MULIGHED FOR TILMELDING

Den 12. marts 2018, Snekkersten

Kursusnr.: 140-18

DISPUK’s uddannelse til narrativ misbrugsterapeut er en et-årig uddannelse, der løber over 12 dage. Uddannelsen giver en grundig indføring i de metodiske, teoretiske, etiske og praktiske behandlingsmuligheder som narrativ praksis kan tilbyde til voksne, unge, familier og grupper der er under indflydelse af misbrug.

Misbrug eller et skadeligt forbrug af hash, stoffer, mad eller f. eks. penge både fjerner og forbinder mennesker til deres værdier, og samtidig er erfaringen at de over tid oplever at komme længere og længere væk fra de liv, de ønsker at leve. Det er den kompleksitet misbrugsbehandlingen må have øje for. Muligheden i behandlingen ligger i at hjælpe mennesker til at kunne leve tæt på sig selv og andre uden hjælp fra misbruget.

Der er altid grunde, intentioner og håb forbundet med et skadeligt forbrug, som mennesker har brug for at tale om – hvad er der sket og hvad er vigtigt for dem og hvilke mulige veje der er at gå og sammen med hvem. Det er det en Narrativ misbrugsterapeut kan hjælpe mennesker i misbrug med og som er grundlaget for at skabe varige forandringer.

DISPUK's misbrugsuddannelse har fokus på at hjælpe den enkelte og familien til at kunne tale om de erfaringer og muligvis traumer, som ofte er en del af et misbrug og som kan stå i vejen for at bevæge sig i den retning man ønsker.

Deltagere:

Uddannelsen henvender sig til personer, som arbejder med misbrugsproblematikker i relation til børn, unge, voksne eller familier, og som ønsker at få bedre udbytte af sine samtaler med de ”misbrugsramte” og deres pårørende. Deltagerne kan arbejde i rådgivningscentre, institutioner, socialpsykiatrien, skoler, familieafdelinger, behandlingshjem eller i andre sammenhænge, hvor man arbejder med misbrugsproblematikker.


Indhold og opbygning:

Uddannelsen løber over 12 dage/6 moduler og vi kommer omkring de narrative kort og forskellig viden omkring selvet, hjernen, stoffer, motivation, forandring, traumer, samt deltagernes erfaringer fra praksis. Desuden er der 5 obligatoriske studiegruppedage, samt en skriftlig brevskrivningsopgave mellem hver undervisningsgang, som man får individuel respons på, fra underviserne. Tilsammen danner det grundlaget for de praktiske behandlingsmuligheder som narrativ praksis kan tilbyde til voksne, unge, familier og grupper der er under indflydelse af misbrug.

Uddannelsen består af seks moduler, som er:

1. Introduktion til det narrative landskab og forståelse af misbrug
Om identitet som fortællinger, bevidning som respons og perspektiver på begrebet misbrug.

2. At friste til forandringer
Om etablering af et samarbejde der peger frem mod flere fortællinger, motivation og muligheder for nye handlinger og forandring.

3. At gå fra problemer til at få øje på det vigtige i livet
Om hvordan vi kan tale om problemer, så de baner vej for nye muligheder og fornemmelse af hvad der er vigtigt i livet.

4. At åbne til fortællinger om andre der bekræfter og støtter
Om hvordan samhørighed med andre, er en støtte i forandringsprocessen mod et liv uden skadeligt forbrug og i livet i almindelighed.

5. At åbne til historier der løsner op for negative fortællingers magt
Om hvordan traumer, angst, skam, skyld og sorg kan være en del af et skadeligt forbrug og hvordan vi hjælper med at få øje på responser og livskræft, som traumer og svære følelser har skubbet i skyggen.

6. Om inddragelse af familie og netværk som vigtige støtter
Genetablering af opbakkende familier og netværk er motiverende og vigtige hjørnesten i arbejdet med at skabe et liv uden skadeligt forbrug.

Formålet med forløbet er:

At deltagerne tilegner sig grundlæggende færdigheder i at udføre samtaler på et narrativt teoretisk og metodisk grundlag med mennesker, der har et skadeligt forbrug.

 At deltagerne bliver i stand til at kvalificere samtaler om skadeligt forbrug, problemer og vanskeligheder.

At deltagerne får indblik i og færdigheder til at kunne fremme motivation og forandring.

At deltagerne tilegner sig færdigheder i meningsskabelse, i at holde ud og i at bevare blikket for de små skridt i langstrakte og komplekse forløb, som arbejdet med afhængighed ofte er.

At deltagerne opnår forståelse for og færdigheder i at håndtere kulturel dominans, magt og magtudøvelse i relationer.

At deltagerne bliver i stand til at begrebsliggøre, teoretisere over og dokumentere egen praksis.

Undervisningen består af:

 • Teoretisk og metodisk undervisning med udgangspunkt i den læste litteratur og i deltagernes praksis
 • Træning og øvelser i mindre grupper
 • Supervision i forhold til konkrete dilemmaer i behandlingsarbejdet
 • Løbende drøftelser af teori og metode sat i relation til deltagernes praksis
 • Iværksættelse af eksperimenter på deltagernes arbejdspladser med relation til undervisningen
 • Egenterapeutiske samtaler i grupper, så deltagerne oplever metoden på egen krop 

Studiegrupper:

Ud over undervisningen på holdet mødes deltagerne i faste studiegrupper uden underviser en hel dag imellem hver undervisningsgang. I alt 5 dage.

Studiegrupperne aftaler selv mødested og tid. Studiegrupperne etableres på den første undervisningsgang og er obligatoriske.

Essays og breve:

Deltagerne skal i løbet af året lave 5 skriftlige refleksioner eller breve, som omhandler brugen af de narrative metoder og er en øvelse af disse metoder i praksis.

Undervisere:

Lone K Morell har mere end 25 års erfaring i det pædagogiske felt med unge og misbrug, hun er uddannet pædagog og har en narrativ terapeutisk efteruddannelse. Lone har arbejdet på døgninstitutioner, både private og offentlige, og de seneste 5 år har hun været ansat som underviser, supervisor og terapeut i DISPUK. Lone bor i Århus med sin mand og er en fantastisk levende, begavet, kreativ og smittende formidler

Anine Boisen har i en lang årrække arbejdet som terapeut, konsulent og metodeudvikler indenfor misbrugsområdet. Hun har stor erfaring både med familie, par og individuelle forløb. Anine er uddannet Kaospilot og har efterfølgende bl.a. videreuddannet sig til konsulent og familieterapeut med speciale indenfor misbrug og narrativ terapi. Anine er dedikeret til feltet og er entusiastisk, indlevende og omsorgsfuld i sin tilgang. Anine bor i København med sin mand og har to voksne børn.

Ansøgning om optagelse:

Ansøgning skal ske skriftligt via vores hjemmeside www.dispuk.dk  

Endeligt program og gældende datoer for de enkelte undervisningsgange udsendes umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist 15. januar 2018.

Lokalt arrangerede forløb:

Der kan arrangeres tilsvarende forløb på lokale arbejdspladser, evt. hvor flere arbejdspladser går sammen. Lokalt arrangerede forløb tilrettelægges i samarbejde med arbejdspladsen og efter individuelt tilbud. 

Efteruddannelsesbevis:

For at kunne erhverve sig et bevis på at have gennemført uddannelsen, skal deltageren opfylde følgende krav:

 • Have deltaget i undervisningen minimum 10 ud af de 12 undervisningsdage (eller i tilsvarende kompenserende undervisning - efter aftale)
 • Have deltaget i øvelser, teamarbejde og drøftelser på holdet
 • Have modtaget supervision på holdet på egen praksis
 • Have deltaget i 4 ud af 5 studiegruppedage
 • Have afleveret 4 af 5 skriftlige refleksioner á 1 A4 side

Undervisningssted:

Undervisningen foregår i DISPUK, Snekkersten


Underviser(e): Lone Kaae Morell og Anine Boisen
Datoer: Undervisning 2018 (12dg): den 6.-7/3, 23.-24/4, 18.-19/6, 23.-24/8, 25.-26/10, 22.-23/11, kl. 9-16

Forslag til studiegruppedage 2018 (5dg): den 10/4, 8/5, 15/8, 20/9, 7/11.
Mødetid alle dage kl. 9.00 - 16.00.
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a+b, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: kr. 30.938 kr. inkl. moms. pr. år. Der gives 20 % rabat til ikke-cvrregistrerede privatbetalere (kr. 19.800 pr. år).
Tilmeldingsfrist: Den 15. januar 2018
Kursusnr.: 140-18
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Lone Kaae Morell
Lone Kaae Morell
Anine Boisen
Anine Boisen
Læs mere

Narrativ Misbrugsterapeut i Snekkersten
1-årig efteruddannelse
2 PLADSER TILBAGE, FORTSAT MULIGHED FOR TILMELDING

Underviser(e):
Lone Kaae Morell og Anine Boisen
Datoer:
Undervisning 2018 (12dg): den 6.-7/3, 23.-24/4, 18.-19/6, 23.-24/8, 25.-26/10, 22.-23/11, kl. 9-16

Forslag til studiegruppedage 2018 (5dg): den 10/4, 8/5, 15/8, 20/9, 7/11.
Mødetid alle dage kl. 9.00 - 16.00.
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
kr 30.938 kr. inkl. moms. pr. år. Der gives 20 % rabat til ikke-cvrregistrerede privatbetalere (kr. 19.800 pr. år).
Tilmeldingsfrist:
15. januar 2018
Kursusnr.:
140-18
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Mette Agerbo på mail agerbo@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

METTE AGERBO

Kursussekretær

agerbo@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Mette, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk