Narrativ coaching & vejledning
Intensiv efteruddannelse
- overbygningsforløb

Start den 20. november 2017, Snekkersten

Kursusnr.: 778-17

Narrativ coaching & vejledning hjælper mennesker med at finde retning i arbejdslivet, i studie- og uddannelsesverdenen og i livet i øvrigt.   

Med udgangspunkt i de problemer, mennesker oplever, fokuserer narrativ coaching og vejledning på intentioner og relationer, og på det som er vigtigt for mennesker. Man kan ikke lave handleplaner før man har et stabilt fundament af fortællinger om det, som er vigtigt i livet. 

Narrativ Coaching & Vejlednings overbygningsdel er et intensivt færdighedsstyrkende og eksperimenterende forløb for ledere, coaches, vejledere samt HR- og udviklings-konsulenter fra Sverige, Norge og Danmark. Forløbet er en unik mulighed for at forbedre interview- og samtaleformer, som muliggør bevægelse og frihed for dem man arbejder med, og giver bedre overblik, mere selvtillid og viden om sig selv og om egne færdigheder som coach og vejleder. Forløbet indebærer intensiv læring og refleksion.

Coaching & vejledning foregår i fortællingernes og sproget univers. Derfor bør man som professionel kende til sprogets og fortællingernes magt og vide, hvad man arbejder med. "Vi skaber den verden, vi erfarer, gennem det sprog, hvori vi erkender den," som Ole Fogh Kirkeby skriver.

Denne uddannelse inviterer til, at man indtager en etisk position i coaching & vejledning baseret på den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtlands formulering, at etik handler om at reflektere over den magt, man udøver over andre gennem de begreber, fortællinger og diskurser, man anvender.

Undervisningen vil være et trænings-eksperimentarium, hvor man kan tale om vigtige spørgsmål og problemstillinger med et konstant læringsperspektiv. Og hvor der er plads til at øve og til at "dumme sig".

Der vil være rig mulighed for at forfine og professionalisere sin coaching- og vejledningspraksispraksis og bringe den i bedre harmoni med egne foretrukne værdier, relationer og intentioner.

Narrativ Coaching & Vejledning er baseret på den narrative samtalepraksis, som kan hjælpe mennesker med at finde retning og fodfæste i arbejds- og uddannelseslivet og virke befordrende, når kompleksiteten bliver stor. 

Kompleksitet og problemer gør det påkrævet at skabe andre fortællinger som grundlag for nye handlemuligheder, nye eksperimenter (det som i andre tilgange til coaching kaldes "løsninger"). Handlemuligheder og "løsninger" kræver et rigt grundlag af fortællinger. 

"Fortællingen viser os, at noget foregribes og at noget fuldendes. Fortællingen angiver et tilstedevær overalt af nogen, der alligevel kun afslører dette tilstedevær successivt, øjeblik for øjeblik." (Kirkeby:Ledelsesfilosofi, s. 201)

”Stor fortælling er en invitation til at finde problemer, ikke en undervisning i problemløsning,” som Jerome Bruner skriver (At fortælle historier,s. 28).

Når der også fokuseres på kulturel magt i Narrativ Coaching & Vejledning, er det fordi coaching & vejledning bør overskride de normer, der ofte spærrer mennesker inde i en slags fængsel af ”burder”, man ”burde” leve op til, men som man ofte føler sig som en fiasko i forhold til. Moderne magt er de normer, der usynligt, men effektivt styrer menneskers liv. Coaching og vejledning bør derfor være overskridende og transformerende.

Det narrative perspektiv er interesseret i at skabe bevægelser i livets landskaber, hvor man ikke på forhånd ved, hvor man ender.

Indhold og opbygning:

Forløbet består af 3 moduler af 3 dages varighed og afsluttes med 3 præsentationsdage (i alt 12 dage). Deltagerne skal på en halv time præsentere et eksempel fra egen coaching eller vejledning, evt. vise video fra en samtale eller præsentere et udskrift fra en samtale.

Træningsgrupper:

Deltagerne mødes i mindre træningsgrupper på hele dage mellem undervisningsgangene for at træne narrativ coaching- & vejledningspraksis og for at drøfte teori og aktuelle problemstillinger. Formålet med dagene i træningsgrupper er at skabe mulighed for at deltagerne kan udveksle erfaringer og øve sig.

Form:

Underviseren vil præsentere teori, metoder og øvelser. Det vil dels foregå som teoretisk undervisning og dels vil der være mulighed for og krav om deltagernes aktive involvering. Pointen er at både undervisning og læring er en samskabelsesproces i såkaldte generative læringsfællesskaber. Det er den, der arbejder, som lærer noget.

Før det første modul og mellem de enkelte moduler og praksisdagene vil der være litteratur som forventes læst og mindre hjemmeopgaver, som det også forventes, at der er arbejdet med.  

Rammer:

  • Forløbet består af 3 x 3 undervisningsdage samt 1 x 3 dage med præsentationer. Alle dage kl. 9-16 
  • Der etableres mindre læse- og træningsgrupper, som skal mødes 2 hele dage mellem hver undervisningsgang 
  • Det forudsættes, at deltagerne har en egen aktiv coachingpraksis igennem hele dette forløb
  • Der læses ca. 100 sider litteratur til hver undervisningsgang
  • Hver deltager skal skrive breve til hver undervisningsgang, ud fra de læste kapitler og artikler.

Temaer:                       

1. mødegang: Genbesøg af narrative ideer og introduktion til arbejdet med grupper   
2. mødegang: Genforenende samtaler, bevidning og ”fiasko-kortet”
3. mødegang: Konflikthåndtering og arbejde med problemer i grupper            
4. mødegang: Afsluttende præsentationer og videre ideer

Bøger, der skal købes til overbygningen:

  • Holmgren, Anette & Holmgren, Allan (2017): Kollegial Sparring og Supervision. DISPUKs Forlag (forventes at udkomme november 2017).
  • Holmgren, Allan & Holmgren, Anette (2015):Narrativ Supervision og vejledning.DISPUKs Forlag (er evt. anskaffet på grundforløbet)
  • White, Michael (2007):Kort over narrative landskaber. Reitzels Forlag
  • Winslade, John og Monk, Gerald (2013): Når historier kolliderer. Forlaget Mindspace.

Forløbet er for personer, der allerede har taget DISPUKs coaching- & vejledningsuddannelses grundforløb eller som har tilsvarende kvalifikationer. 

Underviser(e): Lasse Offenberg. (Allan Holmgren er gæstelærer 2 dage)
Datoer: Undervisning (12 dg): Den 20.-22/11-2017 samt den 10.-12/1 (Allan Holmgren), 7.-9/2 og 21.-23/3-2018. Alle dage kl. 9-16.
Studiegrupper (5 dage): den 28/11 og 18/12-2017 samt den 30/1, 27/2 og 14/3 (kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang)
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a+b, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 8 - maks. 16 deltagere
Pris: kr. 24.750 inkl. moms - 20% rabat til ikke-momsregistrerede privatbetalere (kr.19.800,-)
Tilmeldingsfrist: Den 1. oktober 2017
Kursusnr.: 778-17
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Eva Kragh
Eva Kragh
Lasse Offenberg
Lasse Offenberg
Allan Holmgren
Allan Holmgren
Læs mere

Narrativ coaching & vejledning
Intensiv efteruddannelse
- overbygningsforløb

Underviser(e):
Lasse Offenberg. (Allan Holmgren er gæstelærer 2 dage)
Datoer:
Undervisning (12 dg): Den 20.-22/11-2017 samt den 10.-12/1 (Allan Holmgren), 7.-9/2 og 21.-23/3-2018. Alle dage kl. 9-16.
Studiegrupper (5 dage): den 28/11 og 18/12-2017 samt den 30/1, 27/2 og 14/3 (kan ændres når grupperne er etableret, hvilket sker på den første mødegang)
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 8 - maks. 16 deltagere
Pris.:
24.750 inkl. moms - 20% rabat til ikke-momsregistrerede privatbetalere (kr.19.800,-)
Tilmeldingsfrist:
1. oktober 2017
Kursusnr.:
778-17
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk