To-årig leder- og konsulentuddannelse: Personlig ledelse, coaching & organisatorisk kompleksitet

Start den 5. maj 2015, Århus

Kursusnr.: 501-15

Ny 2-årig praksisrettet efteruddannelse for ledere, konsulenter og coaches

Nærvær og mening i face to face samarbejdet. Skab processer der bevæger personer og organisationen.

Tag beslutninger på et bedre grundlag. Narrative, poststrukturalistiske & radikalt fænomenologiske perspektiver.

Organisationer uden fortællinger om sin fortid, sine ups and downs, har ingen identitet og ingen fremtid: Fremtiden bygger på historien. Lær at beherske den narrative samtalemetode, at skabe processer, der styrker dig som menneske i dit job, dit team og hele organisationen. Denne efteruddannelse giver dig et styrket grundlag for at designe kreative processer og at træffe kloge beslutninger. 

Efteruddannelsen henvender sig til

 • Direktører, ledere og chefer med personaleansvar på alle niveauer i offentlig og privat virksomhed, som vil mere træning og fordybelse, end man kan få på en diplom- eller masteruddannelse,
 • Personer som overvejer at blive leder og
 • Interne og eksterne konsulenter, der ønsker at lære at beherske de narrative processtyringsmetoder, teknikker og teorier i relation til udviklingsforløb, konflikthåndtering og coaching.

Om den Narrative leder- og konsulentuddannelse

Denne efteruddannelse fokuserer både på træning af de narrative samtale-, strukturerings- og organiseringsprincipper i praksis og på teoretisk fordybelse i narrative og poststrukturalistiske tekster. Du får masser af coaching i forhold til dine konkrete ledelses- og arbejdsmæssige problemstillinger. Og du bliver selv en bedre coach, det vil sige bedre til at lede andres bevægelse.

Du lærer:

 • De narrative samtale- og procesteknikker i forhold til håndtering af både almindelig drift og i forhold til udviklingsaspekter, strategisk planlægning (som vi kalder ambitioner, håb og drømme), coaching og konflikthåndtering.
 • Det teoretiske grundlag for de narrative metoder og narrativ psykologi.
 • Om de poststrukturalistiske perspektiver på bl.a. magt og subjektivitet.
 • Det radikalt fænomenologiske perspektiv på bl.a. bevidsthed, nærvær, tillid, frihed, retfærdighed, ledelse og organisationsterapi.
 • Om begrebet "translokutionaritet" som et af de vigtigste begreber til forståelse af den komplicerede meningsskabelsesproces.
 • Hvordan man coacher og styrer samtaler, møder og processer, så der skabes bevægelse.
 • At beherske og nørde med langt flere metoder og redskaber relateret til konkret praksis end på en diplom- eller masteruddannelse.
 • Hvorfor det narrative og poststrukturalistiske perspektiv er overlegent og mere effektivt og etisk end systemiske, kognitive, anerkendende, socialkonstruktionistiske og psykoanalytiske metoder og teorier.
 • At bevare optimismen, letheden, glæden, håbet og det gode humør

 

Om det narrative perspektiv

Det vigtigste som leder og konsulent er at opgradere menneskers erfaringer, skriver både norsk samfundsteoris nestor Nils Christie og den australske terapeut og grundlægger af narrativ terapi Michael White. Det gør man ved at lade mennesker fortælle om deres praksis, om deres problemer og om, hvad der er vigtigt for dem; på den måde skabes der meningsfuldhed, tryghed, intensitet – og humor. Og det skal gøres i en atmosfære af: engagement, faglighed og medmenneskelighed.

Uddannelsen er for personer, som ikke er bange for at lære noget nyt, som vil tænke selvstændigt og som tør gå imod de vedtagne normer, konventioner og vedtagne måder at gøre tingene på.

Forløbet er intensivt og krævende, men kolossalt givende. Det tager udgangspunkt i deltagernes eget job, egne oplevelser, egen komplekse organisation, egne problemstillinger, udfordringer og praksis.

Gennem dette forløb får deltagerne ballast og personlig styrke til at klare hverdagens komplicerede udfordringer og spil.

Uddannelsesforløbets teoretiske del fokuserer på den mest avancerede litteratur om ledelse, samtaler, organisationsudvikling og filosofi, der er tilgængelig på ”markedet”.

Litteraturen og de teoretiske perspektiver bliver gjort praktisk anvendelig og relevant på en helt unik måde.


Forløbet har fokus på

 • Afklaring af personlige problemstillinger i den professionelle, organisatoriske kulturelle kontekst.
 • Oparbejdelse af emotionel ligevægt, balance og ballast.
 • Den moderne magts – alle de kulturelle konventioner og forventninger – ejendommelighed, fælder, løfter og "burder".
 • Organisations- og personaleproblemer i en politisk inficeret kontekst.
 • Samarbejds- og konflikthåndtering i mindre og større grupper.
 • Forbedring af mundtlige og skriftlige formuleringsfærdigheder.
 • Udvikling af større intellektuel spændstighed.
 • Overvindelse af stress
 • Overvindelse af utilstrækkelighedsfølelser
 • Planlægning i praksis
 • Etablering af et emotionelt overskud
 • Coaching i praksis, og
 • Udvikling af kreative organisatoriske eksperimenter gennem enkle og effektive procesforløb.

 

Beskrivelse af forløbet

 • 14 undervisningsdage pr. år fordelt på 2-3 dags moduler. I alt 28 dage svarende til 224 lektioner.
 • 10 enkeltdage pr. år i mindre studiegrupper (uden undervisere). Ialt 160 lektioner for begge år. På disse dage drøftes den læste teori; der arbejdes med samtaleøvelser, med konsultationer i forhold til deltagernes praksis og med mindre opgaver på pågældende arbejdsplads. Grupperne mødes to gange mellem hver undervisningsgang - som regel på skift på hinandens arbejdspladser.
 • Til hver undervisningsgang læses 100 til 200 siders til tider vanskeligt tilgængelig litteratur (fortrinsvis på dansk). Læsning og litteraturforberedelse kræver ca. 4 timer om ugen, svarende til ca. 16-20 timer om måneden – eller en uge hver anden måned. Svarende til ca. 1.920 lektioner.
 • Der udarbejdes flere skriftlige arbejder (breve og essays) på en til to sider, hvor den læste tekst sættes i relation til deltagerens egen praksis. Der skal vel bruges ca. 4 lektioner til hver undervisningsgang på disse breve og essays. I alt 48 lektioner.
 • Som noget nyt på denne efteruddannelse skal man besøge en medkursists på dennes arbejdsplads 1 eller 2 dage og stille en række spørgsmål, man er nysgerrig efter at undersøge nærmere, relateret til ens eget arbejde. Der er tale om narrativ forskning. Man skal skrive en”bevidningsrapport” til den arbejdsplads, man besøger i forhold til, hvad man bliver inspireret af ved at besøge arbejdspladsen. 
 • På den sidste undervisningsgang (på 2. året) vil der være afsluttende præsentationer, hvor den enkelte kursist får lejlighed til at fortælle om noget af det, man har gjort i sit arbejde med inspiration fra undervisningen på lederuddannelsesforløbet. Ligesom håndværkeren, der præsenterer sit svendestykke, vil deltagerne have mulighed for at fortælle/fremlægge en del af deres ledelsespraksis og kan på den måde binde en sløjfe på de 2 års læring, bevægelse og erfaringer og reflektere over disse.
 • Efter afslutningen af de 2 års undervisning kan deltagerne indstille sig til en mere formel afsluttende eksamen, der enten foregår i en traditionel form med skriftligt arbejde om mundtlig forelæsning eller som synopsiseksamen. Yderligere information omkring eksamen gives efter uddannelsesstart.

 

Underviser(e): Allan Holmgren
Datoer: Undervisning 2015 (14 dage): den 10.-12/3 (3 dg.), 5.-6/5, 10.-11/9, 29.-30/10, 26.-27/11 og 6.-8/1 (3 dg.). Alle dage kl. 9-16 (OBS: datoændringer pr. 28.11.14).
Læsegrupper 2015 (10dg): 10/4, 30/4, 22/5, 12/8, 22/9, 20/10, 6/11, 17/11, 1/12 og 17/12 (kan ændres når grupperne etableres, hvilket sker på første undervisningsgang).
Undervisningsdage og læsegruppedage for 2016 oplyses medio 2015
Sted: Navigator, Marselisborg Havnevej 46D, 8000 Århus C
Deltagerantal: Min. 10 - maks. 20 deltagere
Pris: kr. 56.875 Momsfrit for 1. år med forfald 5/1-2015 og kr. 45.500 momsfrit. For 2. år med forfald 5/1-2016. Man hæfter økonomisk kun for et år ad gangen.
Tilmeldingsfrist: Den 15. januar 2015
Kursusnr.: 501-15
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren
Læs mere

To-årig leder- og konsulentuddannelse: Personlig ledelse, coaching & organisatorisk kompleksitet

Underviser(e):
Allan Holmgren
Datoer:
Undervisning 2015 (14 dage): den 10.-12/3 (3 dg.), 5.-6/5, 10.-11/9, 29.-30/10, 26.-27/11 og 6.-8/1 (3 dg.). Alle dage kl. 9-16 (OBS: datoændringer pr. 28.11.14).
Læsegrupper 2015 (10dg): 10/4, 30/4, 22/5, 12/8, 22/9, 20/10, 6/11, 17/11, 1/12 og 17/12 (kan ændres når grupperne etableres, hvilket sker på første undervisningsgang).
Undervisningsdage og læsegruppedage for 2016 oplyses medio 2015
Sted:
Århus
Deltagerantal.:
Min. 10 - maks. 20 deltagere
Pris.:
kr 56.875 Momsfrit for 1. år med forfald 5/1-2015 og kr. 45.500 momsfrit. For 2. år med forfald 5/1-2016. Man hæfter økonomisk kun for et år ad gangen.
Tilmeldingsfrist:
15. januar 2015
Kursusnr.:
501-15
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

Restaurant Navigator
Marselisborg Havnevej 46D,
8000 Århus C
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk