Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation

Center for parterapi (CFP) i Snekkersten

Center for Parterapi (CFP) består af en gruppe af psykologistuderende eller nyuddannede psykologer, der alle tidligere har været i praktik som psykologer ved DISPUK, hvor alle har fået intensiv oplæring og vejledning i narrativ terapi. Alle psykologistuderende er ved at færdiggøre deres studium.

Pris: 500 kr. pr. gang pr. par. Hver terapisession varer 1 ½ time

Rammerne for narrativ parterapi:

  • Parterapien udføres af grupper på 3-5 psykologistuderende/nyuddannede psykologer.
  • Parret vil tale med og blive interviewet af 1 eller 2 terapeuter. Der deltager ikke andre par i samtalen.
  • Samtalen vil blive overværet af 1-3 af de andre i teamet.
  • Undervejs i samtalen vil teamet reflektere over noget af det, parret har sagt i samtalen, og teammedlemmerne vil relatere noget af dette til teammedlemmernes egne erfaringer som mennesker.
  • Alle terapier optages på videobånd/DVD, som er omfattet af Dansk Psykologforenings etikregler om tavshedspligt.
  • Optagelserne slettes efter endt parterapi. Alle samtaler er naturligvis omfattet af tavshedspligt i overensstemmelse med Dansk Psykologforenings Etikregler.

Alle parterapi-samtaler finder sted hos

DISPUK
Snekkersten Stationsvej 13
3070 Snekkersten (ved Snekkersten station)

Samtalerne foregår parvis. Der er altså ikke tale om gruppeterapi. Der vil dog evt. være andre par i huset, men samtalerne foregår i hvert sit lokale. Kontakt til Centret kan ske på: parterapi@dispuk.dk