Skandinavisk leder- & konsulentuddannelse
- det narrative perspektiv

Start den 4. maj 2019, Kreta

Kursusnr.: 782-18

Lad fortællingerne gøre arbejdet. Menneskelig & professionel udvikling: Først menneske – da leder 

DISPUKs 2-årige uddannelsesforløb for ledere og konsulenter: Narrative & poststrukturalistiske perspektiver på ledelse, coaching, samarbejde og organisering. I alt 4 uger fordelt over 2 år på Kreta


En leder- og konsulentuddannelse skal tage udgangspunkt i de konkrete problemer deltagerne sidder med. Den skal levere metoder, der kan skabe bevægelse i forhold til disse problemer og levere relevante begreber, der kan skabe forståelse for de konkrete problemer i en større kulturel sammenhæng. 

Den græske filosof Aristoteles talte om, at tilværelsen består af tre elementer: Teknik, teori og visdom. På dette forløb får man ikke kun teknik, metoder og teori; det får man masser af – men man får derudover mulighed for visdom. Den amerikanske organisationsteoretiker Karl Weick skriver, at visdommens formel er en halv (½) – jo mere man ved, jo mere opdager man, at man ikke ved. Ydmyghed er karakteriseret ved, at man er klar over, at verden er langt mere kompleks end, hvad øjet ser og tanken tænker.

Dette forløb er for praktisk arbejdende direktører, ledere og chefer på alle niveauer og for interne og eksterne konsulenter i Skandinavien, som både er interesseret i at tilegne sig umiddelbart anvendelige praktiske narrative metoder, i at fordybe sig i avanceret teoretisk litteratur – og i at blive et bedre menneske. Dette forløb er for nysgerrige mennesker, der har appetit på livet, og som vil mere end koncepter, diplomuddannelser og færdige løsninger og værdier – de er nemlig færdige.

Det vigtigste som leder og konsulent er at opgradere menneskers erfaringer. Det gør ved at lade dem fortælle om deres praksis og om, hvad der er vigtigt for dem; på den måde skabes der meningsfuldhed, tryghed og intensitet – og humor.

Dette forløb er for mennesker, der vil være dygtige i praksis. Det er for mennesker, som vil mere end en Masteruddannelse eller en Diplomuddannelse. Det er for personer, som ikke er bange for at lære noget nyt eller for at tænke selvstændigt og som tør gå imod de vedtagne normer.

Forløbet er intensivt og krævende, men emotionelt givende. Det tager udgangspunkt i deltagernes eget job, egen komplekse organisation, egne problemstillinger, udfordringer og praksis.

Gennem dette forløb får deltagerne ballast og personlig styrke til at klare hverdagens komplicerede udfordringer og spil.

Uddannelsesforløbets teoretiske del fokuserer på den mest avancerede litteratur om ledelse, samtaler og organisationsudvikling, der er tilgængelig på ”markedet”.

Litteraturen og de teoretiske perspektiver bliver gjort praktisk anvendelig og relevant på en helt unik måde.

Der arbejdes med den narrative og post-strukturalistiske indfaldsvinkel gennem læsning af forskellige primære og sekundære tekster af bl.a. Michael  White, Jerome Bruner, Dag Heede, Michel Foucault, Barnett Pearce, Ludwig Wittgenstein, Niels Åkerstrøm Andersen, Allan Holmgren, Gilles Deleuze og Ole Fogh Kirkeby.  

Forløbet har fokus på:

 • Afklaring af personlige problemstillinger i den professionelle, organisatoriske kulturelle kontekst.
 • Oparbejdelse af emotionel ligevægt, balance og ballast.
 • Den moderne magts – alle de kulturelle konventioner og forventninger - ejendommelighed .
 • Organisations- og personaleproblemer i en politisk inficeret kontekst.
 • Samarbejds- og konflikthåndtering i mindre og større grupper.
 • Forbedring af mundtlige og skriftlige formuleringsfærdigheder.
 • Udvikling af større intellektuel spændstighed.
 • Overvindelse af stress
 • Overvindelse af utilstrækkelighedsfølelser
 • Planlægning i praksis
 • Etablering af et emotionelt overskud
 • Coaching i praksis, og
 • udvikling af kreative organisatoriske eksperimenter

Form:
Underviserne holder teoretiske oplæg, som uddyber og eksemplificerer den teoretiske litteratur. Og underviserne demonstrerer de narrative metoder i praksis. 

Deltagerne skal udføre mindre opgaver både inden og mellem de enkelte undervisningsuger. Man skal bl.a. interviewe kolleger og medarbejdere samt skrive en række breve. 

Deltagerne vil med udgangspunkt i egne problemstillinger træne avancerede narrative samtalemetoder og forskellige former for team-arbejde. Det kræves, at deltagerne indgår aktivt i disse øvelser – at man tør sætte sig selv i spil. 

Deltagerne skal mødes i mindre træningsgrupper på fire til seks personer to hele dage mellem hver uge på Kreta for at drøfte den læste litteratur, træne konsultative og ledelsesmæssige færdigheder og foretage mindre undersøgelser på deltagernes egne arbejdspladser med anvendelse af de lærte metoder. 

Den sidste uge har hver deltager en halv time til at præsentere, hvad man har fået ud af uddannelsesforløbet, og hvad man bl.a. har brugt det til på egen arbejdsplads og i sit eget liv. Denne præsentation bevidnes skriftligt af de øvrige deltagere. 

Deltagerne skal afsætte minimum 4 timer om ugen til læsning af teori. 

Man kan efter endt uddannelsesforløb indstille sig til DISPUKs egen eksamen i ledelse, der foregår i Snekkersten

Praktiske detaljer:
Gruppen flyver til Chania lufthavn på følgende afgange (lørdag-lørdag):

København afgang kl. 0705/Ankomst Chania kl. 1135 - Billund afgang kl. 0705/Ankomst Chania kl. 1145
Chania afgang kl. 1235/Ankomst København kl. 1510 - Chania afgang kl. 1245/Ankomst Billund kl. 1530

Der holder en bus til DISPUKs kursister i Chania lufthavn som kører til kursushotellet ved ankomst. Er man selvrejsende og flyver man med de samme fly som gruppen, så er man velkommen til at køre med i bussen (giv besked til sekretær Joan Andersen, så underviserne bliver orienteret om ekstra passagerer). Ankommer man på et andet tidspunkt, står man selv for sin transport til sit hotel. En taxi fra Chania lufthavn til kursushotellet koster ca. €100.

Det er muligt, selv at arrangere sin rejse og sit ophold. I så fald betaler man kr. 19.800,- pr. uge til dækning for kursusafgift alene. Vi kan anbefale følgende 2 prisvenlige hoteller i nærheden af kursushotellet:

Hotel Orion (ligger lige overfor kursushotellet) 
Hotel Mathias (ligger i gåafstand fra kursushotellet) .

Bøger til uddannelsen
Info udsendes til de tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningstidspunkter:
10 gange 3 timers undervisning (kl. 9-12 & 16-19 i fem dage) startende søndag. Onsdag er fridag.

Kursusstedet:
Hotel Aquila Rithymna Beach, Rethymnon, Kreta. Læs mere om hotellet ved at klikke her

Baggrund:
Den narrative indfaldsvinkel har sin baggrund i kulturel psykologi og narrativ terapi, der på overraskende og kreative måder skaber vedvarende forandringer.

Den narrative praksis tilbyder en række metoder til ledelse af samtaler, møder og organisationer og til at finde kreative strategier til at begå sig i organisatorisk kompleksitet og i de organisatoriske spil og magtkampe, der finder sted alle vegne. Det er centralt i den narrative tankegang, at fortællinger ikke kan bruges strategisk, men kun kan opstå spontant ud fra praksis.

Det er gennem navngivning, begrebsdannelse og fortællinger at der skabes identitet.

Den narrative tilgang interesserer sig ikke for årsager, der som oftest kun skaber skyld, men er interesseret i at eksternalisere problemer fra personer, så man kan undersøge problemernes effekter og historie.

Teoretisk tager den narrative indfaldsvinkel udgangspunkt i amerikansk psykologisgrand old man Jerome Bruners arbejder om intentionalitet og narrativitet: Ingen kultur har eksisteret uden fortællinger. Det er igennem fortællinger, at der skabes mening og identitet. ”Stor fortælling handler om problemer og er ikke en undervisning i problemløsning,” skriver Bruner. Problemer eksisterer kun, fordi der er noget, som er vigtigt. Problemer er kongevejen til det vigtige i livet.

Når man får fat i det, som er vigtigt og styrker historien og fortællingerne om det vigtige, mister problemerne deres tyngde og tunge karakter. Man bliver ganske enkelt frigjort. Og man bliver et bedre menneske.

En af de vigtigste post-strukturalistiske teoretikere er Michel Foucault. Han har især fokus på moderne magt, det vil sige på alle de forventninger og konventioner, der har magt over os, og som man orienterer sig efter uden at tænke over det i både ledelses- og konsulentarbejdet. Foucault skriver, at der kun eksisterer gensidige relationer og de bestandige kløfter mellem intentioner. Der er ingen hellige og fredfyldte steder.

Post-strukturalistisk antropologi har dannet grundlag for ekstern bevidning, der er langt mere brugbar og etisk forsvarlig end reflekterende teamarbejde.

Ole Fogh Kirkebys radikale fænomenologi udgør en væsentlig teoretisk baggrund på forløbet. Kirkeby er professor i ledelsesfilosofi på Handelshøjskolen i København (CBS). Hans bøger kan være vanskeligt tilgængelige. Han sammenfatter både græsk filosofi og moderne poststrukturalistisk og radikal fænomenologisk tænkning. Men han er utroligt spændende og innovativ. Kirkeby skriver bl.a., at "det vigtigste af alt er at komme i dyb kontakt med sine personlige værdier og at kunne handle i fuld integritet med dem."

På denne uddannelse kommer man i dyb, det vil sige i historisk og perspektivisk, narrativ kontakt med det som er vigtigt i livet, med sine værdier, med sin menneskelighed.

Denne narrative uddannelse fokuserer ikke på systemer og teknik, men på intentioner og etik. Den er ikke systemisk. Den er langt stærkere funderet end den overfladiske system-metafor muliggør.  

Underviser(e): Allan Holmgren
Datoer: Uge 19 & 39/2019 og uge 19 & 39/2020 (rejsedage lørdag-lørdag).
Studiegruppedage (6 dage): Den 28/5, 22/8 og 22/11-2019 samt den 27/2, 10/6 og 28/8-2020
Sted: Hotel Aquila Rithymna Beach, Rethymnon, Kreta
Deltagerantal: Min. 16 - maks. 28 deltagere
Pris: kr. 29.800 Momsfrit pr. uge (inkl. fly, hotel og halvpension). Kursusafgift alene (hvis man selv arrangerer rejse) er kr. 19.800,-
Tilmeldingsfrist: Den 15. januar 2019
Kursusnr.: 782-18
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Allan Holmgren
Allan Holmgren
Læs mere

Skandinavisk leder- & konsulentuddannelse
- det narrative perspektiv

Underviser(e):
Allan Holmgren
Datoer:
Uge 19 & 39/2019 og uge 19 & 39/2020 (rejsedage lørdag-lørdag).
Studiegruppedage (6 dage): Den 28/5, 22/8 og 22/11-2019 samt den 27/2, 10/6 og 28/8-2020
Sted:
Kreta
Deltagerantal.:
Min. 16 - maks. 28 deltagere
Pris.:
29.800 Momsfrit pr. uge (inkl. fly, hotel og halvpension). Kursusafgift alene (hvis man selv arrangerer rejse) er kr. 19.800,-
Tilmeldingsfrist:
15. januar 2019
Kursusnr.:
782-18
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

Hotel Aquila Rithymna Beach
Rethymnon, Kreta