MUS med mening - Tal om det vigtige!

Den 22.-23. maj 2017, kl. 9-16, Snekkersten

Kursusnr.: 802-17

Narrative medarbejderudviklingssamtaler

Mange medarbejdere og ledere ser frem til de årlige MUS med samme entusiasme som den tilbagevendende garageoprydning eller andre ting, der selvfølgelig skal klares og som er godt at få gjort, men som man ikke nødvendigvis glæder sig til.

På denne workshop skal vi arbejde med, hvordan de narrative idéer kan inspirere til medarbejderudviklingssamtaler om både det, der går godt, og det som medarbejderen eller lederen oplever som problematisk.

Udvikling er et ord, der kan lokke os til at tænke, at medarbejdere skal udvikle noget nyt, som endnu slet ikke er til stede. Narrativ praksis handler derimod om at opdage, udforske og sprogliggøre det, som medarbejderne allerede gør, ved og vil; - det der allerede er tilstede, og hvorfra nye idéer, handlinger og initiativer kan udspringe.

Fortællinger er det bærende element og grundbegrebet i narrativ praksis. I medarbejderudviklingssamtaler indebærer det, at opgaven bliver at give medarbejderen mulighed for at undersøge og fortælle om, hvad han eller hun gør og har gjort i praksis. Samt at fortælle om, hvad der er vigtigt. Dette er afgørende nødvendigt, før man kan tale om fremtiden og idéer om mulig ”udvikling”.

Problemer opstår ofte hos mennesker, når de ikke har nok historier til deres rådighed til at skabe mening i det, som de står i. På workshoppen introduceres narrativ teori og metode, der kan skabe bevægelse og nye perspektiver gennem fortællinger, således at nye muligheder kan opstå. Narrativ praksis tilbyder måder at lytte og spørge på, som åbner for fælles udforskning i samtalen. Medarbejderens erfaringer, intentioner og værdier skal på banen og opgraderes. Det giver mulighed for, at både medarbejder og leder kan engagere sig og re-engagere sig i, hvad medarbejderen står i aktuelt, og hvad der ligger lidt ude i fremtiden.

Medarbejderudviklingssamtalen skal også muliggøre kritik af lederen og af organisationens normer. Det kan være svært for ledere at skabe et rum og en stemning, hvor medarbejderne kan ytre sig om bekymringer eller fremsætte kritik. I narrativ praksis forstås kritik som et udtryk for det, som er vigtigt, men som har svære kår, og på workshoppen arbejdes der med rammesætninger, der gør kritik mulig og relevant. 

Underviser(e): Eva Kragh
Datoer: Den 22.-23. maj 2017, kl. 9-16
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a+b, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 32 deltagere
Pris: kr. 3.500 inkl. moms
Tilmeldingsfrist: Den 1. april 2017
Kursusnr.: 802-17
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Underviser(e):

Eva Kragh
Eva Kragh
Læs mere

MUS med mening - Tal om det vigtige!

Underviser(e):
Eva Kragh
Datoer:
Den 22.-23. maj 2017, kl. 9-16
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 32 deltagere
Pris.:
3.500 inkl. moms
Tilmeldingsfrist:
1. april 2017
Kursusnr.:
802-17
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A + B
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk