Narrativ Pædagogisk Ledelse
1-årig intensiv lederuddannelse

Start den 2. november 2017, Snekkersten

Kursusnr.: 550-17

Skab sammenhæng mellem din ledelse og institutionens pædagogiske eller behandlingsmæssige retning og selvforståelse med narrativ teori og praksis. 

Det er muligt at forene din egen ledelsesstil med de bærende pædagogiske eller behandlingsmæssige retningslinjer og principper på din institution.

Sammenhæng mellem ledelse og pædagogik skaber en tydelig pædagogisk profil og en samling af organisationen. Man kan nemlig kun lede mennesker, man er forbundet med. Det handler om at skabe et fælles sprog, så man får forståelse for hinandens perspektiver.

Det narrative perspektiv lader mennesker komme til stede på levende og nærværende måder gennem sit fokus på fortællinger. Pædagogisk ledelse på et narrativt fundament handler om at skabe forudsætninger for engagement, faglighed og medmenneskelighed gennem menneskers fortællinger om det, der er vigtigt for dem i deres arbejde. Når fortællinger om det, som er vigtigt, bliver bevidnet, skabes der stærke bånd i organisationen.

Metaperspektiv
Det narrativ perspektiv er et metaperspektiv, der kan forene forskellige metoder gennem fortællinger fra praksis. Ledelse handler om at skabe processer, hvor medarbejderne kan få lejlighed til at fortælle historier om drivkraften i det pædagogiske arbejde og om det som er vigtigt for dem i arbejdet – det giver dem energi og arbejdsglæde. Narrativ pædagogisk ledelse handler om, at både lederne og medarbejderne sammen skal skabe et fælles grundlag for og retning i det pædagogiske eller behandlingsmæssige arbejde. Der skal fortælles historier om det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde, dets grundlag og formål, som både ledelse og medarbejdere kan se sig selv i. Disse fortællinger skal omsættes til retningsgivende handlinger i hverdagen overalt i organisationen. 

Uddannelsens indhold:

 • Grundig teoretisk og metodisk indføring i narrativ ledelsesteori og narrative procesmetoder.
 • Filosofisk og videnskabsteoretisk baggrundsviden.
 • Teoretisk og metodisk sammenhængende pædagogik baseret på narrative, poststrukturalistiske og fænomenologiske ideer.
 • Personlig forankring i ledelsesprincipperne og den pædagogiske filosofi.
 • Narrative samtalemetoder og bevidningspraksis til udfoldelse og håndtering af vanskeligheder og konflikter
 • Narrative samtalemetoder til udvikling og styrkelse af medarbejdernes færdigheder og viden.
 • Narrative supervisions- og coachingmetoder
 • Ledelse af udviklingsprocesser for grupper og teams.
 • Afholdelse af brugbare og udviklende møder som mødepladser for fortællinger.
 • Langsigtet styring efter pædagogiske principper og organisatoriske mål.
 • Udvikling af organisationens fortællinger og praksis.

Deltagerne skal mødes fem hele dage i mindre studie- og netværksgrupper mellem de enkelte moduler for at træne metoder, drøfte teori og udveksle erfaringer.

Med narrativ ledelsespædagogik kan en arbejdsplads tilegne sig en kommunikations- og arbejdsform, der ændrer grundstemningen i retning af større fællesskab.

DISPUK har over 25 års erfaring med ledelse i undervisnings-, pædagogiske og behandlingsmæssige sammenhænge og kendt for høj kvalitet og teoretisk forankring i den narrative, kulturpsykologiske og fænomenologiske filosofi og psykologi. Samtidig er DISPUK’s metoder velafprøvede og bliver løbende udviklet i praksis. Det betyder, at undervisningens teoretiske pointer kan omsættes direkte i deltagernes praktiske hverdag.

En lederuddannelse på DISPUK er en uddannelse, der både styrker og forandrer dig som leder og som menneske. Det bliver muligt at se andres og egne handlinger i et perspektiv, der både inddrager deres historie og ikke mindst, den kultur og den tid, vi alle er en del af. Erkendelsen af hvordan livet er sat sammen af fortællinger, skaber overblik og indlevelse og konstante muligheder for at opdage nye veje at gå.

Efter gennemførelse af dette uddannelsesforløb, har man mulighed for at fortsætte på DISPUKs almindelige lederuddannelses andet år.

Bøger, der skal anskaffes af kursisten på uddannelsen:
Oplyses efter sidste tilmeldingsfrist 

 


Underviser(e): Anette Holmgren og Martin Nevers
Datoer: Undervisning (12 dg): Den 2-3/11-2017 samt den 11-12/1, 26-27/2, 5-6/4, 14-15/5 og 11-12/6-2018, kl. 9-16.

Læsegrupper (5 dg): Den 7/12-2017 samt den 5/2, 20/3, 25/4 og 28/5-2018 (kan ændres når grupperne etableres, hvilket sker på første undervisningsgang).
Sted: DISPUK 2, Strandvejen 202a+b, 3070 Snekkersten
Deltagerantal: Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris: kr. 38.000 inkl. moms Betaling kan ske over 2 budgetår (anføres ved tilmelding). Betaling kan ske over 2 budgetår (anføres ved tilmelding) 20% rabat til ikke-momsregistrerede privatbetalere (kr. 30.400,-)
Tilmeldingsfrist: Den 15. august 2017
Kursusnr.: 550-17
For nærmere
information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)
 

Underviser(e):

Anette Holmgren
Anette Holmgren
Martin Nevers
Martin Nevers
Læs mere

Narrativ Pædagogisk Ledelse
1-årig intensiv lederuddannelse

Underviser(e):
Anette Holmgren og Martin Nevers
Datoer:
Undervisning (12 dg): Den 2-3/11-2017 samt den 11-12/1, 26-27/2, 5-6/4, 14-15/5 og 11-12/6-2018, kl. 9-16.

Læsegrupper (5 dg): Den 7/12-2017 samt den 5/2, 20/3, 25/4 og 28/5-2018 (kan ændres når grupperne etableres, hvilket sker på første undervisningsgang).
Sted:
Snekkersten
Deltagerantal.:
Min. 12 - maks. 24 deltagere
Pris.:
38.000 inkl. moms Betaling kan ske over 2 budgetår (anføres ved tilmelding). Betaling kan ske over 2 budgetår (anføres ved tilmelding) 20% rabat til ikke-momsregistrerede privatbetalere (kr. 30.400,-)
Tilmeldingsfrist:
15. august 2017
Kursusnr.:
550-17
For nærmere information:
Kontakt kursussekretær Joan Andersen på mail andersen@dispuk.dk eller telefon 4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

For nærmere information:

JOAN BRUUN ANDERSEN

Kursussekretær

andersen@dispuk.dk

4922 5161 (dagligt kl. 10-13)

Skriv til Joan, hvis du er i tvivl:

Sted:

DISPUK 2
Strandvejen 202 A + B
3070 Snekkersten
Telefon: 4922 5161
Telefax: 4926 6156
E-mail: dispuk@dispuk.dk